Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Top articles

 • Maurice Gilliams & Gaston Burssens: woord & wederwoord

  03 février 2008

  ▲Op 8 februari 1957 zond de AVRO in de reeks Vlaamse silhouetten een interview van Gaston Burssens door Maurice Gilliams. Gedichten van Burssens werden voorgedragen door Anny Schuitema. Ziehier de meest relevante passages van deze uitzending. ■ M. GILLIAMS...

 • Arabesken voor Mark Braet (slot)

  14 février 2008

  Op 16 mei 1973 kwam de redactie van het Nieuw Vlaams Tijdschrift onder voorzitterschap van Ivo Michiels bijeen om de Arkprijs toe te kennen. De vergadering werd bijgewoond door Georges Adé, Marc Galle, Marcel Coole, Hugo Raes, Jef Geeraerts, Erik van...

 • Guy Prieels: Duisterlicht

  15 février 2008

  In Mededelingen van het CDR, nr. 109 de dato 8 januari verscheen een bespreking van Guy Prieels’ roman Duisterlicht. Op 28 januari verscheen op deze pagina’s “Pernath & Snoek als romanpersonages”, gewijd aan een bepaald aspect van Prieels’ roman. Op de...

 • In memoriam Henri Chopin (1922-2008)

  27 janvier 2008

  Op 3 januari 2008 overleed te Derenham (Engeland) de Franse avant-garde dichter Henri Chopin (°18 juni 1922). Hij was een van de vaders van de klankpoëzie, de “poésie sonore”, die in het begin der jaren vijftig haar intrede deed met Gil J. Wolman en in...

 • Denkend aan Jan d'Haese

  05 avril 2008

  In de jongste aflevering van Revolver staat Ben Cami (1920-2004) centraal. Het essay van Jean Robaey (°1950), docent Franse literatuur aan de Universiteit van Ferrara die niet alleen Cami in het Italiaans vertaalde, maar tevens al jaren ijvert om meer...

 • Michel Bartosik overleden

  03 février 2008

  Twee dagen geleden werd de dichter Michel Bartosik (°1948) te Anwerpen geveld door een hersenbloeding. Bartosik studeerde Germaanse filologie aan de Vrije Universiteit te Brussel, waar hij onder leiding van prof. Jean Weisgerber in 1978 promoveerde over...

 • Uit het dagboek van Henri-Floris Jespers (2003): II

  17 avril 2008

  Zondag 12 januari . Meditatie in bed, voor het slapengaan, naar aanleiding van de dood van Christines echtgenoot. Ik geraak héél dicht bij het denken van het niets. Een nanoseconde fel “inzicht”. Het is net of de temperatuur plots tien graden daalt: wind,...

 • Gravensteengroep in Meervoud

  15 mars 2008

  Het Manifest van de Gravensteengroep werd ook gepubliceerd in Meervoud, “Links Vlaams-nationaal maandblad”. Hoofdredacteur Christian Dutoit onderstreept dat het “zeker geen revolutionair programma naar voor schuift, maar tenminste de verdienste heeft...

 • Paul van Ostaijen, Geert van Bruaene, Ferdinand Schirren, Marcel Lecomte

  09 avril 2008

  In mijn feestrede ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het E. du Perron Genootschap heb ik op 15 mei 2004 Geert van Bruaene tijdens de slag van het Casino van Sint-Josse-ten-Nood op 6 oktober 1926 opgevoerd. [1] Dit kristallisatiemoment van de...

 • Piet Tommissen over Golfslag (III): Maurice Gilliams & Adriaan de Roover

  30 janvier 2008

  Adriaan de Roover getuigde hoe hij dagelijks vele uren met De Vree in de winkel aan de Lange Nieuwstraat zat te kletsen, en hoe steevast Gilliams dan kwam binnenwaaien. Hij wees daarbij op de munitie die Gilliams hem en Michiels in handen speelde om hen...

 • Arabesken voor Mark Braet (1925-2003): I.

  12 février 2008

  Precies een kwarteeuw schreef ik over een moeilijk te bepalen, haast romantisch solidariteitsgevoel dat ons dwingt de zijde der verdrukten te kiezen. Omdat we dit al te zelden daadwerkelijk doen, knaagt het kwade geweten. Zo ontsloten de liederen uit...

 • Opsporingsbericht: Alexis Denyse & Floris Jespers

  15 février 2008

  Bericht aan de bevolking Met het oog op de bibliografie van de door Floris Jespers geïllustreerde boeken, zoekt het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie een exemplaar van: Alexis DENYSE, Poèmes, édit. G. Thone, s.l. [Liège], s.d. Avec un dessin original...

 • Roomse ruzie

  16 février 2008

  Half juni 1934 sloeg A. den Doolaard Anton van Duinkerken vol in het gezicht. Ander lichamelijk geweld komt in Roomse ruzie niet voor, maar voor het overige doen de opgenomen brieven, notulen van redactievergaderingen, programmatische teksten, memoires,...

 • Afscheid van Michel Bartosik

  16 février 2008

  Vandaag, zaterdag 16 februari, vond in de aula Chrysant van het crematorium van Antwerpen de plechtigheid plaats ter afscheid van Michel Bartosik (zie eerdere berichten de dato 3, 5 en 8 februari). Zoon Jan Bartosik las een sobere maar niet minder pakkende...

 • Weverbergh tikt schoolmeester op de vingers of l'arroseur arrosé

  16 février 2008

  Het dagblad Trouw wijdde uitvoerig en lovend uitgebreid aandacht aan onze editie van het Dagboek van Mihail Sebastian. De recensent heeft alleen bezwaren tegen een handvol door mij gebruikte Vlaamse uitdrukkingen. Decennia geleden was er geen enkele in...

 • Uit het dagbopek van Henri-Floris Jespers (IV)

  21 février 2008

  20 februari 2008. Nog even dit. Destijds vond burggraaf Mark Eyskens, een verstandige man, de zogenaamde Europese Grondwet “onleesbaar”. Nu lees ik in de rubriek “Kort genoteerd” van jongste aflevering van Meervoud, die ik vandaag ontving: Dat de Europese...

 • Domoor: aanhanger van een andere logica

  05 mars 2008

  De held: een jongen van Spaanse afkomst. Overige personages: een zwarte tweeling, een jongen en een meisje; een zwaarlijvige Oosterse jongen; een Indiaans Amerikaans meisje. Blijft over: een Kaukasische protagoniste. Vermits de fysiek minder valide medemens...

 • De Vrijbuiter, Frans Buyle, Liane Bruylants & Willem Elsschot (II)

  27 février 2008

  Hier dan het artikel van Frans Buyle verschenen in het eerste en enige nummer van De Vrijbuiter. Willem Elsschot zeventig Ze hebben (eindelijk) Willem Elsschot officieel gehuldigd. Dat gebeurde, zoals men allicht weet, op Zondag 11 Mei j.l., naar aanleiding,...

 • Situationist jokes voor gevorderden

  04 avril 2008

  Q: When is a road less traveled? A: When too many Situationists sit around and drink all day. Q: How many Situationists does it take to change a light bulb? A: Zero. They all have day jobs and don't need lights. Q: Why did the Situationist list cross...

 • Retro: Gaston Burssens in de ether A.D. 1931

  05 mars 2008

  Gust de Muynck , bestuurder van de Vlaamsche gesproken Uitzendingen, stelde in 1931 Gaston Burssens voor op zaterdag 11 juli een kwartier te komen voorlezen uit eigen werk. “Moest gy het hiermede eens zyn, dan zou ik u willen vragen my zoo spoedig mogelyk...

 • Vlaams expressionisme: André de Ridder & Paul-Gustave van Hecke III

  20 avril 2008

  Van Hecke haalde niet alleen Gust de Smet terug naar België, maar ging in zee met De Ridder. Zo ontstond Sélection, de kunsthandel die haar naam zou geven aan een beweging. Maar dat kon nog niemand bevroeden toen de zaak boven de doopvont werd gehouden...

 • Vlaams expressionisme: André de Ridder & Paul-Gustave van Hecke IV

  20 avril 2008

  De bittere woorden die in 1922 gevallen waren naar aanleiding van de sluiting van Sélection hoorden ongetwijfeld bij de strategie van De Ridder. Wie de tekst aangehaald in de vorige aflevering van de Mededelingen aandachtig leest, zal merken dat hij het...

 • Memoires van Henri-Floris Jespers: 1963 (I)

  03 mai 2008

  Aangetast door een virus dat nog heel wat ravages zou aanrichten, gaf ik een eerste boek uit onder het uithangbord Monas, namelijk het debuut van Patrick Conrad. Cezar & Jezabel verscheen in mei 1963 en werd en petit comité tijdens een receptie thuis...

 • Gravensteenmanifest: de steen in de poel van kwakende kikkers...

  05 mai 2008

  Naar aanleiding van het manifest van de Vooruitgroep, een reactie op het Gravensteenmanifest, stelt Miel Dullaert de vraag waarom linksen in Vlaanderen zo hardnekkig de status quo verdedigen. Hij formuleert een aantal verreikende vaststellingen. Tot voor...

 • M.B. Ledegouwer, Hugo Claus, Henri Vandeputte

  18 février 2008

  Matthijs de Ridder wees erop dat er geen literatuurgeschiedenis is die gewag maakt van M.B. Ledegouwer, die in het echte leven Evarist Verdurme heette (Mededelingen, nr. 85 de dato 3 januari). Echt grote werken heeft hij ook niet geschreven. Niettemin...

Présentation

 • : Le blog de CDR-Mededelingen
 • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
 • Contact

Recherche