Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
11 avril 2011 1 11 /04 /avril /2011 04:51

 

In Vlaanderen en Brussel word je liefst geen dichter. Daar kan je niet van leven, een enquête wees uit dat alle literatoren best vanaf hun eerste woord een aanvraag tot steun bij het OCMW indienen.

In Vlaanderen en Brussel word je liefst geen oud dichter, negentig jaar is uiteraard stokoud en nergens wordt er vermeld dat het je verjaardag was .Dat overkwam Albert Bontridder,dichter en negentig jaar dezer dagen? Who the fuck is die Bontridder toch?

Hij werd geboren op 4 april 1921 in Anderlecht, ging daar naar school en ontmoette er de iets oudere Jan Walravens – wie is dat nu ook weer? Ze werden boezemvrienden en Jan las altijd als eerste de verzen van Albert. Ze raakten geestelijk zo vergroeid dat men van een intellectuele tweeling kon gewagen, schreef Willem M. Roggeman in de reeks 'Monografieën van de Vlaamse Letterkunde' (1975,dat is lang geleden) uitgegeven door het Ministerie van Cultuur.

Albert Bontridder studeerde architectuur in Sint-Lucas te Brussel en verdiende zo zijn boterham. Ik denk dat zijn overlevingspensioen van zelfstandige, hem en zij vrouw Olga de gelegenheid geven om van veel grand crus en andere Perzische kaviaar te genieten.

Bontridder maakte deel uit van de redactie en was medewerker van het baanbrekende literaire tijdschrift Tijd en Mens opgericht door Jan Walravens in 1949. Bij de medewerkers waren Louis Paul Boon, Hugo Claus (hopelijk doen die namen een belletje rinkelen), Remi C. van de Kerckhove, Marcel Wauters en Ben Cami (who the fuck!!).

Albert schreef zijn eerste verzen in het Frans, hij zal door de 'nieuwe machtige' Vlamingen zeker niet op een eremetaal moeten rekenen. Gelukkig overtuigde de 'ket' Walravens hem in het Nederlands te schrijven. Wat hij vanaf dan ook deed. In 1951 verscheen Hoog water en daarna volgden nog een zevental bundels van hoogwaardige kwaliteit. Bontridder werd ook verschillende malen bekroond, ontving de Arkprijs van het Vrije Woord (1957) en in 1972 de Jan Campertprijs (1972). Hij publiceerde ook, in eigen beheer, enkele bundels met Marcel Wauters, die nu antiquarisch een klein fortuin waard zijn.

Bontridder schreef ook enkele werken over architectuur en ontwierp de woningen van Louis Paul Boon en van Marcel Wauters. De woning van Hugo Claus bleef echter bij een tekening van het plan.

Sinds jaren wordt zijn naam nog door enkele dichters in de Brusselse kroegen gefluisterd en worden, ja, zijn verzen nog geciteerd. Hij wordt bewonderd, hoog in de dichtershemel geprezen door Leonard Nolens, Dirk van Bastelaere, Erik Spinoy en ik vergeet er moedwillig nog een tiental andere sukkelaars van dichters.

Ik heb ook met genoegen en immens veel plezier in de letterkundige tijdschriften, de literaire bijlagen van kranten en weekbladen, de artikels naar aanleiding van zijn verjaardag gelezen. Als fan van Albert heb ik ze ingekaderd en geloof mij, ik kom lijsten te kort...

Ik ben er van overtuigd dat de Minister van Cultuur, tussen alle beleidsplannen in, aan haar kabinetschef de opdracht gegeven heeft om die oude dichter een kaartje te zenden met de vermelding: 'nog vele jaren'. Oeps, zegt die chef en slaat zijn rechterhand voor de mond: vergeten,volgend jaar beter. Ook het Fonds voor de Letteren zal hem naast een ruiker, een dikke cheque (na maandenlange sessies van allerhande commissies en vergaderingen met de voorzitter) opgestuurd hebben. Ze kwamen er maar niet uit of ze hem een toelage moesten geven voor zijn vroegere of komende gedichten, of een toelage voor zijn architecturaal werk.

Doch ik vrees dat dat niet kan, want Albert is waarschijnlijk ingeschreven in de Franstalige Ordre des Architectes. Foei, Albert, zo van twee walletjes willen eten. Ook van de Brusselse culturele autoriteiten of de Brabantse (woont hij niet in Sint-Genesius-Rode?) zal hij wel geen blijk van sympathie gekregen hebben.

Albert Bontridder is 'alive and kicking' en negentig geworden ondertussen. Hij schrijft nog steeds gedichten die geen enkele uitgever wil.

Gelukkige verjaardag, Albert en ik beloof het, ik kom je bezoeken.

Moeten wij nu aan al die oude zakken denken, dat is toch onmogelijk werk, kunnen wij het verleden niet begraven? 'Place aux jeunes poètes' is toch de strijdkreet van vandaag.

Frank DE CRITS

lid van Het Brussels Dichterscollectief

zie:

http://mededelingen.over-blog.com/article-16429171.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-19656628.html

Partager cet article
Repost0
8 avril 2011 5 08 /04 /avril /2011 05:07

 

Dank zij de dwingende inzet van een vriend ben ik eindelijk mijn archief aan het opruimen. Zo vond ik een zeldzaam boekje terug.

VVL.jpg

Op 18 september 1982 werd ter gelegenheid van de viering van het 75-jarig bestaan van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen (VVL) van 10 tot 18 uur een poëziedag georganiseerd op de Antwerpse Vrijdagsemarkt. Wannes van de Velde trad toen op. Het evenement vond plaats met medewerking van het Europees Poëziefestival en een aantal uitgeverijen en tijdschriften. In mijn functie van voorzitter van de VVL verwelkomde ik toen Leona Detiège, schepen van Cultuur, die de poëziemarkt opende.

Gedichten werden voorgelezen door Wilfried Adams, Georges Adé, Frank Albers, Ludoviek Andries, Maris Bayar, Phil Cailliau, Hendrik Carette, Patrick Conrad, Jaak Fontier, Clara Haesaert, Lambert Jageneau, Henri-Floris Jespers, Marcel Obiak, Bert Popelier, Renaat Ramon, Tony Rombouts, Karl Hermann Schwarz-van Wakeren, Lucienne Stassaert, Nic van Bruggen, Jan van der Hoeven, Roel Richelieu van Londersele, Jan Vercammen, Marie-José Vercruyssen en Christian-Adolphe Wauters.

Bij die gelegenheid verscheen een boekje met reproducties in handschrift van gedichten van een aantal deelnemers.

Ziehier mijn bijdrage:

HFJgedicht.jpg

HFJ

 

Partager cet article
Repost0
8 avril 2011 5 08 /04 /avril /2011 03:23

 

De foto's van de plechtige ontvangst van Lucienne Stassaert in het Stadhuis werden gekiekt door Frank-Ivo van Damme en Jan Scheirs, twee vaste fotografen van de CDR-Mededelingen, net als Kris Kenis en Joke van den Brandt. Ze dragen al maanden in hoge mate bij tot het bescheiden succes van de CDR-blog (sinds 26 januari 2008: 80.285 'unieke' bezoekers, samen goed voor de lectuur van 161.909 pagina's).

Kris Kenis was in Kopenhagen. Jan Scheirs, bekend om zijn snelschetsen, was aanwezig, net als Frank-Ivo van Damme en Joke van den Brandt.

BobLebacq.jpgJan Scheirs: ere-ambassadeur Bob Lebacq, voorzitter van de raad van bestuur van

De Diamanten Kogel vzw

Frank-Rene.jpgFrank-Ivo van Damme en René Broens achteraf in De Zeven Schaken

Segers-Joke.jpgGerd Segers, uitgever van Revolver, en Joke van den Brandt

Scheirs.jpgJan Scheirs aan het werk

 

Partager cet article
Repost0
7 avril 2011 4 07 /04 /avril /2011 06:01

 

Lulu4.jpg

Dinsdagmiddag werd Lucienne Stassaert officieel ontvangen in de Leyszaal van het Stadhuis van Antwerpen. Tijdens het Ancien Régime was deze zaal de 'herenkamer' van het schepencollege. Nu doet zij dienst als erezaal voor officiële ontvangsten. In 1859 werd ze heringericht door bouwmeester Jos Schadde (1818-1904). Op de schoorsteen werd het wapen van koning Filips II van Spanje aangebracht met zijn devies «Dieu est mon ayde» en erboven een voorstelling van het bekende redegezicht van 1515. De gevierde Antwerpse schilder Hendrik Leys (1815-1869) versierde de zaal van 1862 tot aan zijn dood met vier grote taferelen, die de stedelijke vrijheden in het verleden illustreren, en met portretten van elf vorsten die aan de stad voorrechten hebben geschonken.

Bob-Leen.jpg Leen van Dijk en ere-ambassadeur Bob Lebacq

receptie2.jpg

Wegens dwingende ambtsverplichtingen was Schepen van Cultuur Philip Heylen onverhoeds verhinderd zelf het woord voeren, zeer tot zijn spijt. Hij vroeg derhalve Leen van Dijk, directeur van het AMVC-Letterenhuis, als gastvrouw te fungeren namens de Stad. Leen van Dijk schetste treffend de carrière van Lucienne Stassaert van wie het Letterenhuis niet alleen een rijke collectie brieven, maar ook manuscripten en kunstwerken bewaart.

Lulu.jpgPortret van Lucienne Stassaert door Jan Scheirs

 Tot slot van haar zwierige improvisatie las zij de speech voor van Schepen Philip Heylen.

Geachte aanwezigen,

Geachte mevrouw Stassaert,

Beste Lucienne,

Onlangs was er in Bozar een grote tentoonstelling met een overzicht van het werk van de Duitse schilder Lucas Cranach. Een aantal dichters hadden de schilderijen van gedichten voorzien. Niet de minste. Stefan Hertmans om maar één naam te noemen. En naast zijn bijdrage uw gedicht. Rijk bent u er niet van geworden maar erkenning als een belangrijk Vlaams dichter heeft u wel gekregen. Ten bewijze hiervan ontvangen we u hier vandaag.

Onlangs vierde u uw 75ste verjaardag maar het verstrijken van de tijd vieren is geen kunst. Het verstrijken van de tijd vastleggen in woord en beeld is wél kunst. Die kunst heeft uw leven bepaald. En u was er goed in. U behoort nog tot een generatie van dubbeltalenten. Armando was zo'n talent. Hugo Claus had het in zich. Lucebert was een meester in twee disciplines. Verf en woord. Beeldende kunst en poëzie. Uitzonderingen als Jan Fabre ten spijt lijkt in onze tijden van specialisatie kunst ook die trend te volgen en we kijken met des te meer bewondering naar de tijd dat het een natuurlijke zaak was om meer kunstdisciplines te combineren. Het had niet veel gescheeld of we hadden u leren kennen als concertpianiste...

Kiezen voor een bestaan als kunstenaar is voor u en vele anderen van uw generatie een compromisloze keuze geweest. Bij u kwam dit neer op een radicaal afwijzen van de gangbare leef- en denkpatronen en het zoeken naar een existentiële authenticiteit in een artistiek bestaan. Die radicaliteit trok u door naar uw poëzie. De conventionele spraakkunst wordt genegeerd en nieuwe klank- en woordcombinaties of neologismen vervangen het vastgeroeste taalgebruik. Bij dit alles staat het zoeken naar de eigen identiteit centraal. Hoofdthema's zijn obsesssie van de tijd en de herinnering (de 'houtworm'), de kwelling van de dood en de zelfmoordgedachte naast de aantrekkingskracht van de erotiek als beaming van het leven, en tot slot de hermafroditische liefde, het éénworden van man en vrouw. Maar ik heb er ongetwijfeld nog een aantal vergeten want de rijkdom van een meer dan veertigjarige carrière is niet in een paar zinnen te vatten.

Daarom zou ik u vandaag willen huldigen met slechts één zin, maar dan wel van een heel groot dichter. Een dichter die onlangs nog sterk in de belangstelling kwam als inspiratiebron van de beroemde Duitse kunstenaar Anselm Kiefer van wie het werk in ons eigen KMSA konden bewonderen. Paul Celan, want zo heette hij, schreef ooit in een brief aan zijn uitgever: 'Wie aan een gedicht niet de weerstandskracht van het onmededeelbare meegeeft, die heeft geen gedicht geschreven.' Het is voor die weerstandskracht dat wij u vandaag huldigen. En geef nu ook maar toe – na elke bundel kondigt u meestal aan dat het nu wel echt uw laatste was – maar iemand bij wie leven en kunst zo verweven zijn kan niet ophouden. Wie zijn leven wijdt aan het meedelen van het onmededeelbare, heeft gekozen voor een nooit eindigende taak...

Bij deze wil ik u namens de stad Antwerpen danken voor deze nooit eindigende inzet, deze nooit eindigende stroom van beelden en woorden. Ons culturele landschap zou minder kleurrijk zijn zonder mensen als u.

Luciennetekent.jpgLucienne Stassaert tekent het Guldenboek van de Stad

Guldenbniooek.jpgHet Guldenboek van de Stad Antwerpen (kalligrafie: Joke van den Brandt)

Uitgenodigde schrijvers, schilders, componisten, muzikanten en uitgevers hielden eraan hun vriendschap en waardering voor Lucienne Stassaert te betuigen, o.m.: Fernand Auwera, Maris Bayar, Vera Alexander Beerten, Bert Bevers, René Broens, Joke van den Brandt, Louiza Chevalier-Bartosik, Frank Ivo van Damme, Jean Demey, Rein Douze, Jean Emile Driessens, Richard Foqué, Joris Gerits, Jules Gilles, Henri-Floris Jespers, Dirk Maeyens, Pruts Lantsoght, Bob Lebacq, Karin Lebacq, Jef Meert, Leo de Ley, Mieke de Loof, Roger de Neef, Roger Nupie, Leo Peeraer, Tony Rombouts, Annmarie Sauer, Jan Scheirs, Gerd Segers, Walter Soethoudt, Ingrid vander Veken en Rose Vandewalle.

MarisBert.jpgMaris Bayar en Bert Bevers

JEM-Dirk.jpgTwee leden van het CDR: van l. naar r.: Jean Emile Driessens en Dirk Maeyens (tussen beiden, op de achtergrond:muzikant Jean Demey)

HFJ-Jef.jpgVan l. naar r.: Henri-Floris Jespers en Jef Meert

Auwera.jpgFernand Auwera

Waltereco.jpgVan l. naar r.: Walter Soethoudt, Tony Rombouts en Maris Bayar

Roger-co.jpgVan l. naar r.: Roger Nupie, Rose Vandewalle en Lucienne Stassaert

*

Over het AMVC-Letterenhuis: Gewennie DEBERGH, Lof van het stof, Antwerpen, Meulenhoiff / Manteau, 2008, 351 p.

Over Lucienne Stassaert:

http://mededelingen.over-blog.com/article-28529644.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-roger-m-j-de-neef-over-lucienne-

http://mededelingen.over-blog.com/article-roger-de-neef-over-lucienne-stassaert-

http://mededelingen.over-blog.com/article-lucienne-stassaert-in-einem-atemzug-66816663.html

http://www.hetstillepand.be/stassaert_lucienne.


Partager cet article
Repost0
5 avril 2011 2 05 /04 /avril /2011 01:03

 

Een nieuwe uitgave van de poëzie van Jan de Roek zal in het najaar verschijnen bij Academic and Scientific Publishers.

De dichter en essayist Jan de Roek overleed in 1971 op dertigjarige leeftijd. Enkele vrienden hebben het plan opgevat om een bloemlezing van zijn werk uit te geven en daar verscheidene extra's aan toe te voegen. Het boek zou immers aangevuld worden met nooit eerder gepubliceerde foto's en een cd waarop Jan de Roek voorleest uit eigen werk. De publicatie is voorzien in het najaar van 2011.

In dat verband noteert Benno Barnard in Knack.be/boekenburen van 4 april:

Er bereikt me een schrijven: donateurs gezocht voor een publicatie van en over een vergeten dichter. De kop luidt: ‘Jan De Roek: dichter, vrijzinnige, anarchist, vrijmetselaar.’ Ik heb veel sympathie voor het initiatief, maar wat een mallotig idee om een dichter aldus aan te prijzen! Welk argument voor zijn poëzie vormen vrijzinnigheid, anarchisme en vrijmetselarij? En wat ben ik dan wel niet: dichter, anglicaan, conservatief en lid van de National Trust?

HFJ

Het werk van Jan de Roek kwam niet alleen in de Mededelingen van het CDRbij herhaling aan bod, maar ook op deze blog – zie onder meer

 http://mededelingen.over-blog.com/article-28661592.html

 

http://mededelingen.over-blog.com/article-28663085.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-28689474.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-28499095.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-29001681.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-28944649.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-28843966.htm

 

Partager cet article
Repost0
31 mars 2011 4 31 /03 /mars /2011 05:29

 

Hendrik.jpg

'Want zij hebben wind gezaaid en zullen eenen wervelkwind maaien', staat te lezen in 'Aankondiging der straf' (Hosea 8:7). He staat allemaal in de Bijbel.

Het hier gepubliceerde persbericht van Hendrik Carette over de programmatie van De Nacht van de Poëzie zorgt inderdaad (en terecht) voor heel wat reacties.

Marc Tiefenthal reageerde uitvoerig:

Aan podia toch al lang geen gebrek meer. Den Hopsack. De Sprekende Ezels. Het is ze om de poen te doen. Wie in Gent aantreedt, krijgt bovenop de gebruikelijke drankbonnen ook nog een geldbedrag. Ik begrijp dat wie naast die poen grijpt, naar de pen grijpt. Maar dat hij of zij er dan openlijk voor uitkomt en zingt, met Frank Zappa: we zijn er enkel bij voor de poen. En als we er niet bij zijn, geen poen. Dat is niet te doen!
Steven Grietens, daar heb ik wel al goede gedichten van gehoord. Hij is een beetje onze Simon Vinkenoog. ACG Vianen, daar heb ik wel steengoede gedichten van gelezen. Grietens en Vianen zijn bijwijlen inderdaad geestigaards. Er valt altijd wel ergens te treuren maar zo gewillig moeten we nu ook weer niet zijn dat we er als treurwilgen gaan uitzien.

Andere dichters en belangstellenden waren laconieker maar niet minder snedig:

Gert Vingeroets: 'Niks zo leuk dan wol spinnen met een verongelijk-machine.'

Jan Posman: 'Erg aandoenlijk allemaal.'

DeContrabasAssistent: 'Een mens zou er plaatsvervangende schaamte van krijgen.'

Ik heb het persbericht van Hendrik op zijn verzoek geplaatst.

'Wie veertig jaar wordt zalzichzelven kennen', dichtte Karel Jonckheere. Carette wordt straks 65.

Op zijn website profileert hij zich als 'gevreesde polemist'...What's in a word?

Omdat hij een vriend is, vind ik het zo jammer dan een (bijwijlen) merkwaardige dichter als Hendrik Carette het niet kan laten zich uit verkeerde geldingsdrang en onaantastbaar groot gelijk te profileren als censor morum.

HFJ

 

 

 

Partager cet article
Repost0
30 mars 2011 3 30 /03 /mars /2011 05:57

 

CaretteHFJGroof.jpg

Rechts '(uiteraard) Hendrik Carette

De hier gepubliceerde, druk gelezen kritiek van de kennelijk verongelijkte dichter Hendrik Carette op de programmatie van De Nacht van de Poëzie lokt nog altijd heel wat reacties uit.

Nemen we bijv. twee volwaardige en voortreffelijke blogs.

Op Arcadim in Arcadië staat te lezen:

Gebelgd, gesjeesd, geschoren… Of alles inéén en ineens? Niet de kunst is het, Hendrik, om verongelijkt te zijn maar om jouw zeer – verongelijkt te zijn als het lot van de dichter tot in het diepst van zijn dagen – voor eeuwig en een dag in stijl te dragen.

De reacties op de blog van J.J.Pollet liegen er ook niet om:

Volstrekt idiote reactie van dichter Carette. Élk poëzie-evenement sluit dichters uit.

Of nog:

Het was mij volledig ontgaan dat Frans Boenders een dichter was. En Eva Cox is toch ook een dichter? Waarom staat ze dan niet op het lijstje van Carette? En Xavier Roelens? Ook niet op het lijstje. En en en.. Toch ook een paar inquisitaire trekjes, dat lijstje van Carette.

Had ik gelijk of niet te stellen dat over dit onderwep oeverloos (en volkomen steriel) kan nagekaart worden?

Partager cet article
Repost0
30 mars 2011 3 30 /03 /mars /2011 05:07

 

LauwaertGestoord.jpg

Guido Lauwaert reageert op de hier gepubliceerde reacties van Carette, Soethoudt en compagnie. Hij wijst erop dat Vitalski wel degelijk optreedt en gaat genereus in op het protest:

Als tegemoetkoming wil ik wel een goed woordje doen bij de directie van de Universiteitsbibliotheek om een alternatieve Nacht van de Poëzie te organiseren.

In de Panoramazaal is er plaats voor 50 toeschouwers, zijnde 45 protestanten + 5 volgelingen, indien de laatste niet elders ingehuurd zijn.

50 stoelen en 1 microfoon, dat moet ruim voldoende zijn, dacht ik.

De altijd vinnige Guido Lauwaert tekent met 'organisatorische en administratieve groeten'...

Partager cet article
Repost0
29 mars 2011 2 29 /03 /mars /2011 23:46

Walter Soethoudt heeft ook al gereageerd op het persbericht van Hendrik Carette. Volgens hem ontbreken ook de Antistresspoweet Maris Bayar, Anneke Brouwers, Toon Brouwers, Frans Depeuter en Vitalski. Zoals ik vanochtend schreef: zo kunnen we nog lang bezig blijven.

Richard Steegman suggereert:

Waarom geen festival organiseren met vijftig bekende Nederlandstalige dichters die niet aantreden op 2 april in de Vooruit? Dat moet toch perfect te doen zijn.

Tja, bekend... Bovendien, dan moet je je wel even hardnekkig inzetten als mijn vriend Guido Lauwaert.

Het valt mij op dat de programmatie van de Nacht van de Poëzie vooral aangevochten wordt door dichters die (terecht of ten onrechte) niet uitgenodigd worden op wat zij kennelijk als een normatieve prijsuitdeling ervaren.

Jongens, waar gaat het om?!

Een optreden? Samen de Gentse burgemeester Daniël Termond die als Buffalo verkleed de Internationale zal zingen? Onder waakzaam toezicht van Marc Reynebeau en Herr Seele die

in een hoge loge op het balkon van de concertzaal op een ironische manier, als Statler en Waldorf (van de Mupetteshow zaliger), op een ironische manier kritiek zullen leveren op de gaande en komende dichter'

Waar zijn jullie toch mee bezig?

Henri-Floris JESPERS

Partager cet article
Repost0
29 mars 2011 2 29 /03 /mars /2011 04:37

 

Heibel.jpg

Walter van den Broeck werd zeventig. Minister van Cultuur Joke Schauvliege wenste hem alvast geluk via FaceBook:

Met romans als o.m. Brief aan Boudewijn, Het beleg van Laeken (sic), en toneelstukken als Groenten uit Balen en Au bouillon belge is hij alleszins een van onze meest opmerkelijke – ook al klinkt dat oud, excuus Walter - naoorlogse auteurs. Als geen ander legt hij met zachte ironie de tere plekken van mens en maatschappij bloot.

In De Morgen maakt Herman Brusselmans bekend een 'enorme fan' te zijn van Walter van den Broeck:

Hij is een van de grootste Nederlandstalige schrijvers van na de oorlog, en in m'n topvijflijstje staat hij zelfs boven Ernest Claes, Paul Mennes, Hugo Claus en Tom Lanoye.

'Het dossier Walter van den Broeck', zo luidt de titel van het meer dan veertig pagina's tellende essay in de vorm van een collage van Frans Depeuter, zopas verschenen in de jongste aflevering van Heibel. Op de cover van 'het blad zonder blad (voor de mond)' prijkt een prent van huiscartoonist Manten: Walter van den Broeck als heilige, met de socialistische roos in de rechter- en Karl Marx' Das Kapital in de linkerhand. Frans Depeuter bedacht de stukjes van zijn polychrome puzzel met aanlokkelijke titels als 'De pudding is gekabbeld', 'Subsidies hier, subsidies daar, subsidies overal', 'Ooit schreef ene Walter van den Broeck', 'Maar 't kan verkeren, zei Bredero'.

Je moet geen reus zijn om meteen mensenvlees te ruiken...

*

Habemus papam, dixit Bart van der Straeten op Knack.be/boekenburen (26 maart):

Met de dood van Hugo Claus, inmiddels drie jaar geleden, werd de Vlaamse poëzie onthoofd. De keizer was niet meer. Maar een land zonder leider bestaat niet. Eén dichter slechts had genoeg statuur om die rol op zich te nemen. Door zijn leeftijd, zijn beroepsernst, zijn nijvere productie, en uiteraard de kwaliteit van zijn poëzie, werd Leonard Nolens sindsdien als de hoofdman van de Vlaamse poëzie beschouwd.

*

Na hoofdman Nolens krijgen we nu ook censor Carette in de rol van woordvoerder van de echte poëzieliefhebbers die op de Nacht van de Poëzie 'een verminkt geluid en een vertekend beeld van de poëzie' zullen krijgen (zie vorige blogs).

Henri-Floris JESPERS

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche