Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • Dichter op het stadsplan XVI: August van Cauwelaertlaan

  09 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Verwonding Een schicht in duizlende oogen.... Een donder laag en bang;.... Ten rug, als staal gebogen, Het gloeien van een stang. De onvaste handen dwalen; Onwillig wankt de voet; 'k Voel uit één bron drie stralen Uitborlen van mijn...

 • Dichter op het stadsplan XXV: Anton van Duinkerkenstraat

  19 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Patroklos Van wederszij omtwist, maar onbewogen in zijnen schonen dood, ligt op de baar Patroklos. Koele wind beweegt zijn haar en zon weerkaatst in zijn gestorven ogen. Wanhoopt zijn schim en doolt op 't oevergras der eeuwigheid vergeefs,...

 • Bob Mendes over De Diamanten Kogel 2011

  08 décembre 2011 ( #littérature )

  Iets meer dan 10 jaar geleden, om precies te zijn op 7 juni 2002 klom ik in Gran Duca aan de De Keyserlei op een tafel om de oprichting aan te kondigen van De Diamanten Kogel. Ik had namelijk tijdens een congres van het Internationaal Genootschap voor...

 • Het zwijgen van Rudo Durant

  21 janvier 2012 ( #histoire de la littérature )

  Wat is er toch geworden van Rudo Durant? Dat was een van de dichters van wie Jan Walravens in 1955 werk opnam in de bloemlezing Waar is de eerste morgen? - De jonge experimentele poëzie in Vlaanderen. Die jonge dichter maakte slechts eventjes naam, en...

 • Dichter op het stadsplan XXXI: Albrecht Rodenbachstraat

  25 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Psalm God, onze Heer, Gij zijt de heer der Heren, Gij draagt de wereld op uw hand; lacht ge op een wolk, het bloeit in roem en ere, keert Gij uw blikken, 't stort in 't zand! God, onze Heer, Gij loecht weleer op Vlaanderen: toen was...

 • Obiit: Luc Neuhuys

  13 décembre 2011 ( #littérature )

  HFJ en Luc Neuhuys, 5 mei 2010 (Foto: Frank Ivo van Damme) Met diepe ontroering meld ik u het overlijden van Luc Neuhuys, lid van de raad van bestuur van de vzw Ça ira. Gisteren in de late middag heb ik afscheid van hem genomen. In de vroege avond overleed...

 • Dichter op het stadsplan XXX: Jan van Heelulaan

  24 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Vrouwe Margriete van Inghelant, Die seker hevet van Brabant Tshertoghen Jans sone Jan, Want si dietsche tale niet en can Daer bi willic haer ene gichte, Sinden van dietschen gedichte, Daer si dietsch in leeren moghe; Van haren sweer,...

 • Dichter op het stadsplan XXIV: Van Maerlantstraat

  18 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers In weelden sitstu hier versmoort, So dat met di is onghehoort Gods lachter ende sine scande. Dune peins niet om die moort, Die tot Akers in die poort Wrochten die Gods viande. Daer is Gods dienste ghescoort, Cloostre ende huse sijn...

 • Die Werkstätte Timmermans

  24 décembre 2011 ( #arts plastiques )

  Van Bert Timmermans (º 1976), een van de interessantste Antwerpse kunstenaars van het moment, die er vorig jaar al exposeerde met 2 Gramm Licht , is momenteel in de MX7 Gallery de tentoonstelling Topographien eines Nullpunktes: zwischen Fragmentierung...

 • Dichter op het stadsplan L: Marnix Gijsenlaan

  14 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Leo Spiessens Gij, God Gij, God, de geduldige Visscher Gij glimlacht onder Uw ouden hoed. Gij kent het uur en den hangel, Wat Gij weet en verwacht, weet Gij goed. En de kringen van ons cirkelend leven, enger en enger trots plant en wier. O, als...

 • Frank de Vos: Een warme terugblik op Herman J. Claeys

  28 décembre 2011 ( #littérature )

  Herman J.Claeys tijdens de ‘Bedichting van een dorp’ (Doel,17 mei 2009) (Foto: Goddie Caubergh) Na een slapeloze nacht denk ik dikwijls aan ‘Mijn stad heeft slecht geslapen’, een lied van Johan Verminnen waarvoor Herman J. Claeys (23 mei 1935 – 29 december...

 • Dichter op het stadsplan XXXVI: Willem Klooslaan

  30 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Aan mijne moeder Zoals daar ginds, aan stille blauwe lucht, zilveren-zacht, de half ontloken maan, bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht, wier bleke bladen aan de kim vergaan; zo zag ik eens, in wonderzoet genucht, uw half verhulde...

 • Dichter op het stadsplan XXVII: Gaston Burssenslaan

  21 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Jespers De avond is zo stil als 't wezen kan Nog stiller dan bij 't luiden van de vespers Een wandeling door het land met Jespers Is stiller dan ik zeggen kan De zee is niet zeer ver Iets verder dan de verste horizonnen Als wij haar...

 • Dichter op het stadsplan XXXIX: Willem Gijsselsstraat

  03 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Vlaanderen 't Zijn weiden als wiegende zeeën, Die groenen langs stroom en rivier. Hier, vredige dorpkens daar steën, Die rijzen met torens vol zwier, 't Zijn welige velden en wouden, Of vlakten der heide vol rust. O 'k wil in mijn...

 • Inge Braeckman kan haar meester Hugues C. Pernath niet verbergen

  29 décembre 2011 ( #littérature )

  Drie dagen ziekenhuis. Goed voor vijf dichtbundels, twee romans en vier tijdschriften. De merkwaardigste bundel is van Inge Braeckman. Afwijkend formaat: A4. Er moet heel wat charme aan te pas gekomen zijn om uitgever Willy Tibergien zover te krijgen,...

 • Guernica verteld op sokken

  22 janvier 2012 ( #Théâtre )

  Bob De Moor De Guernica , van Pablo Picasso, het beroemdste schilderij van de 20 ste eeuw, dat moet ge eens in uw leven gezien hebben. Een goeie gids kan er u van alles over vertellen. En als ge geen goeie gids hebt ga dan kijken op internet. Daar vindt...

 • Gierik & NVT (III): dichter en 'wiskunstenaar' Renaat Ramon

  13 janvier 2012 ( #littérature )

  In de vorige aflevering werd gefocust op Renaat Ramon als deskundige essayist. Vooral als plastisch kunstenaar verwierf hij naam en faam. Jaak Fontier wees op de coherentie van zijn parcours, dat van een taaie, niet-aflatende concentratie getuigt. Het...

 • Dichter op het stadsplan XXXIII: Georges Eekhoudlaan

  27 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Myrtes et Cyprès Orchestre solennel qui jamais ne s’arrête, Ma voix se joindrait-elle en un hymne de fête ? Ou bien, pécheur, devrais-je exhaler mes sanglots Avec le rossignol, le zéphyr et les flots? Mon rôle est indécis, mon âme...

 • Dichter op het stadsplan XXXV: Prosper Van Langendonckstraat

  29 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Zwaardreunend Zwaardreunend door der tijden maatgang, schrijdt de reuzenstoet, van stralend goud omgeven, der grote kunstnaars, wier onsterflijk streven nog om hun eeuw een laaie glorie breidt. 't Zijn hoofden, heet van d'innerlijke...

 • Dichter op het stadsplan XXXII: Vondelstraat

  26 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Een woord te sijner tyd geuyt, in suyvre tael, Een gulden appel is in eene silvre schael. De wijse weeghtse als goud. Qua klap bederft goe seden. Dit treft vernaemlijck, die in 't openbaer sal reden, En rekent dat hy sal den reghter...

 • Dichter op het stadsplan XLVI: Gerard Walschapstraat

  10 janvier 2012 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Toen ik gaan moest door duistere straten en door modder en tierend tempeest... al de menschen met marmergelaten en zoovele gelaten verbeest... Oh in helderder uren en dagen als uw lach in mijn aangezicht lichtt', ik droeg dan niet...

 • Toppers in Knack.boeken

  31 décembre 2011 ( #littérature )

  Ouderdomsdeken Hendrik Carette (l.) en dada-kenner Rik Sauwen Knack.boeken (23 december) brengt een overzicht van een jaar poëzie. Volgens dichter-criticus Philip Hoorne werden in 2011 de beste dichtbundels afgeleverd door Benno Barnard, Krijg nou de...

 • Dichter op het stadsplan XXXIV: Jan van Beersstraat

  28 décembre 2011 ( #littérature )

  Foto: © Bert Bevers Maneschijn Koud blies de wind, en stijf: — iets als een klacht, Een onverpoosd geschrei rolde om mij heen; Of al 't gekerm der aarde in éen geween, Een lang geween tot God klom. - Het was nacht. De wolkgordijn schoof van het Zuid naar...

 • Koen Broucke in het Vincent van GoghHuis

  28 décembre 2011 ( #arts plastiques )

  Het Vincent van GoghHuis presenteert werk van Koen Broucke in het atelier naast de kosterswoning op het Vincent van Goghplein in Zundert. De presentatie is gratis te bezoeken op vrijdag 30 en zaterdag 31 december van 12 tot 17 uur. De Belgische kunstenaar...

 • L.P. Boon in Zuurvrij en Boelvaar Poef

  06 janvier 2012 ( #histoire de la littérature )

  Op 15 maart 2012 zou Louis Paul Boon honderd jaar zijn geworden. Naar aanleiding van het eeuwfeest publiceren Kris Humbeeck & Britt Kennis in Zuurvrij een boeiend portret van Boon bijdrage: 'Villa Insengrimus'. Hoogtepunt van het het rijkelijk gevuld...

Présentation

 • : Le blog de CDR-Mededelingen
 • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
 • Contact

Recherche