Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • Dichter op het stadsplan XLVII: Carel van Manderstraat

  11 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Wilt yemandt rechte wijsheyt leeren, Nae des Heeren woordt voorwaer, Die moet het goet altijts vermeeren, End' hem bekeeren van zonden swaer, Want dat is wijshede, Die hier in Gods vrede Wandelt op elck termijn, Als wijnrancxkens becleven,...

 • Poëziekrant: Hendrik Carette en Hedwig Speliers

  07 janvier 2012 ( #littérature )

  Alfred de Vigny had zijn ivoren toren, Hedwig Speliers (°1935) geniet van zijn bel-etage. Hij tekent nu voor de redactionele begeleiding van de Bel-etagereeks van uitgeverij Poëziecentrum, waarin jonge, talentvolle dichters een kans krijgen. 'Het moet...

 • Jan Lampo: Wy neuken en beuken / De wanden in 't rond

  01 janvier 2012 ( #histoire de la littérature )

  In de jongste aflevering van Zuurvrij, het onvolprezen tijdschrift van het Antwerpse AMVC / Letterenhuis, publiceert historicus Jan Lampo een onthullend artikel ('Van kakkentisten en artisten') over het Sint-Luybrechtsgilde, een informeel vrijzinnig clubje...

 • Dichter op het stadsplan XXXVIII: Garmt Stuivelingstraat

  02 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Daar is geen einde, daar is geen begin: het enig zijnde is wisseling; het enig blijvende is het steeds drijvende stuwende ritme dat alles wendt, dat bloei en verderven gaan, leven en sterven gaan, enkel als beelden kent, als spiegelbeelden...

 • Dichter op het stadsplan XLIX: Thomas Morusplein

  13 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Ballad Long was I, Lady Luck, your serving-man, And now have lost again all that I gat; When, therefore, I think of you now and then, And in my mind remember this and that, Ye may not blame me, though I shrew your cat; In faith I bless...

 • Dichter op het stadsplan XLV: Michiel de Swaenstraat

  09 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Aen den Heer van Heel Wat claegt gy, heer van Heel, wat doet gy Hollant treuren, Omdat een wilde Swaen syn kust verlaten heeft? De Swaen, met een meerder recht, tot rouwe sigh begeeft, Nu een soo soet verblyf niet meer hem magh gebeuren....

 • Dichter op het stadsplan XLII: Roemer Visscherstraat

  06 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Cupido is uyt den Hemel ghedaelt op d' aert, Om een Smit te worden, niet dat hy heeft behaghen, Int Ambacht, dan stelt om my te plaghen, Midden in mijn hart zijn natgierighen haert. Mijn Longhen zijn zijn blaesbalcken, met suchten...

 • Poëziekrant: Anneleen de Coux in gesprek met Lucienne Stassaert

  06 janvier 2012 ( #littérature )

  In Zuurvrij trof ik Jef Scheirs, Pernath en Snoek, Jaak Brouwers, Jan Berghmans en Lambert Jageneau. Vandaag valt Poëziekrant in de bus en, ja, opnieuw de schok der herkenning... Met alle de vijf dichters aan wie een geïllustreerd artikel gewijd wordt,...

 • Gierik & NVT (I): Kurt Van Eeghem over Brugge, 'randgeval'...

  10 janvier 2012 ( #littérature )

  Voorplat: Renaat Ramon. Brugge behoort tot die enkele verdroomde steden die naar het einde van de XIXde eeuw de verbeelding van de estheten bevolken. Laat-romantische, symbolistische, decadente motieven bij uitstek: sluimerende steden en stille wateren,...

 • Equinox in Ėpreuve d'Artiste  

  22 janvier 2012 ( #littérature )

  André Goezu (links) en Richard Foqué. Foto: © Bert Bevers Dichter Richard Foqué en graficus André Goezu presenteerden vandaag in galerie Ė preuve d'Artiste hun gezamenlijke productie Equinox . Dat is een tweetalige bibliofiele editie met 7 gedichten (in...

 • Dichter op het stadsplan LIV: Maurits Sabbelaan

  18 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Tsyn al verdoolde menschen, die de ketters gelooven, want sy berooven, den mensch van allen syn sinnen, princepalijk, die ere ende glorie beminnen soecken sy tot haerder syen te trecken; met beloften van grote staaten syse verwinnen...

 • Dichter op het stadsplan XXXVII: Hendrik van Veldekestraat

  02 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Die da horen minen sanc Die da horen minen sanc, ich wille dat sie mich"s weten danc stadelijke ende ane wanc. die ie beminden ofte noch minnen, die siin blide in manegen sinnen. des die dombe niene beginnen, want sie die minne niene...

 • Dichter op het stadsplan XLI: Victor Brunclairstraat

  05 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Marine In uitgewaaierd avondrood klimt op de hoogste golf een dronken boot vaal van zeilen en droef bemand een heilig lied hangt in het want Er is de ree er is de kim grauwe gestalten en hun schim Rijst ooit de sterren tegen een helder...

 • Jef Scheirs: De filosoof van Haagem en Het einde van de wereld

  04 janvier 2012 ( #histoire de la littérature )

  De Nederlandse editie van De filosoof van Haagem (Eindhoven, Het Poirtersfonds, 180 p., 1935), geïllustreerd door J[e]an Brusselmans (1884-1953) Naar aanleiding van de overdracht van het (omvang)rijke en in cultuurhistorisch perspectief in alle opzichten...

 • Culturele Kring Exlibris: 23e werkingsjaar ingeluid

  11 janvier 2012 ( #Actualité )

  In zijn nieuwjaarstoespraak herdacht voorzitter dr .Paul Hoffbauer de oprichters van de Culturele Kring Exlibris: bibliofiel John Bel en zijn zus Joanna. Hij blikte terug op de lezingen van het voorbije jaar 2011 die telkens op een flinke opkomst konden...

 • Dichter op het stadsplan XL: Aernout en Willemlaan

  04 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Hi hadde te hove so vele mesdaen, Dat hire niet dorste gaen: Die hem beschuldigh kent, ontsiet. Also was Reynaerde ghesciet, Ende hier omme scuwede sconinx hof, Daer hi in hadde crancken lof. Doe al dat hof versamet was, Was daer niemen...

 • Dichter op het stadsplan XLIII: Emile Verhaerenlaan

  07 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Temps gris La Mer du Nord n'est elle-même Qu'aux jours rugueux d'hiver, Quand ses vagues, à l'infini sont blêmes Et ses sables, jusqu'au printemps, déserts. Toute sa patience avide et sourde Travaille alors à son énormité D'embruns...

 • Conscience's poëzie

  26 janvier 2012 ( #histoire de la littérature )

  Deze donderdag, gaat op Schoonselhof het Hendrik Consciencejaar van start met het plechtig in peterschap geven van het grafmonument van Hendrik Conscience (1812-1883) aan de Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw. Natuurlijk kent het hart van de stad het...

 • Dichter op het stadsplan XLIV: Alice Nahonstraat

  08 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers De mensen doen hun masker af, hun mooie-spelen moe-gedaan, och arme, zij die levenslang gemaskerd gaan. Gemaskerd door hun eigen trots, vergulde lach of kranke lust. Zij krijgen van geen enkle dag wat avondrust. Ze gaan, 'lijk zwervers,...

 • Zuurvrij: De geruchtmakende zaak Jan Berghmans-Lambert Jageneau

  05 janvier 2012 ( #histoire de la littérature )

  Jan Lampo en Theodoor van Ryswyck, Jef Scheirs en Het einde van de wereld, de Soldatenbrieven van Pernath en Snoek... niet verwonderlijk dat ik uitvoerig aandacht vraag voor de jongste aflevering van Zuurvrij! Bij het overlijden van dichter en journalist...

 • Dichter op het stadsplan LII: Theodoor van Rijswijckplaats

  16 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Apollo en Dafne Apol, de God der vrije kunst, Vereerd door groot en klein, Was ook een hups en flink gezel, Als al de artiesten zijn. Hij droeg het haar geweldig lang, Tot achter op zijn kleed, En had een puntbaard aan de kin, Van...

 • Poëziekrant: Jan de Roek en Mark van Tongele

  08 janvier 2012 ( #littérature )

  Ik herinner me levendig hoezeer ik getroffen werd door de eerste gedichten van Mark van Tongele (°1956), die ik in typoscript las. Kort daarop – zowat een kwart eeuw geleden – hadden we enkele intense gesprekken bij mij thuis, waarbij de te verwachten...

 • Jan Scheirs in het Vlinderpaleis

  27 janvier 2012 ( #arts plastiques )

  Jan Scheirs exposeert nieuw werk in de inkomhal van het Justitiepaleis (in de volksmond bekend als het Vlinderpaleis) te Antwerpen. Vernissage op vrijdag 10 februari om 19 uur. Welkomstwoord door Jacques Mahieu, voorzitter van de Rechtbank en inleiding...

 • Gierik & NVT (II): Renaat Ramon over poesia visiva

  12 janvier 2012 ( #littérature )

  De Brugse dichter en plastisch kunstenaar Renaat Ramon publiceerde de jongste jaren een aantal verhelderende bijdragen in Poëziekrant en Kluger Hans over o.m. I.K. Bonset, Paul de Vree, Hans Clavin, Frans Vanderlinde en Luc Fierens) en wat ik nu gemakkelijkheidshalve...

 • Dichter op het stadsplan LX: Lode Cantensstraat

  25 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers De barstende ruit Wie draagt in zich niet het geluid der stuk-geslagen vensterruit, die barst in duizend scherven? wie hoort 't gestadig rink'len niet, het scherpe, zachte, wiss'lend lied van leven en van sterven? Het hart wordt dagelijks...

Présentation

 • : Le blog de CDR-Mededelingen
 • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
 • Contact

Recherche