Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
22 janvier 2012 7 22 /01 /janvier /2012 22:30

 

Andre-Goezu---Richard-Foque--foto-Bert-Bevers-.JPG

 André Goezu (links) en Richard Foqué. Foto: © Bert Bevers

Dichter Richard Foqué en graficus André Goezu presenteerden vandaag in galerie Ėpreuve d'Artiste hun gezamenlijke productie Equinox. Dat is een tweetalige bibliofiele editie met 7 gedichten (in het Nederlands én in het Engels) van Foqué met 7 aquatinten van Goezu. Die werd eerder al voorgesteld in De Zwarte Panter. In Ėpreuve d'Ariste echter worden de aquatinten met de bijbehorende gedichten nog enige tijd geëxposeerd. Ze zijn, mét de gedichten, mooi ingelijst te zien.

Equinox.JPG

Uiteraard is ook het door Gerrit Westerveld van Uitgeverij Kleinood & Grootzeer voorbeeldig vormgegeven boek er te bewonderen. Equinoxverscheen in een beperkte oplage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren en kost € 515.

www.kleinood-en-grootzeer.com

Equinoxis nog tot 5 februari te bekijken in galerie Epreuve d'Artiste, Oudekerkstraat 64, 2010 Antwerpen, en dat op telefonische afspraak: 0477 - 23 40 95

www.epreuvedartiste.be

Bert BEVERS

Partager cet article
Repost0
22 janvier 2012 7 22 /01 /janvier /2012 10:00

 

Maurice-Gilliamsstraat--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

Droomfuga

 

Het is een binnenplaats met gras.

Daar heb ik in de kou staan lezen,

jaren dat mijn boek niet uitgelezen was.

 

Ik heb zoveel gezwegen.

Ik ben een kind gebleven,

weerspiegeld in een waterglas.

 Maurice-Gilliams--collectie-Letterenhuis-.jpg

Maurice Gilliams (1900-1982). Collectie Letterenhuis

Partager cet article
Repost0
21 janvier 2012 6 21 /01 /janvier /2012 10:00

 

 

Guido-Gezellestraat--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


Quid est Veritas!

 

De waarheid is

't zij jong of oud,

ondelfbaar, en

onderlgbaar, goud.

 

Ondelfbaar, niet?

Ondelgbaar toch,

en, al verdelgd,

ondelgbaar nog!

 Guido-Gezelle.jpg

Guido Gezelle (1830-1899)

Partager cet article
Repost0
20 janvier 2012 5 20 /01 /janvier /2012 10:00

 

Willem-Elsschotstraat--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


Moeder

 

Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen
dat gij gekromd, verdroogd zijt en versleten,
zoals een pop waarin een hart zou kloppen,
door 't volk bij 't heengaan in een huis vergeten.

 

Ik zie uw knoken door uw kaken steken
en diep uw ogen in het hoofd gedrongen.
En ik ben gans ontroerd en kan niet spreken,
wanneer ge zegt 'kom, zit aan tafel, jongen'.

 

Ik hoor u 's avonds aan de muren vragen
of gij de vensters wel hebt toegesloten.
Gij kunt den mist niet uit uw hersens jagen.
Uw lied is uit, gij kreunt de laatste noten.

 

[....]

 Willem-Elsschot--collectie-Letterenhuis-.jpg

Willem Elsschot (1882-1960). Collectie Letterenhuis.

Partager cet article
Repost0
19 janvier 2012 4 19 /01 /janvier /2012 10:00

 

Jozef-Mulsstraat--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

Angst

 

Wat is 't dat mij weerom de snerpe smerten bracht

en 't zuchten, dat met angst mijn kele komt verkroppen,

en bang en banger weer mijn arrem herte kloppen,

en dolen doelloos doet mij door den donkren nacht?

 

Mijn pijnend lijf nu gaat gebogen van de vracht

van wijde weemoed die mij grondewaart zal dwingen;

want geene macht vermag de ketenen los te wringen

en niemand is die hoort in de eenzaamheid mijn klacht.

 

Ik ben verlaten... mij werd alle troost ontzeid.

De duisternis waart om en voor mijn droef gezicht,

aan lage, looden lucht, verschijnt geen enkel licht:

ik ga naar 't dorre land, waar d'hoop wordt afgeleid.

 

[....]


Jozef-Muls--collectie-Letterenhuis-.jpg

Jozef Muls (1882-1961). Collectie Letterenhuis

Partager cet article
Repost0
18 janvier 2012 3 18 /01 /janvier /2012 10:00

 

Maurits-Sabbelaan--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

 

Tsyn al verdoolde menschen, die de ketters gelooven,

want sy berooven, den mensch van allen syn sinnen,

princepalijk, die ere ende glorie beminnen

soecken sy tot haerder syen te trecken;

met beloften van grote staaten syse verwinnen

daer sy haer dan lichtelijcken toe verwecken;

sy beloven veel, maer luttel daer op stecken.


Maurits-Sabbe.jpg

Maurits Sabbe (1873-1938)

 

Van Sabbe zelf is nauwelijks poëzie te traceren. Bovenstaande komt uit Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten  (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde, Gent, 1928), een van de vele bloemlezingen die hij samenstelde.

Partager cet article
Repost0
17 janvier 2012 2 17 /01 /janvier /2012 10:00

 

Pieter-Doorlantlaan--c-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

O levende Leven! o hemels Broot!
O Wech der waerheyt! o godlic Wesen,
Die neder quam uut sijns Vaders schoot
In een suver Maecht gheresen,
Om dat ghi Elckerlijc wout ghenesen,
Die Adam onterfde bi Yeven rade;
O Heylighe Triniteit uut ghelesen,
Wilt mi vergheven mijn mesdade,
Want ic begheer aen u ghenade.


Elckerlic.jpg

Pieter Doorlant (1454-1507)

Partager cet article
Repost0
16 janvier 2012 1 16 /01 /janvier /2012 10:00

 

Theodoor-Van-Rijswijckplaats--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

Apollo en Dafne

 

Apol, de God der vrije kunst,

Vereerd door groot en klein,

Was ook een hups en flink gezel,

Als al de artiesten zijn.

 

Hij droeg het haar geweldig lang,

Tot achter op zijn kleed,

En had een puntbaard aan de kin,

Van anderhalf duim breed.

 

Hij zag de meisjes alle graag,

Nu, dat is toch geen schand'!

En had er somtijds, naar men zegt,

Wel twintig aan de hand.

 

Er mocht geen enkel fluitje gaan,

In kroeg of kermistent,

En waar maar ergens werd gedanst,

Bevond hij zich omtrent.

 

[....]


Theodoor.jpg Theodoor Van Rijswijck (1811-1849)

Partager cet article
Repost0
15 janvier 2012 7 15 /01 /janvier /2012 16:00

 

BRUGGEjoostensEen.jpg

Paul Joostens, Brugge, olie op doek, 65 x 65, 1919. Privé verzameling, Antwerpen

In het woord vooraf van Bruges-la-vivante wordt onderstreept dat Gierik & NVT zichzelf niet zou zijn als debutanten en vrijwillige inzendingen niet aan bod zouden komen. Signaleren we alvast proza van Claar Griffioen en Ulisses Segura, sterke gedichten van Kees Hermis en Marc Zwijsen en een erudiet essay van misdaadauteur Martin Koomen: 'Goed gejat, of kwalijk beïnvloed? Over plagiaat, cryptomnesie en intertekstualiteit'.

*

In de vorige aflevering werd aangestipt dat de Stad Brugge mede de jongste aflevering mogelijk maakte. Gierik & NVT wordt ook bescheiden gesteund door de Provincie Antwerpen, Antwerpen.Boekenstad, Dexia en, vooral dan, door enkele anonieme mecenassen. Om nog van de auteurs te zwijgen die allen van honorarium afzien, uit solidariteit met een boeiend tijdschrift dat door de experten van het Vlaams Fonds voor de Letteren geheel genegeerd wordt.

In 2011 werden acht tijdschriften gesubsidieerd door het VFL. Twee tijdschriften waren goed voor 51 % van de totale subsidiëring : DW B (64.000 €) en nY (52.000 €)...

Het CeLT, vzw, vereniging van de Culturele en Literaire Tijdschriften in Vlaanderen, gevestigd in Het Goublommeke in Papier te Brussel, ontving 29.500 €. Waarom Gierik & NVT in het virtuele tijdschriftenkiosk van het CeLT ontbreekt, is mij ook al een raadsel.

*

'Gierik & NVT is weldra digitaal dissonant', kondigt Dirk Derom aan in een stevige bijdrage over 'De binaire belofte van bitse tijdschriften', waarin hij de internettoekomst van literaire tijdschriften behandelt. Hij maakt er geen geheim van dat het tijdschrift de huidige website (waar de recente afleveringen nu al integraal gelezen kunnen worden) eerlang zal optimaliseren 'tot een baanbrekend, niet meer te omzeilen, ja toonaangevend instrument'.

Henri-Floris JESPERS

GierikBrugge-copie-1

Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jg. XXIX, winternummer 2011, nr. 4, 107 p., ill. Redactie: Guy Commerman, Kruishofstraat 144/98, B 2020 Antwerpen.

E-mail: guycommerman@skynet.be

www.gierik-nvt.be

Abonnement (4 nrs., inclusief portokosten): België: 25 € EU: 35 €; Andere landen: 40 € . Losse nrs. (incl. port): België: 7 €; EU: 11 €; Andere landen: 12 €.

Rekening België: 068-2237695-29 van Gierik & NVT; buitenland: IBAN BE26-0682-2376-9529 BIC-code GKCC BB

Partager cet article
Repost0
14 janvier 2012 6 14 /01 /janvier /2012 16:00

 

GierikBrugge-copie-1

Uiteraard bevat de jongste aflevering gedichten van Brugse dichters, al dan niet over hun stad, meestal al eerder uitgegeven: Fernand Bonneure, Hendrik Carette, Jaak Fontier, Jan van der Hoeven, Patricia Lasoen, Hanna Kirsten, Delphine Lecompte, Herman Leys, Renaat Ramon, Herwig Verleyen. Dat Guido Gezelle (Liliane Wouters en Guy Commerman), Georges Rodenbach (René Hooyberghs) en Erich Wolfgang Korngold (Peter De Smet) aan bod komen, was uiteraard voorspelbaar. Guy Commerman draagt het gedicht 'Voorbij middernacht en meer' op aan Mark Braet (1925-2003), een verre weggenoot wiens herinnering ik nog altijd koester. Patrick Spriet, biograaf van Rachel Baes (Een tragische minnares, 2002) publiceert dit jaar een biografische roman over Enrico Caruso waar ik al naar uitkijk. Betty Antierens brengt verslag over haar ontmoeting met Spriet.

Dank zij Gierik & NVT ontdek ik het dichterscollectief HVG. 'Het venijnig gebroed' kende ik weliswaar van naam, en van Frederik Lucien De Laere (°1971) had ik al wel met waardering gedichten gelezen, maar de overige groepsleden, Denis Vercruysse (°1975), albrecht b. doemlicht (°1975), Jan Wijffels (°1979) en Ann Slabbinck (°1978) waren slechts illustere onbekenden. Ik was meer dan aangenaam verrast door de intrinsieke kwaliteit van hun teksten.

*

Het tijdschrift Kruispunt kwam herhaaldelijk aan bod in Mededelingen van het CDR. In 2009 gooide John Heuzel de handdoek in de ring (zie mijn bijdrage in Mededelingen, nr. 152, 31 januari 2010, pp. 4-6). Ik vind het jammer dat de gelegenheid niet gegrepen werd om een eresaluut te brengen aan een tijdschrift en een gangmaker waarvan het historische belang nog wel ontdekt zal worden.

Kruispunt200.jpg

Dat in een tijdschriftaflevering gewijd aan 'Bruges-la-vivante' Pieter Aspe (°1953) niet eens vernoemd wordt, vind ik zonder meer onbegrijpelijk. Als bestsellerauteur met talrijke vertalingen bij kwaliteitsuitgevers draagt hij immers ongetwijfeld bij tot de luister van het levende Brugge. Bovendien is hij een Brugge-kenner, zoals genoegzaam blijkt uit zijn oeuvre, waarin cryptische fictionele verwijzingen naar mensen en toestanden nooit ontbreken...

*

De publicatie van de historiek en wedstrijdbepalingen van de Gezelleprijs is duidelijk een hoffelijkheidsgebaar tegenover de Stad Brugge die mede de publicatie mogelijk maakte (meer daarover in de volgende aflevering).

Henri-Floris JESPERS

 

Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jg. XXIX, winternummer 2011, nr. 4, 107 p., ill. Redactie: Guy Commerman, Kruishofstraat 144/98, B 2020 Antwerpen.

E-mail: guycommerman@skynet.be

www.gierik-nvt.be

Abonnement (4 nrs., inclusief portokosten): België: 25 € EU: 35 €; Andere landen: 40 € . Losse nrs. (incl. port): België: 7 €; EU: 11 €; Andere landen: 12 €.

Rekening België: 068-2237695-29 van Gierik & NVT; buitenland: IBAN BE26-0682-2376-9529 BIC-code GKCC BB

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche