Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
14 février 2012 2 14 /02 /février /2012 04:50

Funeraire poëzie? Een mengeling van amor fati en ars moriendi? Een 'stenen treurzang'? Bert Bevers schreef bij tien ascetische foto's van Joep Eijkens een zonder meer aangrijpende cyclus van tien gedichten, Kreunende tijd, gepubliceerd op

www.kreunendetijd.blogspot.com

Ik kan de verleiding niet weerstaan ook hier twee gedichten en foto's te publiceren. De keuze is willekeurig. In die zin dat ik liever de volledige cyclus had overgenomen, wat Bert Bevers mij wellicht niet ten kwade zou duiden, maar wat ik weinig 'blog-collegiaal' vind. Bovendien volstaat op de link te klikken. Doen!

HFJI

Als mensen iets vertellen weten ze, meestal,
waar ze zijn. Toch blijft het soms bij stamelen.
Dan vervagen grenzen. Dan ruisen geruchten,

veel meer niet echt. Maar ze zeggen wel iets.
Over klaarte, vreemde klaarte. Over fonteinen
die pas bestaan als water. Over ferme zerken

die later langzaam bezwijken gelijk lui verdriet.

 

BBkreunendeI.jpg

 

VIII

Verloochen verleden nooit. Het is er voor altijd. Het gaat
gewoon niet weg. Het zingt lang na. Zinder maar. Doe maar.
Keer maar rustig eeuwig weer, aarzelende treurengel en

maak alles maar mooier dan het is. Ik zie mensen rondlopen
met een donker gemoed, met de koele zekerheid van een profeet.
Of ze aan galgen zijn gehangen slaan achter hen schaduwen

neder. In de verte blaft een hond een brandweerwagen na.

 

BBkreunende


Partager cet article
Repost0
9 février 2012 4 09 /02 /février /2012 23:00

ZLnummer1.jpg

In de de tweede aflevering van Zacht Lawijd (I, 1, oktober 2001 – de eerste aflevering was een nulnummer, verschenen in april van hetzelfde jaar ) wijdde Stijn Vanclooster (°1974) een bijdrage aan de totaal vergeten Fransschrijvende Oost-Vlaamse dichter, novellist en essayist Camille Melloy (pseudoniem van priester Camille De Paepe, CJ, doctor in de filologie, 1891-1941).

Het werk van Melloy dient geplaatst te worden in de traditie van de katholieke heroplevingsbeweging van het einde van de negentiende eeuw. De titel van zijn tweede boek, Le beau réveil (een bundel opstellen, Tours, M. Cattier, 1922, 16°, VIII-248 p.), klinkt als een programmaverklaring. Met 'réveil' bedoelt hij uiteraard de katholieke herleving in de letteren. De boeken van Melloy boeken werden gunstig onthaald in Nederlands- en Franstalig België, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Engeland. Drie dichtbundels werden in Frankrijk bekroond (o.m. door de Académie française). In 1938 werd hij Chevalier de la Légion d'Honneur, de hoogste Franse onderscheiding die slechts mondjesmaat aan buitenlanders wordt toegekend (een eer die ook Floris Jespers in datzelfde jaar te beurt viel). De exhaustieve primaire en secundaire bibliografie van zijn oeuvre is te vinden in de Bibliographie des écrivains français de Belgique. 1881-1960. Tome 4 (Bruxelles, Académie royale de Langue et de Littérature françaises, 1972, pp. 212-219).

In de monumentale Histoire illustrée des lettres françaises de Belgique onder redactie van Gustave Charlier en Joseph Hanse (Bruxelles, La Renaissance du Livre, 1958, 656 p.) wordt de poëzie van Melloy bondig, streng maar rechtvaardig benaderd door Edmond Vandercammen (1901-1980). In latere naslagwerken (Christian Berg & Pierre Halen, Littératures belges de langue française, Bruxelles, Le Cri, 2000, 698 p.; Jean-Pierre Bertrand, Michel Buron et al., Histoire de la littérature belge francophone, Paris, Fayard, 2003) wordt hij niet eens vermeld. Sic transit gloria mundi...

*

Het werk van Melloy was mij niet geheel onbekend, omdat zijn bundel Variations sur des thèmes impopulaires(12°, 43 p.) in 1939 bij Ça ira verscheen. In datzelfde jaar publiceerde Melloy een aantal onuitgegeven Franse brieven van Guido Gezelle ('Guido Gezelle directeur d'âmes. Lettres inédites’, in: La Revue Générale, LXXII (1939), pp. 307-318). In de Frans-Belgische kritiek werden de namen van Melloy en Gezelle trouwens vaak in een adem genoemd. Ça ira-uitgever Paul Neuhuys (1897-1984) heeft gedichten van Gezelle vertaald naar het Frans. In 1935 onderstreepte hij onomwonden:

De tous les écrivains flamands, c'est Gezelle qui demeure le plus près de notre cœur. Nul ne s'est penché avec plus d'amour sur les plus infimes objets de la création […]. Personne en Flandre ne s'est encore créé un instrument lyrique aussi sûr que Gezelle et n'a su plier, comme lui, tant de maîtrise verbale aux plus pures qualités du cœur. (Trilogie néerlandaise. Ruusbroec – Érasme – Gezelle, Anvers, Ça ira, 1935, pp. 30-31.)

Evenals de jonge Melloy werd ook de jonge Neuhuys getroffen door de franciscaanse eenvoud, het medeleven en de onbevangen oprechtheid van Francis Jammes (1868-1938).

Hoe Neuhuys ertoe kwam Melloy uit te geven zal te zijner tijd in het Bulletin de la Fondation Ça ira  uit de doeken gedaan worden.

*

De op het eerste gezicht verrassende aandacht van Zacht Lawijd voor Melloy heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij in buitenlandse tijdschriften artikelen wijdde aan o.m. Guido Gezelle, Karel van de Woestijne, Stijn Streuvels, Felix Timmermans en Antoon Coolen. Bovendien vertaalde hij Streuvels en Timmermans in het Frans. Werk van Melloy werd in het Nederlands o.m. vertaald door Streuvels.

ZLX2.jpgIn de afgesloten, tiende jaargang van Zacht Lawijd (nr. 2, pp. 48-69) spitst Reine Meylaerts (°1965) zich in een opmerkelijke bijdrage toe op de relatie Streuvels-Melloy.

Henri-Floris JESPERS

(wordt vervolgd)

Zacht Lawijd. Redactiesecretaris: Geert Swaenepoel, Salm Salmstraat 13, B 2320. Redactieadres voor Nederland: Sjoerd van Faassen, Postbus 90515, NL 2509 LM Den Haag.

Abonnement voor een jaargang (4 nrs.): 30 €. Opgave van abonnementen bij de administratie (België): Garant Uitgevers, Somersstraat 13-15, B-2018 Antwerpen.

E: uitgeverij@garant.be.

(Nederland): info@letterkundigmuseum.nl

Losse nummers: 9 €

Zie ook:

http://mededelingen.over-blog.com/article-zacht-lawijd-i-floris-jespers-verliefd-op-roosje-van-lelyveld-97215878.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-zacht-lawijd-ii-paul-van-ostaijen-en-zijn-netwerk-97278420.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-zacht-lawijd-iii-uitgeversperikelen-98750050.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-zacht-lawijd-iv-vlaamse-pockets-98803759.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-zacht-lawijd-v-brieven-raymond-brulez-en-genderstudies-98827663.html

Partager cet article
Repost0
4 février 2012 6 04 /02 /février /2012 14:44

 

Met nog een geeuw op steen, expo met ontbijt: zondag 26 februari om 10 uur.

Expo: van 26 februari tot en met 25 maart, op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur. Gesloten op weekdagen. Kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3.

*

'Met nog een geeuw op steen’ als thema schreven achttien dichters een gedicht.

Als metafoor gebruikten ze vergane, verwelkte muurreclames, hier en daar nog in

het straatbeeld aanwezig.

De foto’s van de reclamerestanten en de gedichten worden samengebracht in een tentoonstelling in kasteel Sorghvliedt.

De catalogus van de tentoonstelling is een poëziebundel waarin volgende deelnemende dichters zijn opgenomen:

Marleen De Crée, Bart Stouten, Marc Tritsmans, Peter Holvoet-Hanssen, Annmarie Sauer, Bert Bevers, Frank De Vos, Pierre Magis, Hilde Keteleer, Yerna Van Den Driessche, Lucienne Stassaert, Rose Van De Walle, Hilde Van Cauteren, Ann Van Dessel, Guy Van Der Marlière, Richard Foqué,  Albert Hagenaars en Hans Mellendijk.

De tentoonstelling met foto’s en gedichten wordt feestelijk geopend met een gratis dichterlijk ontbijt. De vernissage krijgt de muzikale ondersteuning van Frank Liegeois op viola da gamba en Ludmila Tschakalova op clavecimbel.

Opening expo met ontbijt: zondag 26 februari om 10 uur

Expo: van 26 februari tot en met 25 maart, op zaterdag en zondag van 13 tot 17 uur.

Gesloten op weekdagen.

Kasteel Sorghvliedt, Marneflaan 3

Info en reservatie: vera.caremans@skynet.be, tel. 0492 74 84 51.

Vooraf gratis inschrijven.

Een organisatie van het District en de Cultuurraad Hoboken.

Partager cet article
Repost0
3 février 2012 5 03 /02 /février /2012 16:41

 

Gert Vingeroets werd op 5 februari 1997 diep getroffen door de lezing in de kring Ex-Libris van Zofia Klimaj-Goczol, toen zij hem voor de eerste keer confronteerde met de poëzie van Wisława Szymborska.

Hij kon het dan ook niet laten kort daarna een gedicht te plegen, opgedragen aan Zofia Klimaj-Goczol, waarin naar Wisława Szymborska en haar aparte visie op poëzie wordt verwezen.

 

Spreek –

sprak de ochtend –

 

en op haar spreken

scheurde open van oude verzen

het perkamenten vel.

 

Haar blanco zoog de uitgeputte woorden op

en herschreef ze tot tekens aan de dag.

 

Tekens als op retorisch gaas

gerichte brandglazen.

 

Tekens ter verstoring van orde

in de grammatica van oudpapieren predikers.

 

Tekens als teken in de schimmelpels

van gecanoniseerde lijkenbezorgers.

 

Spreek –

sprak dan de avond –

 

en op haar spreken

wierp in verrukking de nacht

zijn wanhoop van de rots.

Gert VINGEROETS 

 

Partager cet article
Repost0
29 janvier 2012 7 29 /01 /janvier /2012 15:40

 

HFJenBB2.JPG

Bert Bevers (rechts) en Henri-Floris Jespers overleggen...

Uit reacties op de CDR-blog en op FaceBook blijkt voldoende dat de reeks 'Dichter op het stadsplan' van Bert Bevers op veel belangstelling mag bogen.

Eergisteren kwam dan als laatste aflevering de Consciencestraat aan bod. De eersten zullen de laatsten zijn, dacht ik zo. Maar is dat wel het geval? Is Conscience wel de eerste schrijver die de eer genoot in Antwerpen een straat 'te krijgen'? Ik weet het echt niet.

*

De Consciencestraat, tussen Charlottalei en Lange Leemstraat, werd geopend bij Koninklijk Besluit van 19 mei 1868. Hendrik Conscience (1812-1883) was toen reeds een vermaarde schrijver, zij het minder als dichter. De poëzie van Conscience is nu dank zij Bert Bevers on line te lezen: www.uitphantazy.blogspot.com

Met nadruk wijs ik hier op de memorabele gedenkrede die mijn verre maar niet minder achtbare vriend Gaston Durnez voor de 200-jarige jubilaris uitsprak, exclusief te lezen op: http://www.knack.be/nieuws/boeken/nieuws/de-revolutie-van-hendrik-conscience/article-4000035385973.htm

*

Het lijkt mij boeiend de naamgeving nader te onderzoeken. Sinds wanneer worden schrijvers, en meer bepaald dichters, qualitate qua met een plaats op het stadsplan vereerd? Op wiens initiatief? Onder wiens beleid? Volgens welke criteria werd de beslissingen genomen? Futiele vragen misschien, maar toch relevant, dacht ik, op het vlak van de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis, neen? Over dat alles bestaan ongetwijfeld administratieve dossiers.

Is het vermetel te veronderstellen dat het initiatief straten te noemen naar schrijvers een vrij recent verschijnsel is (op de Consciencestraat na), rechtstreeks verbonden met de stadsuitbreiding, de renovatie en de aanleg van (nieuwe) wijken?

Uit een oppervlakkig onderzoek blijkt dat alvast het geval te zijn voor de Franstalige dichters op het stadsplan. Max Elskamp (die mee aan de basis lag van het latere Museum voor Folklore) werd al in 1937 vereeuwigd op het Kiel. In de jaren zestig kwamen dan Emile Verhaeren, Georges Eekhoud, Victor Hugo en Théophile Gautier aan bod op Linkeroever, waar ook een behoorlijke concentratie Vlaamse dichters broederlijk de eeuwigheid trotseert.

*

Stof voor een nieuwe reeks, ooit...?

HFJ

Partager cet article
Repost0
28 janvier 2012 6 28 /01 /janvier /2012 11:00

 

PeterHolvoet.jpg

StadsPeter

Eergisteren, op Gedichtendag, sloot Peter Holvoet-Hanssen zijn tweejarig stadsdichterschap af en gaf hij de fakkel door aan Bernard Dewulf. Peter Holvoet-Hanssen leverde maar liefst zeventien stadsgedichten en vier gedichten van ’t Stad, die volledig bestaan uit bijdragen van stadsbewoners, aan zijn stad.

Op maandag 30 januari wordt Sterrenwijsje, het zestiende Stadsgedicht van Peter Holvoet-Hanssen voor het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen Middelheim, ingehuldigd. De StadsPeter bracht enkele dagen door in het ziekenhuis en zag het '…als een zorgzame “Grote Moeder” die begin en einde omvat'. Daarom schreef hij voornamelijk dichteressen aan en kreeg hij mooie verzen terug van Lucienne Stasssaert, Marleen de Crée, Annemarie Estor en Annmarie Sauer.
Sterrenwijsje, in een ontwerp van Jelle Jespers, zal te zien zijn bij de klok in de hal van het Middelheim Ziekenhuis. Het voorlaatste Stadsgedicht van Peter Holvoet-Hanssen is een muziekdoosgedicht waar dus ook een melodie in schuilt.

Voor de gelegenheid nodigt Peter Holvoet-Hanssen de dichteressen Annemarie Estor en
Marleen de Crée
uit die hem geïnspireerd hebben bij het schrijven van Sterrenwijsje. Zij zullen hun bijdrage lezen. Dichteres, vertaalster en auteur Hilde Keteleer leest een gedicht voor gericht aan haar vader die overleed te ZNA Middelheim. Tot slot treedt Holvoet zijn ‘stadsdichtersband’ Les Musicaux op en de StadsPeter zelf zingt het Sterrenwijsje.

 

Sterrenwijsje

 

De letters zingen zacht: ‘Dit is een lied.’
Raadselachtig. Zo is poëzie.
Het licht gaat aan, het licht gaat uit
en buiten wordt de wind
                                         zichtbaar
en hij fluit.

‘Ik ben een braaf konijntje –‘ En ze lacht.
‘Repareer de sterren…’ Hartslag daalt.
De rolstoel staakt. In gangen waakt
de moeder van dit heim:
                                      zonlicht
ver van huis.

De maan glanst op de zee, ik zie het hier –
het zand dat zingt, de strijkers van de tijd.
Zie de lichtjes, zie de stad
komt hier samen.
                          Deur staat
op een kier.

Wie dit leest, kijkt naar de klok en zucht –
gaat naar de lift want zorg hangt in de lucht.
’s Nachts geen raad, komt dageraad.
Babygeeuw. Hier maakt men
                                              sneeuw die
roezeruist.

 

© Peter Holvoet-Hanssen, stadsgedicht opgenomen in de bundel Antwerpen / Oostende, Uitgeverij Prometheus, 2012.

 

 

Praktisch

Inhuldiging Sterrenwijsje

·         Op maandag 30 januari 2012

·         Om 14 uur

  • In de inkomhal van het ZNA Middelheim Ziekenhuis, Lindendreef 1, 2020 Antwerpen

  • Meer informatie over de activiteiten van Stadsdichter Peter Holvoet-Hanssen:

www.antwerpenboekenstad.be en www.kapersnest.be   

  • Meer informatie over ZNA Middelheim Ziekenhuis: www.zna.be

 

Voor meer informatie over dit persbericht:

Miranda De Boel, Persdienst Musea en Erfgoed Antwerpen

tel + 32 (0)3 292 36 20, gsm +32 (0)474 12 26 70,miranda.deboel@stad.antwerpen.be

 Verantwoordelijke schepen: Philip Heylen, schepen voor cultuur en toerisme

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2012 5 27 /01 /janvier /2012 15:46

 

 

januari-2012-156.jpgBernard Dewuf

Gisteren werd op het stadhuis te Antwerpen afscheid genomen van de kleurrijke stadsdichter Peter Holvoet-Hansen. De fakkel werd doorgegeven aan de intimistische dichter Bernard Dewulf.

januari-2012-147.jpgPeter Holvoet-Hanssen

januari-2012-142.jpgBurgemeester Patrick Janssens benadrukte het belang van een stadsdichter voor de stad. De kracht van poëzie die kietelt met een pluim heeft meer impact dan de politiek die met een hamer slaat! Kunst levert een onmisbare bijdrage aan de samenleving.

januari-2012-152.jpgCultuurschepen Philip Heylen stelde de nieuwe stadsdichter voor. “Toen Tom Lanoye als eerste stadsdichter aangesteld werd kon niemand vermoeden dat dit een van de succesvolste literaire projecten zou worden” zo betoogde hij. Bernard Dewulf is de zesde officiële stadsdichter van de stad Antwerpen.Hij is geboren te Brussel maar woont met zijn gezin in de Scheldestad. Hij is de dichter van het kleine en daardoor juist heel belangrijk. Hij zal ons leren heel goed kijken om de kleine dingen te zien. Van de stadsdichter wordt verwacht dat hij in de komende 24 maanden minimum 12 gedichten schrijft over wat hem treft en bezighoudt in de stad.

JvdB

Foto's: Frank-Ivo van Damme

Partager cet article
Repost0
27 janvier 2012 5 27 /01 /janvier /2012 10:00

 

Consciencestraat--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers


Een meisje

 

Een meisje stond op Schelde's strand

in bittre smart verzonken.

Twee tranen lekten op haer hand -

En rolden neder in het zand,

            En blonken.

 

Zij boog zich dan wanhopig neêr,

Met d'oogen op de baren;

Zy reikte d'armen tot den Heer

 

en schreide: 'wil my voor dit zeer

            Bewaren.

 

"Ik heb een Spaenjaerds oog behaegd;

Die min is my een lyden.

Verhoor een meisje dat u klaegt! -

En geef my krachten om als maegd

            Te strijden.

 

[....]


Hendrik-Conscience.jpg

Hendrik Conscience (1812-1883)

 

Antwerpen heeft natuurlijk ook het wonderschone Conscienceplein!

Partager cet article
Repost0
25 janvier 2012 3 25 /01 /janvier /2012 10:00

 

Lode-Cantensstraat--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: © Bert Bevers

 

De barstende ruit

 

Wie draagt in zich niet het geluid

der stuk-geslagen vensterruit,

die barst in duizend scherven?

wie hoort 't gestadig rink'len niet,

het scherpe, zachte, wiss'lend lied

van leven en van sterven?

 

Het hart wordt dagelijks doorgriefd,

te veel gehaat, te veel geliefd

om honderdduizend dingen;

't geluid der scheuren maalt en knarst,

hoor hoe in 't hart, de ruit plots barst,

terwijl het bloed blijft zingen!

 

Al barst dees wonderlijke ruit;

al slaat men ze tot gruizel uit;

al blijft men eeuwig kerven;

ik vraag de doode stilstand niet,

ik rinkel in dit knakkend lied;

Er zijn nog zachte scherven!


Lode-Cantens.jpg

Lode Cantens (1911-1955)

Partager cet article
Repost0
24 janvier 2012 2 24 /01 /janvier /2012 10:00

 

Bilderdijkstraat.JPG

Foto: © Bert Bevers

 

Het Italiaans

   U minne ik teer, o taal van lust en weelde, Die ’t stug Latijn in dartele ontucht teelde; Die als de kus op malse lippen smelt, En ’t hart doorstroomt met liefdes algeweld. Uw woorden zijn uit zacht satijn geweven, In toontjes die op donzen vlerkjes zweven; Uw letters, zoet als Zefirs ademzucht; En heel uw spraak, één lieve lentelucht. Maar meer nog u, o vaderlandse tonen, Waar kracht en ziel en hemelgeest in wonen; Die met de zang van Po en Tiber vliet, En Godenlust door hart en aders giet, Maar rijzen kunt, en onder ’t boezemstrelen, Met Godenwil op ’t menslijk hart bevelen, Zijn stormen stilt, zijn ijs in vlammen zet, En donders voert, en bliksemend verplet. 

 Willem-Bilderdijk.jpg

Willem Bilderdijk (1756-1831)

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche