Vendredi 22 août 2014 5 22 /08 /Août /2014 21:28

 

ScherpenisseGROOT.jpg

Vrijdag 12 september gaat in Den Hopsack in Antwerpen een tentoonstelling van start met werk van beeldend kunstenaar Ron Scherpenisse.

Ron Scherpenisse (° 1970) woont en werkt juist over de grens, in Bergen op Zoom. Hij is productief en veelzijdig want hij schildert, tekent en maakt driedimensionaal werk. Hij werkt regelmatig samen met de dichter Bert Bevers. Onlangs verzorgde hij de omslagtekening voor Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift. Aan zijn monumentale en zeker ook aan zijn kleine objecten vallen het verhaal en de ironie op. In alle veelzijdigheid is steeds een ingetogen soberheid besloten. Het simpele gaat bij Scherpenisse samen met het subtiele, het ruwe met het tedere. Ron zoekt steeds de grenzen op van wat schildertechnisch betamelijk is en deinst niet terug voor ongebruikelijke perspectieven of niet voor de hand liggende composities. Het werk wordt bepaald door een structuur die een sterke behoefte aan vrijheid en chaos voortbrengt. Denkbeelden worden geïsoleerd door ze te schilderen. Door het uitvergroten van gedachten lijken zijn schilderijen een nieuwe werkelijkheid te creëren.

Ron-Scherpenisse---zum-konig-kronen.JPG

Een goed voorbeeld is zijn, in een reeks uitgewerkte, project zum könig krönen: stille vormpoëzie, met een vleug humor. Tijdens deze tentoonstelling zal ook een aantal werken uit het zum könig krönen-project te zien zijn.

De opening zal plaatsvinden op vrijdag 12 september om 21:00 uur met een inleiding door Erick Kila.

De tentoonstelling kan tot 9 oktober worden bezichtigd tijdens openingsuren van Den Hopsack, dagelijks vanaf 20:00 uur (dinsdag gesloten). Den Hopsack, Grote Pieter Potstraat 24, Antwerpen.

 

Meer informatie: http://ronscherpenisse.blogspot.be/

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : arts plastiques
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Jeudi 21 août 2014 4 21 /08 /Août /2014 10:07

 

HFJmuseumdatbrandt.jpg

Drie decennia geleden...

De jongste weken heeft het leven mij niet gespaard. Mijn jongste broer (° 27 augustus 1947) is op 6 augustus schielijk overleden in zijn woonst te Fiesole. De jongste decennia hebben we elkaar niet meer gezien, gescheiden als we gaandeweg werden door 'les choses de la vie'. Mijn gedachten gingen dagenlang naar Rina, mijn schoonzuster, en mijn nichtjes Laetitia en Isabelle. En naar de vele herinneringen aan vroeger, onlosmakelijk met mij verbonden. Kindertijd en kinderstrijd, het jongere, bijzonder kwetsbare broertje, gedeelde belevenissen.

http://mededelingen.over-blog.com/article-broer-overleden-124317517.html

*

13 augustus stelde ik tot mijn ontzetting, toevallig, de diefstal vast van een waardevol, maar vooral kunst- én literair-historisch belangrijk schilderij. Een bijzonder nare ervaring, die de gekste paranoïde gevoelens onontkoombaar opwekt, tot de gekste toe. Ik wens dat niemand toe. Je wordt in je intimiteit als het ware verkracht. Dank zij mijn lezing van misdaadromans (dank u, Diamanten Kogel) kon ik – mirabile dictu – de zaak rationeel, koelbloedig en afstandelijk aanpakken... en oplossen. Het schilderij pronkt nu terug in mijn collectie.

Dank u, Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Maigret, Moulin, Cordier en Baantjer... En de talrijke mensen die mij hielpen bij de oplossing van het pijnlijke en verwarrende raadsel.

*

Zondag 17 had ik een 'colloque singulier' met Luc Boudens (cdr) die mij – waar heb ik het verdiend – een schitterend werk schonk. Ik vind het jammer dat we elkaar de voorbije maanden nog maar zelden zagen. Hij blijft mijn innige soulmate.

http://mededelingen.over-blog.com/article-agenda-nazomer-ii-luc-boudens-124384971.html

*

Ondertussen vluchtte ik naar goede gewoonte in het werk. Ik wilde dringend de bijdrage van Marcel Lecomte over Van Ostaijen raadplegen die ik in een vorig leven las, verschenen in Hermès (1933-1939), uitgerekend in de enige aflevering van dit zeldzame tijdschrift die in mijn collectie ontbreekt. De verplaatsing naar een bibliotheek is een inspanning die mij veel moeite kost. Op hoop van zege publiceerde ik dan maar een noodkreet op mijn ça ira-blog.

http://caira.over-blog.com/article-a-l-aide-marcel-lecomte-et-paul-van-ostaijen-124391331.html

En ja hoor, het lukte. Dank zij Frank Asaert, een mij persoonlijk onbekende FaceBook-vriend, kon vandaag, 20 augustus, mijn dag niet meer kapot. Binnen de kortste keren bezorgde hij mij de begeerde tekst. De wonderen zijn niet uit de wereld.

*

In de late middag werd aangebeld. Wanneer ik geen bezoek verwacht, reageer ik meestal niet. Pruts ging echter net buiten en daar stond Dirk Maeyens (cdr) voor de deur. Een paar weken geleden hielp ik hem bij de schikking en evaluatie van een rijke bibliotheek. Ik was toen niet weinig verbaasd daar een aantal oude edities van Éliphas Lévi (1810-1975) aan te treffen. Dat was Dirk blijkbaar niet ontgaan. Daar stond hij nu met een doos, waarin, bij wijze van dank, o.a. La Clef des Grands Mystères, Histoire de la Magie en Dogme et Rituel de la Haute Magie – en,  vooral, Le Grand  Arcane   (Paris, Chamuel, 1898), een van de weinige postume boeken van de geleerde en creatieve polygraaf (met een inleiding van baron Spedalieri) die ik nog niet las.

Éliphas Lévi (abbé Alphonse Louis Constant) heeft een belangrijke bijdrage geleverd tot de ontwikkeling van het moderne occultisme, zowel in Frankrijk als in Engeland (via de Hermetic Order of the Golden Dawn, waar o.m. William Butler Yeats, Arthur Machen en Bram Stoker lid van waren).

LudwigII.jpg

'Jamais deux sans trois.' Van mijn (verre) vriendin Emmy van Kerckhoven ontving ik een ansichtkaartje uit München. Naast koning Ludwig II van Beieren (1845-1886) herkende ik onmiddellijk de destijds meer dan beroemde acteur Josef Kainz (1858-1910). In een vorig leven (alweer) heb ik mij immers intensief gebogen over de raadselachtige Beierse vorst, die zowel Verlaine als Apollinaire inspireerde. (Zie mijn boek Het ritselen van vleugels (1979, p. 110-128, eerder verschenen in het Nieuw Vlaams Tijdschrift.)

*

'Ils prennent la lâcheté pour de l'héroïsme martyr.' Over wie zou ik het nu hebben...

Henri-Floris JESPERS

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : littérature
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Mercredi 20 août 2014 3 20 /08 /Août /2014 08:11

 

GeertBourgeois.jpg

 

 

Een groteske van de geïrriteerde Guido Lauwaert...


De nieuwe Vlaams minister-president lijdt aan een zeldzame ziekte, een combinatie van dysmetrie en dyslexie, in de wijk van de Wetstraat bekend als Pollextie en alleen voorkomend bij politici met een hoge dosis Immensitas opinio falsa.

De politicus die eraan lijdt kent het verschil tussen de getallen, maar is niet in staat het verschil in maat te zien, nodig voor het begrijpen van andermans visie. Daardoor gelooft hij in zijn gelijk en is er niet van af te brengen. Hij heeft een ongeneeslijke kijkzwakte. In combinatie daarmee is er een afwezigheid van het normale evenwicht tussen de verschillende standpunten waardoor er zich een onvermogen manifesteert om de waarheid en de werkelijkheid van elkaar te onderscheiden. Op geen enkel punt of het juiste moment. Bij de meeste politici is die ziekte latent, maar prominent aanwezig bij een minister-president kan zij desastreuze gevolgen hebben voor de maatschappij en de burger.

In de politieke wandelgangen was zijn ziekte al bekend, van de bodes, over de portiers, de koffiedames, de seminaristen, de kanunniken en de kardinalen van de kabinetten, tot de politici zelf, inclusief Herman De Croo, die de realiteit totaal overbodig vindt, omdat de realiteit nu eenmaal niet stroomt door zijn hersenweefsel. Zijn afwijking bestaat erin dat hij niet weet waarheen de werkelijkheid gaat en vanwaar zij komt. Al deze mensen kan de ziekte van Bourgeois geen lor schelen, omdat zij hun wensen via de verbindingsbanen tussen het Vlaams parlement en de redacties kunnen ventileren. Hun hersenschors geraakt er niet door beschadigd. Die van Geert Bourgeois ook niet, wegens de verre staat van ontbinding ervan.

Ook de media waren al van kort na zijn aankomst op de politieke vloer van zijn ziekte op de hoogte. Zij maakten er zich al evenmin druk om, integendeel, eindelijk hadden ze iemand die voortdurend en in alle omstandigheden kon opgeroepen worden om meningen te uiten waar hij zelf geen vat op heeft. Hij is slechts in staat om clichés te uiten, te herhalen en nogmaals te herhalen, en ‘ik herhaal nogmaals’, en totaal geen variatie in deze cyclus aan te brengen. Zijn verschijning en uitspraken zijn veel beter cabaret dan dat van Geert Hoste. Hij zou naar zijn buitenverblijf in het buitenland moeten worden verbannen, ware het niet dat de journalisten en de columnisten de plaatselijke bevolking willen behoeden voor een moord, waar geen Maigret vat op heeft. Maar dat is een ander verhaal en past niet in de portrettering van het gedrag en het karakter van Geert Bourgeois.

Voor Sven Gatz, Joke Schauvliege, Philippe Muyters, Jo Vandeurzen, Ben Weyts, Liesbeth Homans, Annemie Turtelboom en Hilde Crevits, is Geert Bourgeois een zegen. Zij kunnen naar hartenlust in de grootste vaagheid zwijgen of spreken. De koorknaap van Bourgeois, Matthias Diependaele, fractieleider van het N-VA, mag komen zeggen dat de Vlaamse regering de schaar mag nemen zonder te weten waar het patroontje is om een kledingstuk te maken. Dat patroontje komt er wel, vijf jaar hebben de kleermakers voor zich, en het kledingstuk ook, maar zonder dat zij zullen weten of het een broek dan een vest is, en het blauw, geel of zwart ziet. Geert Bourgeois zal het kledingstuk vervolgens evenmin een naam weten te geven, omdat de burger weet dat er een totaal nieuwe mode nodig is. Of zij hem zal aanstaan dan wel bij hem passen, zal de minister-president allerminst zorgen baren. Wat hem al ingefluisterd is, is dat hij voor ogen moeten houden en blijven herhalen dat de overheid zal besparen. Zonder echter te zeggen dat die besparingen er vooral zullen uit bestaan de verklaringen nog vager te maken dan ze in het verleden al waren. Dat kan gerust. Wat vaagheid betreft zitten we aan 80%. Er kan gerust vijf procent bij.

Dat geloofwaardig overbrengen zal niet makkelijk zijn voor de minister-president, gezien zijn ziekte. De overige leden van de Vlaamse regering zullen er niet van wakker liggen. Door zijn ziekte is hun afwijking onzichtbaar: het uitbenen van de parlementaire democratie. Dat is al gebeurd onder het schrikbewind van Kris Peeters, maar nu zullen de steunbalken aan de beurt komen. Weg van de beeldtaal betekent het, dat de al verminderde verworvenheden van de burger door de economische boem tot eind vorige eeuw tot stof worden vermalen. Wat was zal bestempeld worden als luxe, en voor luxe is geen geld meer. Dat de sanering een aardig centje zal kosten, en alle lagen van de maatschappij zullen treffen, zal niet de schuld van de regering zijn. Wat gegeven is kan ook teruggenomen worden. Om dat onder woorden te brengen is er tijd tot september. In die maand zal er gezegd worden dat de woorden er al zijn, maar de zinnen tegen januari klaar zullen zijn.

De meeste tijd van de komende weken zal gestoken worden in het vinden van een manier om de minister-president een ongeloofwaardig verhaal geloofwaardig te vertellen. Er zal een psycholoog aan te pas moeten komen om hem niet al te veel in herhaling te laten vallen en januari niet vóór september te plaatsen. De beste manier om hem dat te leren is met Bourgeois in kindertaal te spreken. Te zeggen dat eerst Sinterklaas komt en dan pas de Kerstman. ‘Maar ze komen toch allebei in december?’ zal Geert Bourgeois zeggen. ‘Ja, maar de Sint komt begin december en de Kerstman eind van die maand.’ – Bourgeois: ‘Welke maand?’

Om de kosten van een psycholoog te besparen, wat, zoals ik heb aangetoond, geld over de balk gooien is, lijkt het beter om hem een dozijn keer per dag de verklaring voor de camera’s van de woordvoerster van Electrabel te laten bekijken én beluisteren: ‘Doel 4 zal zeker tot eind december niet hersteld zijn.’ Wat wil zeggen dat de bevolking blij mag zijn als Doel 4 in mei 2015 weer in gebruik wordt genomen.

Die verklaring in beleidstaal omzetten houdt een risico in, want het grootste probleem zal zijn om Geert Bourgeois niet te laten zeggen: ‘Dat vóór eind december Doel 4 of 5, daar moet u bij de bevoegde minister voor zijn en is een federale kwestie, wel hersteld zal zijn maar nog niet in gebruik zal worden genomen.’ Gebeurt dat wel, dan bestaat de kans dat Annelies Beck zal vragen: ‘Wilt u daarmee zeggen, meneer de minister-president, dat de regering niet precies weet wat de burger wacht?’ en hij zal antwoorden: ‘Ik herhaal dat Doel 4, of is het 5 …’ Waarop Annelies haar al bewust geformuleerde eenvoudige vraag nog zal versimpelen: ‘De burger wacht dus deze winter een koude douche?’ Geert Bourgeois zal zijn wenkbrauwen ophalen, het denigrerend lachje waar al menig mediatrainer vruchteloos heeft getracht hem er van af te helpen, tevoorschijn halen en verklaren: ‘Ik herhaal… en trouwens, mevrouw Beck, per week is toch één douche voldoende. Wij mochten als kind blij zijn wanneer er op zaterdag bruine zeep was.’

Guido LAUWAERT

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : Actualité
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 19 août 2014 2 19 /08 /Août /2014 08:23

 

OdeGand.jpg

Het programma van OdeGand is gefileerd op een perslunch. De 12de editie belooft weer een voltreffer te worden. De details kan de lezer vinden op de website, veel ruimte hoeft om die reden aan het programma niet besteed te worden. Toch enkele randbemerkingen.

OdeGand gaat door op zaterdag 13 september in de binnenstad van Gent. Veel loopwerk is er niet, wat een machtig voordeel is, niet alleen voor ouderen, maar ook voor jonge gezinnen met kinderen die hun voertuigen op en af bootjes moeten wringen of er mee rondhossen. Er staan altijd wel keurige assistenten klaar om hand- en spandienst te verlenen, maar het veldwerk blijft ten laste van de ouders.
OdeGand start om 1 uur ’s middags en eindigt rond 11 uur ’s avonds met vuurwerk. Alleen al daarom wordt een massale opkomst verwacht. Maar voor het vuurwerk is er heel wat ander vuurwerk. Menselijk feu d’artifice uit alle continenten, uitgezonderd Australië en Antarctica. Het voormalige grootste verbanningsoord van Great Bittain lag te diep en in het Zuidpoolcontinent wordt niet gezongen maar gebibberd, en de kans dat het publiek dat uit sympathie ook gaat doen is mooi, maar niet bevorderend voor de beoogde sfeer.

In Azië werden Wang Li met zijn magisch mondharpspel, pianiste LJ Lim die de toetsen niet afstoft maar geselt, en Georg Nogl met zijn stem als een klok & Alexander Melnikov met zijn gevarieerd pianospel gedwongen een contract voor een optreden te tekenen. Noord-Amerika zal aanwezig zijn met het muzikaal en plastisch clownswerk van Mike Geier die met zijn de Pubbles Pity Party het hele scala van muziekgenres kaalvreet, waarvan het sap niet alleen van zijn eigen kin loopt, maar ook de vreugdetranen van oud en jonge toeschouwers. Eveneens uit de V.S. en zijn kolonie, Gr. Br., komen dame Emma Kirby en Joel Frederikson. Zij behoeven geen introductie staat er in de programmafolder en toch wordt er gezegd dat zij elk apart denderend en ‘in duo’ formidabel zijn. Meesters van het lied. Ze overvliegen de muziekgeschiedenis van 1600 tot 1820. Eveneens uit het arrogantste land ter wereld komen Paul Morocco en zijn kompanen met opzwepend gitaarspel, surrealistische toestanden en hilarische slapstick. Hun Spaans bloed en machogedrag tot in het absurde is een garantie van leuk vertier. Want de twee enige soorten culturen van Amerika waar gelachen mee kan worden is de Spaanse en de Joodse, die de relativering van hun eigen aard een machtige theatrale inslag kunnen geven.

Over naar Zuid-Amerika. Renata Rosa uit Brazilië brengt haar land naar Gent, zingt en speelt viool, waarbij al wat kan bewegen aan haar elegante lichaam de emoties van culturele tradities van haar land een extra vernislaag geeft. Tovenaar José Luis Betancor uit Argentinië, aangevuld met muzikanten uit zijn eigen village en Italië is een reizend gezelschap dat door de machtige Belgische signalisatie bij wegeniswerken even kan bekomen in Gent. De ergernis ervan zetten zij om in woeste tango’s. Ze maken dat de toeschouwer aan zijn stoel blijft plakken. Wat niet gezegd maar na de lunch achter de hand gefluisterd werd, is dat als hulpmiddel voor dat plakken een paar honderd tubes Super Glue-3 van Loctite van sponsor Lijn.com werden afgetroggeld. Pianist Enrique Bagaria en violist Josep Colomé verhandelen hun virtuoos samenspel in de Handelsbeurs. Jan Van Isacker, bijgenaamd Il Trionfo heeft zijn muzikale droom verwezenlijkt en houdt niet op die overal ter wereld te vertolken, bijgestaan door een roedel muzikanten uit Turkije en Brazilië.

Waar staat Afrika? O hier! Met Deba, een vrouwenclub uit Mayotte die het zingen niet kan laten, en gelijk hebben ze. Getooid in prachtige inlandse gewaden en sieraden zullen zij ongetwijfeld zorgen voor komende variaties in de klederdracht van het Gentse publiek en omliggende straten.
Europa is vertegenwoordigd door Binti, DeFilharmonie en Ana Sofia Varella. Voor meer info verwijs ik nogmaals naar de website, want meer dan 3 flauwe grappen per artikel is niet toegestaan.

OdeGand biedt echter veel meer. Openluchtconcerten en een cultuurmarkt, zodat de toeschouwer onderweg van het ene naar het andere ‘grote’ concert warm gehouden wordt. Om 10 uur ’s avonds is er een slotspektakel op de Gras- en Korenlei, vanop de Sint-Michielsburg de mooiste plek voor kiekjes door Japanners en Chinezen die keurig hun beurt afwachten, wat van Russen niet gezegd kan worden. Elk slot kent zijn kroningsmoment en dat is, zoals reeds gezegd, het vuurwerk. Het wordt kortom weer een artistieke hoogdag en een Gentse Feestendag van superbe kwaliteit.
De dag wordt door het organisatieteam voorgesteld als de ouverture van het twee weken durende Gent Festival [van Vlaanderen]. Wel bekeken is dat zo, maar nog meer is OdeGand een promotie voor de Arteveldestad en het festival. Zonder openingsknaller met de kracht van een Stalinorgel zou het promotieteam andere middelen moeten verzinnen ter versterking van de opkomst bij de afzonderlijke, meer intieme, maar ver van minieme concerten met een hoger risicogehalte.

OdeGand is een voltreffer op promotioneel gebied. De reclame voor het festival zit verscholen in een mix van een dag waar families, verwanten en kennissen de banden nauwer aanhalen. Het is een grote, internationale vredesdag. Zelfs vijanden schroeven er hun vetes mee naar een lager niveau, met een lange nawerkende kracht. Een spektakel dat de gemoederen gladstrijkt, zacht laat golven en ontstresst. Een ideale uitstap om een dag verlost te zijn van de pijnen veroorzaakt door geweld, van klein tot groot. Op het water, aan land en in de lucht.

Guido LAUWAERT

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : Musique
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 18 août 2014 1 18 /08 /Août /2014 07:42

 

OpEenzzame-hoogte.jpg

Uitgeverij Vrijdag kondigt “de onverhoopte doch vreugdevolle verrijzenis van literair wonderkind Luc Boudens”, wiens nieuwe roman, Op eenzame hoogte, op woensdag 17 september om 20 u voorgesteld wordt in MuseumCafé UFO, Waalse Kaai 47 te Antwerpen.

De volledige bibliografie van Boudens (inbegrepen de in zeer beperkte oplage met de handpers gedrukte bibliofiele uitgaven) kan hier geraadpleegd worden op de blog van 18 april waarin de publicatie van Op eenzame hoogte uitvoerig aangekondigd werd:

http://mededelingen.over-blog.com/article-lang-verwacht-nieuwe-roman-van-luc-boudens-123369895.html

BoudensStarend.jpg

Luc Boudens, 2000

Uitgeverij Leesmagazijn gaat Boudens' debuut  Vrijdag Visdag (Nioba, 1988) heruitgeven, alsmede Het zijn lange dagen (Dedalus, 1989). In de unaniem lovende Vlaamse en Nederlandse kritiek werd Boudens destijds steevast in een adem genoemd met Herman Brusselmans en Tom Lanoye (“de luidruchtige Belgen”...).  Bovendien heeft Boudens ook een nieuwe bundel verhalen voltooid, In het hoofd van een ander en werkt thans aan een nieuwe serie beelden en tapes, 'Opera mundi'.

koenraad-goudeseune-probleem1.jpg

Ik ben ook benieuwd naar het nieuwe werk van Van Koenraad Goudeseune (° 1965), poëzie en verhalen, die door Leesmagazijn (een eigenzinnige uitgeverij naar mijn hart) gepubliceerd wordt.

Henri-Floris JESPERS

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : littérature
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Dimanche 17 août 2014 7 17 /08 /Août /2014 08:49

 

Balzac.jpg

Patrick Conrad, Balzac, augustus 1966 (coll. HFJ)

De jongste portrettenreeks 'A Pantheon' van Patrick Conrad (° Wilrijk, 16 juli 1945) wordt, na Gent (Galerie Jan Dhaese) en Bonnieux, Vaucluse (Galerie Montesquieu), nu ook tentoongesteld in Antwerpen. Vernissage zaterdag 6 september van 18 tot 21 u, Galerie Martin van Blerk, Mechelsesteenweg 28.

Tot 27 september. Galerie is open: donderdag, vrijdag en zaterdag van 14 tot 18 uur.


http://mededelingen.over-blog.com/article-patrick-conrad-een-impressie-38-expressies-123605605.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-patrick-conrad-exposeert-te-gent-a-pantheon-123509592.html

 

RamonBooklet.jpg

De Brugse dichter en plastisch kunstenaar Renaat Ramon (° Brugge, 17 oktober 1936) is ook een gedegen essayist. De jongste jaren legt hij zich toe op het in kaart brengen van de geschiedenis en ontwikkeling van de concrete et visuele poëzie, een complexe materie waarover hij verhelderende bijdragen publiceerde in Poëziekrant, Kluger Hansen Gierik & NVT  (o.m. over I.K. Bonset, Paul de Vree, Hans Clavin, Frans Vanderlinde en Luc Fierens).Dat resulteert nu in Vorm & Visie. Geschiedenis van de concrete et visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen, een uitgave van het Poëziecentrum te Gent.

Renaat Ramon beoefent zelf de visuele poëzie ofte 'visual writing':

Ze heeft haar wortels in het samengaan van woord en beeld. Het komt erop aan beide te laten samenvallen. Wat mij in de eerste spreekt aanspreekt, is de vorm van concrete poëzie die louter met letters, tekst en teken werkt.”

Het boek wordt voorgesteld in het Poëziecentrum op 27 september. Het uur werd nog niet vastgelegd, maar dat zal wellicht plaatsvinden in de namiddag. We houden u op de hoogte.


 

http://mededelingen.over-blog.com/article-gierik-nvt-ii-renaat-ramon-over-poesia-visiva-96933386.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-renaat-ramon-veelzijdigheid-concentratie-42490054.html


Henri-Floris JESPERS

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : arts plastiques
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 15 août 2014 5 15 /08 /Août /2014 17:14

 

 

(Klagenfurt, 1926 – Rome, 1973)

 

 

Het was niet wat het niet was : haar naakte armen

beschermden haar niet. Haar gewelfde voorhoofd

woog te zwaar. Karinthië was zwaarder dan Rome.

De sigaretten hielpen niet en ook de Seresta niet.

De witte wijnen smaakten bitter

en haar gebit was het mooiste gebit dat ik zag.

 

Wie haar lach zag en haar ogen was verloren.

Ook ik die nu hik :

wie haar gedichten las en leest

weet het : Bohemen ligt aan de zee…

En waarlijk zelfs Wenen is niet langer een stad

maar een oord om haar alsnog te bewenen.

 

Hendrik CARETTE

 

 

Par CDR-Mededelingen
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mercredi 13 août 2014 3 13 /08 /Août /2014 18:48

 

 

Albert-Hagenaars.jpg

Het is niet moeilijk me een verblijf op een onbewoond eiland voor te stellen. Integendeel zelfs. Ruim vijfentwintig jaar geleden verbleef ik ongewild en daarom met meer negatieve dan positieve gevolgen op een onaanzienlijk stukje omspoeld rimboe in de Indonesische archipel. De visser die me er volgens afspraak met z'n gemotoriseerde perahu had afgezet, kwam door een misverstand niet tegen de avond terug. Pas na ruim een week verscheen hij weer, met zo'n snode verontschuldigende grijns als alleen een Buginees kan tonen. Ik vergat alle opgekropte woede, was blij en dankbaar als een kind. Ik ben nooit zo bang geweest als toen, hoewel ik steeds kokosnoten kon kraken, en weliswaar geen vis wist te verschalken maar wel vette krabben. Ik had geen boeken, muziek of papier en pen bij me, daar zou ik door het getob, de lichte paniek soms, sowieso geen of te weinig interesse voor gehad hebben. M’n aansteker was van onvergelijkbaar groter belang. Ik gebruikte hem zelden en toch bleef ik gebiologeerd naar het peil van de vloeistof in de donkerrode houder kijken.

Baudelaire.png Nu ik er in gedachten terug naar toe ga, neem ik graag in deze volgorde mee: 1) de Œuvres Complètes inclusief de Correspondances van Charles Baudelaire in de uitvoering van de Pléiade, dit vanwege het onverminderd belang van deze auteur voor onder andere evocatieve beeldspraak, technisch raffinement en spirituele overgang, 2) Das Lied von der Erde volgens Haitink, met zang van Janet Baker en James King, omdat ik uit de van oorsprong Chinese verzen in combinatie met Mahlers grillige en indringende instrumentalisatie al tientallen jaren geluk en troost kan putten, 3) Sundanese angklung, aangezien die ingenieuze klankpatronen vol suggestieve variaties en parallellie me in een rustgevende en toch ook inspirerende trance kunnen brengen, 4) een dikke salontafeluitgave met foto's, zonder tekst, van Expressionistische schilderijen en 5) m’n eigen boeken, in elk geval de poëziebundels; die geven me veel van wat ik anders zou missen, onder meer de koppeling van de baan van de wereld en het eigen traject. Dit volstaat, denk ik nu, zorgeloos thuis, op een eiland dat groot genoeg is om vasteland genoemd te mogen worden.
Mahler.png
Albert Hagenaars, Yogyakarta/Java, augustus 2014

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : littérature
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Mardi 12 août 2014 2 12 /08 /Août /2014 23:30

 

AlbertCestius.jpg

Albert Szukalski (†), Cimitero acatolico, Rome, 1979. Op de achtergrond: de piramide van Cestius

Jageneau.jpg

Marieken van Damme, Lambert Jageneau (†) en Daan Anthuenis, Antwerpen, Boekenbeurs 1981

HESPEL.jpg

Kasteel III Koningen, Beernem, begin jaren 80.

Van l. naar r.:

eerst rij: Jan Vercammen (†), gravin Hélène d'Hespel (†), Marcel Coole (†)

tweede rij: Luc Decorte

derde rij: Henri-Floris Jespers, Fernand Auwera en Renaat Ramon

vierde rij: Fernand Bonneure en Herman Vos (†)

EemansHFJ.jpg

In gesprek met Marc. Eemans (), Antwerpen, 1994

*

Coda

La tristesse est une visite plus sereine qu'on ne croit.” (Roger Nimier)

MetPierre.jpg

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : histoire
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 11 août 2014 1 11 /08 /Août /2014 22:30

 

AntonisKLeur.jpg

Cultuurmanager Eric Antonis

PaulMichielsKleur.jpg Zanger Paul Michiels

De redactie van het tijdschrift  Heibel, cc ’t Schaliken, de cultuurraad en het stadsbestuur van Herentals nodigen u en uw vrienden van harte uit op de uitreiking van de Nestorprijs 2014 op zaterdag 23 augustus om 15 uur in cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, te Herentals (graag aanwezigheid bevestigen aan Frans Depeuter, tel. 014 / 26 63 39 ofdepeuter.frans@telenet.be)

*

Toen zij enkele jaren geleden geconfronteerd werden "met de zoveelste miskleun bij het toekennen van literaire prijzen in Vlaanderen, werden al die willekeur en vriendjespolitiek de redactie van het tijdschrift  Heibel te machtig”. Om toch voor enig tegenwicht te zorgen riepen Frans Depeuter en Robin Hannelore onder het motto 'oud maar niet out' een nieuwe prijs in leven: de Nestor.  De bedoeling is oudere Vlaamse cultuurdragers die zich consequent en stijlvol hebben ingezet,  de verdiende erkentelijkheid te betonen”.

*

Dit jaar zijn Eric Antonis (° 1941, intendant 'Antwerpen 93' en voormalig schepen van Cultuur) en Paul Michiels (° 1948, oprichter van Soulsister) aan de beurt.

De laudatio wordt uitgesproken door Cas Goossens, voormalig administrateur-generaal van de BRT. Paul Michiels brengt enkele nummers, Erik Goris brengt fragmenten uit Boudewijn, le roi triste van Frans Depeuter, die het slotwoord voor zijn rekening neemt.

Vorige laureaten: Miel Cools, De Elegasten, Gaston Durnez, Willy Ferdy, Cas Goossens, Louis Neefs, Frank-Ivo van Damme, Joke van den Brandt, Zjef Vanuytsel, Louis Verbeeck, Jan Veulemans en Herman Vos.

Zie, ook over de achtergronden van de prijs:

http://mededelingen.over-blog.com/article-nestors-2010-jef-van-uytsel-joke-van-den-brandt-frank-ivo-van-damme-55835983.html

Par CDR-Mededelingen - Publié dans : Actualité
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires

Pages

Créer un Blog

Recherche

Calendrier

Août 2014
L M M J V S D
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
<< < > >>

Présentation

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés