Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
8 janvier 2012 7 08 /01 /janvier /2012 01:00

 

Alice-Nahonstraat--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


De mensen doen hun masker af,
hun mooie-spelen moe-gedaan,
och arme, zij die levenslang
gemaskerd gaan.

Gemaskerd door hun eigen trots,
vergulde lach of kranke lust.
Zij krijgen van geen enkle dag
wat avondrust.

Ze gaan, 'lijk zwervers, altijd door
langs dageraad en avondrood;
ze vinden nergens 't eigen huis
dan in de dood.


Alice-Nahon--collectie-Letterenhuis-.jpg

Alice Nahon (1896-1933). Collectie Letterenhuis

Partager cet article
Repost0
7 janvier 2012 6 07 /01 /janvier /2012 12:00

 

LuciennePoeziekrant.jpg

Alfred de Vigny had zijn ivoren toren, Hedwig Speliers (°1935) geniet van zijn bel-etage. Hij tekent nu voor de redactionele begeleiding van de Bel-etagereeks van uitgeverij Poëziecentrum, waarin jonge, talentvolle dichters een kans krijgen.

'Het moet je plezieren dat een reeks genoemd is naar een van je bundels én naar je woning hier in Oostende', suggereert interviewer Jooris van Hulle.

Er zit ook een diepere betekenis achter de naamgeving. Ik hou van poëzie die van de straat is opgelicht. Als ik hier in mijn bel-etage zit, kijk ik van boven naar beneden. Dat heeft niets te maken met verachting, maar met het krijgen van een overzicht en het verlangen te ontstijgen aan de begane grond, die voor mij staat voor banaliteit. [...]

Er zijn heel wat dichters die goede gedichten schrijven, maar daarom nog geen goede dichters zijn. Er is heel wat jong talent aanwezig, maar vaak willen die er te vlug komen en geven ze toe aan de waan van de dag. Gelukkig zijn er uitzonderingen.

Tot de uitzonderingen rekent hij alvast Inge Braeckman (haar bundel Incantaties werd hier lovend besproken door Guido Lauwaert, zie de blog van 29 december 2011).

Speliers vestigt heel bewust de aandacht op de ontstaans- en publicatiegeschiedenis van de bundels. Hij verwijst wat graag naar de thematische intertekstualiteit in zijn werk. Daardoor benadrukt hij ten overvloede dat 'het dichten inderdaad ook een intellectuele bezigheid zijn'.

Als dichter zie ik het zo: je ziel zingt, je intellect spreekt. […]

Ik voel al te vaak de poëzie wegglijden van de kennis en alleen nog beschrijving worden van kleine, werkelijke dingetjes uit de directe omgeving. De bloedarmoede van zoveel actuele poëzie...

Net als Speliers wordt ook Hendrik Carette (°1946) door Jooris van Hulle geportretteerd in Iedereen is van ergens (Antwerpen/Utrecht, Houtekiet, 2011). Net als Speliers geeft hij kwistig informatie over de inspiratiebronnen van zijn werk, aantekeningen gedicht per gedicht. Carette is een literaire omnivoor die graag koketteert met zijn dilettantische belezenheid (dilettantisch in de primaire, positieve Franse betekenis des woords) In tegenstelling tot Speliers staat hij echter wantrouwig tegenover al te veel denkwerk. Hij stelde al eerder: 'Een dichter moet het verstand op het vriespunt houden, zoniet dreigt het gedicht – onder het gewicht van het denkwerk – in al zijn voegen te kraken en te begeven'. In het gesprek met Sofie Rycken gaat hij daar verder op in:

Je hebt dichters waarvan de gedichten kreunen, knarsen en bezwijken onder hun denken. Daar kan ik mij niet in vinden. […] Wanneer een dichter te diep onder het vriespunt gaat, bevriezen zijn verzen, zoals bij Claude van de Berge. Maar wie er te hoog boven gaat, slaat de bal ook mis.

Op vraag van de interviewster gaat Carette gaat ook in op zijn gedicht over Joke van Leeuwen, 'Een niet zo geniale en niet zo geestige dichteres':

Ja, laat haar maar leuk haar ding dong doen,

zolang ik maar niet hoef en zij niet jokt en lokt en ik niet moet geeuwen.

Sofie Rycken, kennelijk een begaafde interviewster, weet Carette te bewegen tot enkele eenvoudige maar niet minder revelerende uitspraken:

Ik ben geen jaloerse dichter, ik gun anderen hun succes. Maar ik heb me – al dan niet terecht – altijd een beetje miskend en onderschat gevoeld. We leven in een beeldcultuur: wie als dichter niet op televisie komt of op een podium gaat voorlezen, bestaat bijna niet. […] Maar een tiental van mijn gedichten zal de tand des tijds wel weerstaan.

De rechttoe rechtaan uitspraken van Carette (waar ik mij meer dan eens aan erger, dat is hier al vaker gebleken) zijn mij liever dan het veelal zalvende, prekerige pedagogisch discours van Speliers...

Henri-Floris JESPERS

Poëziekrant, Het Toreken , Vrijdagmarkt 36, B 9000 Gent.

Abonnement: België: 38 €; Nederland en EU-landen: 44 €; Andere; 60 €.

Rekeningen

België

OBK-Bank: 123-6100457-66

IBAN: BE 07 1236 1004 5766

BIC: OBKBBE99

Nederland

RABOBANK: 10.12.06.232

IBAN: NL 45 RABO 0101 2062 32

BIC: RABONL2U

Los nummer: België: 7 € (exclusief verzendkosten); 10 € (inclusief verzendkosten); Nederland en EU-landen: 12 € (inclusief verzendkosten); Andere landen: 14 € (inclusief verzendkosten).

Partager cet article
Repost0
7 janvier 2012 6 07 /01 /janvier /2012 01:00

Emile-Verhaerenlaan--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

 

 Temps gris 

 

La Mer du Nord n'est elle-même

Qu'aux jours rugueux d'hiver,

Quand ses vagues, à l'infini sont blêmes

Et ses sables, jusqu'au printemps, déserts.


 

Toute sa patience avide et sourde

Travaille alors à son énormité

D'embruns compacts, de vagues lourdes

Et de mornes clartés.


 

Si, vers midi, les cieux noirs se dérident,

L'instant vite s'enfuit, l'instant vermeil

Où se traîne, sur les grèves torpides,

L'or fatigué des vieux soleils.


 

Et l'ombre, à coups de lumière éventrée,

Se referme, sitôt que l'horizon hagard

Soulève, avec les blocs de sa marée,

Les flux montants de ses brouillards.


 

Et la mer, boudeuse et vomissant l'écume,

Recommence sa lutte et ses combats,

Engloutissant, derrière un mur de brumes,

Tant de voiles qu'on ne voit pas.


Emile-V-jpg Emile Verhaeren (1855-1916)

Partager cet article
Repost0
6 janvier 2012 5 06 /01 /janvier /2012 20:23

 

LucienneKat.jpg

In Zuurvrij trof ik Jef Scheirs, Pernath en Snoek, Jaak Brouwers, Jan Berghmans en Lambert Jageneau. Vandaag valt Poëziekrant in de bus en, ja, opnieuw de schok der herkenning... Met alle de vijf dichters aan wie een geïllustreerd artikel gewijd wordt, deel ik een gemeenschappelijk verleden.

Hedwig Speliers zag ik voor de laatste keer zowat 40 jaar geleden. Dat was in Roeselaere. Clara Haesaert had ons net gerecruteerd als medewerkers aan het prille weekblad Knack. (Mijn eerste bijdrage, verschenen op 3 augustus 1971, handelde over André Malraux.) Ik bleef de publicaties van Speliers aandachtig volgen, vooral dan zijn essayistisch werk. Over mijn vriend Jan de Roek heb ik veel gepubliceerd. Lucienne Stassaert is al meer dan vier decennia een permanente aanwezigheid. Aan de diepgravende gesprekken bij mij thuis met de toen debuterende Mark van Tongele koester ik een levendige herinnering. Hendrik Carette ontmoette ik in Brugge in de tweede helft van de jaren zestig. We maakten samen de gouden jaren van uitgeverij Contramine mee. Hendrik was mijn assistent op het kabinet van minister Hugo Schiltz en is een gewaardeerde medewerker van het CDR.

*

Anneleen de Coux peilt naar de relatie tussen het beeldend werk en de poëzie van Lucienne Stassaert, 'haar plaats in de Nederlandse letteren én in de wereld, de dichters die haar hebben beïnvloed, transcendentie en mysterie in haar gedicht, leven en dood, de relatie tussen stijl en thema's'.

'Ik ben eigenlijk een mislukte mystica', bekent Stassaert. 'De godsidee komt wel voor en heeft aan belang gewonnen. Vroeger was het echt: afstoten. Nu is het een stil gevecht op de achtergrond, zonder een idee van wie er gewonnen heeft.'

Ik ken het werk van Anneleen de Coux nauwelijks, maar zij ontpopt zich hier alleszins als een interviewster die beslagen ten ijs gaat. Dat was mij al eerder opgevallen bij de lezing van haar gesprekken met Erik Spinoy in Poëziekrant en met Roger de Neef in Deus ex Machina. In Mededelingen van het CDR (nr. 41, 1 februari 2005, p. 12) signaleerde ik destijds haar vlijmscherpe kritiek op de poëzie van Luuk Gruwez, een bijdrage naar mijn hart.

Henri-Floris JESPERS

(wordt vervolgd)

Poëziekrant, Het Toreken , Vrijdagmarkt 36, B 9000 Gent.

Abonnement: België: 38 €; Nederland en EU-landen: 44 €; Andere; 60 €.

Rekeningen

België

OBK-Bank: 123-6100457-66

IBAN: BE 07 1236 1004 5766

BIC: OBKBBE99

Nederland

RABOBANK: 10.12.06.232

IBAN: NL 45 RABO 0101 2062 32

BIC: RABONL2U

Los nummer: België: 7 € (exclusief verzendkosten); 10 € (inclusief verzendkosten); Nederland en EU-landen: 12 € (inclusief verzendkosten); Andere landen: 14 € (inclusief verzendkosten).

Partager cet article
Repost0
6 janvier 2012 5 06 /01 /janvier /2012 01:00

 

Roemer-Visscherstraat--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


Cupido is uyt den Hemel ghedaelt op d' aert,

Om een Smit te worden, niet dat hy heeft behaghen,

Int Ambacht, dan stelt om my te plaghen,

Midden in mijn hart zijn natgierighen haert.

Mijn Longhen zijn zijn blaesbalcken, met suchten beswaert,

Opt vyer so sprengt hy het water van mijn oogen,

Op mijn lever zijn ambeelt met neerstich pogen,

Smeet hy duysent schichten van vinnigher vaert.

Met een stompe vijl knaecht hy mijn ghedacht,

Aen mijn verdriet spijckerende de sotte wacht,

Met hopen polystende de gheleden quaden.

Boven al noch dees jonghen tot zijn behoef,

Leert in mijn lichaem, en doet daer zijn proef,

En so hy yet mist, dat valt tot mijnder schaden.


Roemer-Visscher.jpg

Roemer Visscher (1547-1620)

Partager cet article
Repost0
5 janvier 2012 4 05 /01 /janvier /2012 01:00

 

Victor-Brunclairstraat--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


Marine


In uitgewaaierd avondrood

klimt op de hoogste golf een dronken boot

vaal van zeilen en droef bemand

een heilig lied hangt in het want

 

Er is de ree er is de kim

grauwe gestalten en hun schim

 

Rijst ooit de sterren tegen

een helder toplicht in de mast

zoo naakt de boot langs wilde wegen

ter blanke haven ankervast.


Victor-J.-Brunclair--collectie-Letterenhuis-.jpg

Victor Brunclair (1899-1944). Coll. Letterenhuis

Partager cet article
Repost0
4 janvier 2012 3 04 /01 /janvier /2012 00:29

 

Aernout-en-Willemlaan--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

 

Hi hadde te hove so vele mesdaen,
Dat hire niet dorste gaen:
Die hem beschuldigh kent, ontsiet.
Also was Reynaerde ghesciet,
Ende hier omme scuwede sconinx hof,
Daer hi in hadde crancken lof.
Doe al dat hof versamet was,
Was daer niemen sonder die das,
Hine hadde te claghene over Reynaerde,
Den fellen metten grijsen baerde.


Aernout---Willem.jpg

Aernout en Willem (13de eeuw)

Partager cet article
Repost0
3 janvier 2012 2 03 /01 /janvier /2012 12:00

 

Willem-Gijsselsstraat--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


Vlaanderen

 

't Zijn weiden als wiegende zeeën,
Die groenen langs stroom en rivier.
Hier, vredige dorpkens daar steën,
Die rijzen met torens vol zwier,
't Zijn welige velden en wouden,
Of vlakten der heide vol rust.
O 'k wil in mijn harte behouden
Die schoonheid, mijn oppersten lust.

 

Voor Vlaanderen, Vlaanderen,

Trille mijn harte vol geestdrift en vuur.

Mijn land is het land van de stilte,

De vreedzame, brede natuur.


Willem-Gijssels.jpg

Willem Gijssels (1875-1945)

Partager cet article
Repost0
3 janvier 2012 2 03 /01 /janvier /2012 04:28

 

CDRdelezer1doc.jpg

Tekening:(c) Jan Scheirs

In januari 2008 besloot het CDR de papieren en elektronische editie van de Mededelingen (gedeeltelijk) gratis beschikbaar te stellen op het net.

Per 1 januari mogen we bogen, wat het net betreft, op 116 234 'unieke' lezers (geen 'hits, bitte...), goed voor 229 037 pagina's.

Partager cet article
Repost0
2 janvier 2012 1 02 /01 /janvier /2012 12:00

 

Garmt-Stuivelingstraat.JPG

Foto: © Bert Bevers


Daar is geen einde,

daar is geen begin:

het enig zijnde

is wisseling;

het enig blijvende

is het steeds drijvende

stuwende ritme dat alles wendt,

dat bloei en verderven gaan,

leven en sterven gaan,

enkel als beelden kent,

als spiegelbeelden in ruimte en tijd

van zíjn bewegende eeuwigheid.

 

Daar is geen einde

en geen begin:

het enig zijnde

is wisseling.


Garmt-Stuiveling.jpg

Garmt Stuiveling (1907-1985)

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche