Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
24 décembre 2011 6 24 /12 /décembre /2011 12:00

 

Jan-van-Heelulaan--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


Vrouwe Margriete van Inghelant,

Die seker hevet van Brabant

Tshertoghen Jans sone Jan,

Want si dietsche tale niet en can

Daer bi willic haer ene gichte,

Sinden van dietschen gedichte,

Daer si dietsch in leeren moghe;

Van haren sweer, der hertoghe.

 

[....]


Jan-van-Heelu.gif

Jan van Heelu (13de eeuw)

Partager cet article
Repost0
23 décembre 2011 5 23 /12 /décembre /2011 12:00

 

Jan-Frans-Willemsstraat--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


Klein klein kleutertje

 

Klein klein kleutertje,

Wat doe je in mijn hof?

Je plukt er alle bloempjes af

En maakt het veel te grof.

Ach mijn lieve mamaatje,

Zeg het niet tegen papaatje.

Ik zal zoet naar school toe gaan

En de bloempjes laten staan


Jan-Frans-Willems.jpg

Jan Frans Willems (1793-1846)

Partager cet article
Repost0
22 décembre 2011 4 22 /12 /décembre /2011 12:00

 

Hadewijchstraat.JPG

Foto: © Bert Bevers


Die tijt vernuwet, ende tegheet

Die oude, die langhe hevet ghestaen.

Die in minnen dienste ware ghereet,

Van hare soudi loen ontfaen:

Nuwen troest ende nuwe cracht;

Dat hi hare minde met minnen macht,

Met minnen so worde hi minne saen.


Hadewijch.jpg

Hadewijch (13de eeuw)

Partager cet article
Repost0
21 décembre 2011 3 21 /12 /décembre /2011 12:00

 

Gaston-Burssenslaan--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

 

Jespers

 

De avond is zo stil als 't wezen kan

Nog stiller dan bij 't luiden van de vespers

Een wandeling door het land met Jespers

Is stiller dan ik zeggen kan

 

De zee is niet zeer ver

Iets verder dan de verste horizonnen

Als wij haar ruisen voelen her en der

Is 't wonder van haar stilte reeds begonnen.

 

[....]

 

De weiden liggen niet ze hangen

Ze hangen aan de mist en 't is de mist die ligt

Wij hebben ei zo na niet één verlangen

Wij horen een gedicht

 

[....]

 

De maan want ja het maantje bidt zijn vespers

Stil als een wit konijn

En ik en Jespers

Wij luisteren naar de maneschijn.

 

Burssens.jpg

Gaston Burssens (1896-1965)

Partager cet article
Repost0
20 décembre 2011 2 20 /12 /décembre /2011 12:00

 

Lodewijk-van-Velthemlaan--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

 

Wie de wereld wereld noemde,

hi gaf hare rechte name:

want de wereld' werrelt zo

 

 

uit de proloog van de Spiegel Historiael,

vervolledigd door

Van-Velthem.jpgLodewijk van Velthem (ca. 1260-na 1317)

Partager cet article
Repost0
19 décembre 2011 1 19 /12 /décembre /2011 12:00

 

Anton-van-Duinkerkenstraat.JPG

Foto: © Bert Bevers

 

Patroklos

 

Van wederszij omtwist, maar onbewogen

in zijnen schonen dood, ligt op de baar

Patroklos. Koele wind beweegt zijn haar

en zon weerkaatst in zijn gestorven ogen.

 

Wanhoopt zijn schim en doolt op 't oevergras

der eeuwigheid vergeefs, zolang niet Goden

of vrienden hem de obool der doorvaart boden?

of deert deez' rust hem, die zo rustloos was?

 

Wat weten hieromtrent, die grimmig strijden

bij 't lijk? Zij kennen slechts elkanders nijd.

Hem echter - in doods diepe eenzelvigheid

gekeerd - doet hun gering krakeel niet lijden.


Anton-van-Duinkerken.jpg

Anton van Duinkerken (1903-1968)

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2011 7 18 /12 /décembre /2011 21:37

 

doodsprentje.jpg

In de Protestantse kerk Museum, Koninklijke kapel te Brussel, waren gisteren vrienden uit binnen- en buitenland ingetogen verenigd om in alle intimiteit afscheid te nemen van Luc Neuhuys (25 september 1926 – 12 december 2011).

In zijn getuigenis citeerde Thierry Neuhuys een gedicht van Paul Neuhuys (1897-1984) uit La Draisienne de l'Incroyable:

Il est naturel de mourir

la mort s'explique par l'usure.

Claire, Lucs ontroerde dochter, wees onder meer op de overtuiging van haar vader dat “Tout le mystère du monde est dans les nombres”.

Henri-Floris Jespers voerde het woord in het Nederlands:


Vijftien, zestien jaar lang werkten we samen, zagen we elkaar haast elke week.

Vandaag neem ik eerbiedig afscheid van een vriend in de volle betekenis des woords, een broeder in de geest.

Rechtvaardigheid, rechtzinnigheid, rechtlijnigheid.

Rechtvaardigheid als overeenstemming met ethische inzichten.

Rechtzinnigheid in de betekenis van onwankelbaar trouw aan die beginselen.

Rechtlijnigheid in de strikte naleving van die dwingende uitgangspunten, in denken en gedrag, in woord en daad.

Zelfverzekerd in zijn overtuigingen, koesterde Luc Neuhuys de gave der prille verwondering.

Naargelang van de omstandigheden kon hij onverzettelijk of meegaand zijn. Van beide impulsen heeft hij, zoals wij allen, willens nillens de voordelen en de nadelen ten volle ervaren.

We zagen elkaar vooral bij mij thuis, bezochten ook samen tentoonstellingen in Antwerpen, Brussel, Kemzeke, Parijs, Amsterdam, Utrecht en Otterlo.

Luc was intellectueel alert en nieuwsgierig. We raadpleegden Griekse en Latijnse teksten van de Schrift, de Dialogen van Plato en de Enneaden van Plotinus. Samen met Thierry hield hij trouwens in Antwerpen een opgemerkte lezing over de kunst van het vertalen. Hij was gefascineerd door Simon Stevin die in de XVIde eeuw Nederlandse termen bedacht voor wetenschappelijke begrippen, zoals evenaar, evenredigheid, kegelsnede, loodrecht, middellijn, raaklijn of wijsbegeerte.

Zonder wiskunde te vergeten, etymologisch de kunst van het weten. Luc was immers gefascineerd door de getallen (getal is etymologisch verwant met taal en tellen), vooral dan de priemgetallen die op hun plaats staan in de oneindige rij natuurlijke getallen, zoals allemaal tussen twee ingeklemd, maar verder uit elkaar dan de andere. Tussen twee priemgetallen staat immers altijd minstens één even getal dat ze belet elkaar echt te raken. Zo spraken we over de verbluffende roman La solitudine dei numeri primi (De eenzaamheid van de priemgetallen, 2008) van de jonge fysicus Paolo Giordano (°1982) .

Hoofdpersonage is Mattia, een wiskundig genie, maar ongeschikt voor het leven, die over de priemgetallen filosofeert.

'Het zijn argwanende, eenzame getallen en daarom vond Mattia ze prachtig. Soms dacht hij dat ze per ongeluk in die rij waren terechtgekomen, dat ze erin vastzaten als pareltjes in een parelsnoer. Maar op andere momenten vermoedde hij dat ook zij misschien net zo hadden willen zijn als de andere, gewone getallen, maar dat ze daar om de een of andere reden niet toe in staat waren.'

Misschien geldt dit ook voor Luc die zich bleef toeleggen op het vastleggen van enige regelmaat in de volgorde van de priemgetallen, “een mysterie waarin de geest wellicht nooit zal doordringen”, schreef in de XVIIIde eeuw Leonhard Euler, een van de belangrijkste mathematici allertijden.

Tot een paar dagen voor zijn overlijden was Luc enthousiast overtuigd dat hij een glimp van dat stralend mysterie opgevangen had.

Wat er ook van zij, nu blijft ons nog geloof, hoop en liefde, “deze drie: doch de meeste van deze is de liefde” – “agapè” in het Grieks, “caritas” in het Latijn. (Corinthiërs, 13, 13). Immers:

De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal teniet gedaan worden.

Want wij kennen ten deele, en wij profeteren ten deele.

Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten deele is, gedaan worden.

[…]

Want wij zien nu door eenen spieghel in eene duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht ; nu ken ik ten deele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. (Corinthiërs, 13, 8-12).

Partager cet article
Repost0
18 décembre 2011 7 18 /12 /décembre /2011 12:00

 

Van-Maerlantstraat--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

In weelden sitstu hier versmoort,

So dat met di is onghehoort

  Gods lachter ende sine scande.

Dune peins niet om die moort,

Die tot Akers in die poort

  Wrochten die Gods viande.

Daer is Gods dienste ghescoort,

Cloostre ende huse sijn testoort,

  Tvolc verbeten van wreden tanden.

Kerstijn man, twi en trecstu voort?

Waerom sitstu hier verdoort?

  Du sout hemelrike panden

  Op Gode, wiltu dien lachter anden.


 Van-Maerlant.jpg

Jacob van Maerlant (ca. 1225-ca. 1300)

Partager cet article
Repost0
17 décembre 2011 6 17 /12 /décembre /2011 12:00

 

Victor-Hugostraat--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto © Bert Bevers

 

Demain, dès l'aube

 

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.


Hugo.jpg

Victor Hugo (1802-1885)

Partager cet article
Repost0
16 décembre 2011 5 16 /12 /décembre /2011 12:00

 

Pol-De-Montstraat.JPG

Foto © Bert Bevers

 

Gelijk de vlam...

 

Gelijk de vlam, die, in albasten vazen,

door 't fijn gekorreld pleister heen komt blozen,

zoo deinde en zwol uw' borst, getint met rozen,

door 't sneeuwblank web van duizend kanten mazen.

 

Geen dorstig hert smacht heeter naar oazen,

dan ik, uw' hals omvlechtend, zonder poozen,

uw' fulpen maagdenwang begon te kozen.

Zóo gretig kan geen bie op honing azen!

 

De nacht ging dalen. Door de zonneblinden

drong nog een enk'le straal; waarin miljoenen

goudsterren, vroolijk weem'lend, klommen, zonken.

 

En stilte heerschte... Ver, in 't loof der linden,

verhief zich als 't geluid van duizend zoenen,

wen lijsterlied'ren trillend opwaarts klonken.


Pol De Mont door Leon Abry

Pol De Mont (1857-1931) door Leon Abry

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche