Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
22 octobre 2011 6 22 /10 /octobre /2011 11:07

 

 

Nationalestraat--Theodoor-Van-Rijswijck-.JPG

Boeksteeg-hoek Sleutelstraat


Miserielied

 

Dichter, met uw steeklig rietje,

Sprak myn buer eens goed gezind,

Wat beduidt dat heeklig liedje,

Tegen 't waelsche staetsbewind!

Is er weêr wat vreemds geschied? -

                        Miserie, Miserie!

            De Wael aen 't Ministerie,

            Dat deugt voor Vlaendren niet.

 

[....]

 

Kom! 't wordt nog eens als voordezen,

Stoor u om geen politiek. -

Als de duivel dood zal wezen....

Ja, maer hy is nog niet ziek,

En intusschen zing ik voort:

                        Miserie, Miserie!

            De Wael aen 't Ministerie,

            De Vlaming aen de koord.

 

uit Uitgekozen gedichten, De Sikkel, Antwerpen, 1919

 

De Boeksteeg is verdwenen, en 'opgegaan' in de Nationalestraat. Tegenwoordig herinnert er op deze plaats de naam van een café nog aan.

 

(Foto en redactie: Bert BEVERS)

Partager cet article
Repost0
21 octobre 2011 5 21 /10 /octobre /2011 18:44

 

PoyerVanHekken.jpg

Jan van Poyer en Renée van Hekken (Foto: Frank-Ivo van Damme)


In de leeszaal van de bibliotheek Driehoek te Ekeren is gisteren de nieuwe bundel van Renée van Hekken voorgesteld. In de uitnodiging werd men verzocht te verschijnen getooid met een hoed. Vele aanwezigen hadden hieraan gevolg gegeven en dit resulteerde in een bont gezelschap met hoofddeksels van diverse pluimage! De hoed van Hortense werd gepresenteerd door witte wandelaar Tony Rombouts. Het is meteen de 18ebundel van Renée, de nicht van Nic van Bruggen, die debuteerde toen ze pas vijftien was. Het voorleesprogramma dat daarop volgde bestond echter niet uit de nieuwe verzen, maar uit haar poëzie-en klarinetprogramma 'Passo Doble'. Klarinettist Jan van Poyer begeleidde de lezing.

Partager cet article
Repost0
21 octobre 2011 5 21 /10 /octobre /2011 17:52

 

Waartoe: een gedicht van Laurens Vancrevel (de auteursnaam voor de uitgever Laurens Van Krevelen) is een antwoord op de Hölderlin-vraag ‘wozu   Dichter in dürftiger Zeit’. De bundel situeert zich binnen de traditie van het Nederlandse surrealisme maar is evenzeer een absorberen van en uiting geven aan internationale tendensen.

De bundel bevat 48 blz., meet 16 op 21,5 cm en kost 20 €.

Animula: twaalf zielgedichten voor Christine D’haen is een herinneringsbundel van Paul Claes, een eerbetoon van een dichter aan een dichter. De gedichten zijn tegelijk persoonlijk en afstandelijk. Er is verdriet en opstand, maar ook gelatenheid en dankbaarheid. De onmacht van de mens tegen de onherroepelijkheid en een geloof in de blijvende waarde van cultuur(vormen).

De bundel bevat 36 blz., meet 16 op 21,5 cm en kost 20 €.

Meer informatie over deze en andere uitgaven op www.druksel.be

*

Druksel neemt deel aan twee eindejaarsbeurzen in Nederland.

De 'Boekkunstbeurs' in de Pieterskerk te Leiden vindt plaats op zaterdag 5 november en zondag 6 november. Laurens Vancrevel zal zaterdag 5 november om 15.00 uur op de beurs aanwezig zijn.

'De beurs van kleine uitgevers' (Paradiso, Amsterdam) vindt plaats op zondagnamiddag 4 december.

Op beide beurzen wordt ook het werk 27 werkinstrumenten ter verrafeling van de bevriende uitgeverij Cacodylate (Laval, France) gepresenteerd.

In februari 2012 wordt een tentoonstelling van de (meer dan) honderd boeken van Paul Claes in het Poëziecentrum teGent ingericht. Voor exacte data en andere gegevens, gelieve de website te raadplegen: www.poeziecentrum.be

Partager cet article
Repost0
21 octobre 2011 5 21 /10 /octobre /2011 14:29

 

Turnhoutsebaan-105--Michel-Seuphor-.JPG

Turnhoutsebaan 105

 

"De rijkdom van de abstracte kunst en haar daarmee gepaard gaande tegenstrijdigheden zouden ons tot de gedachte kunnen brengen, dat onze tijd een veelheid van tijden bevat, dat hij geen eigen karakter bezit. Maar de verscheidenheid zelf is zijn karakter… De mensen van onze tijd zijn meervoudig, verschillend, vol tegenspraken. Als in geen ander tijdperk zoekt de mens zichzelf. Zo is de kunst van onze tijd een wijze van zichzelf zijn, althans een poging daartoe."

 

In een interview, 1962

Partager cet article
Repost0
20 octobre 2011 4 20 /10 /octobre /2011 14:22

 

Hoek-Sint-Jansvliet-en-Scheldekaai--Frans-De-Wilde-.JPG

Hoek Sint-Jansvliet en Scheldekaai

 

De doode

 

Wij hebben niets gemeens meer met elkaar,

Wat daar nog ligt van jou, bleek op de baar,

Ben jij niet meer; zoo kenden we je nooit,

Zoo ongenaakbaar stroef en streng getooid

In dit diep zwijgen... W'hebben eens bemind

Een mensch die was lijk jij eens waart als kind

En man, maar plots uit onzen kring verdween,

Waarom, naar waar, weet van ons allen geen.

Nu staan wij hier, verward, met brandende oogen

Te staren naar hem die ons heeft bedrogen,

Niet hier noch elders op deze aard' meer is,

En niets ons liet dan dit vreemd, wreed gemis.

 

Uit Dietsche Warande & Belfort, 32ste jaargang, Leuven, 1932

 

Op deze hoek was ten tijde van De Wilde's geboorte de herberg In 't Wit Paard gevestigd.


(Foto en redactie: Bert BEVERS)


Partager cet article
Repost0
18 octobre 2011 2 18 /10 /octobre /2011 13:14

Van-Daelstraat-34--toen-40-genummerd---Eugeen-De-Bock-.JPG

Van Daelstraat 34 (toen 40)

 

"Ik ben een authentieke Antwerpenaar. Ik ben met de stad vergroeid. Ik ben in Borgerhout geboren en ben altijd in de stad gebleven: ik was nooit op kostschool, nooit lang uit de stad, heb er mijn beroep gehad, ben er op school geweest. Eerst op de lagere school in Borgerhout, waar mijn vader onderwijzer was, dan atheneum tot de tweede, dan buitengevlogen... Ik had in een blaadje een artikel geschreven tegen het Frans onderwijs. Mijn franskiljonse leraar Frans kon dat niet verteren en pestte mij waar hij mij pesten kon. Het lag hem des te zwaarder op de maag omdat ik, de flamingant, in de algemene wedstrijd van het middelbaar onderwijs de eerste van het land moet zijn geweest, zowel voor Nederlands als voor Frans opstel. Hij kon het zover krijgen dat ik bij de prefect werd geroepen en daar een aanbevelingsbrief kreeg om op een handelskantoor te gaan werken."

 

Uit Een uitgever herinnert zich, De Sikkel, Antwerpen, 1979.

 

 

N.B. Toen De Bock er ter wereld kwam droeg dit pand het huisnummer 40

 

(Foto en redactie: Bert BEVERS)

Partager cet article
Repost0
17 octobre 2011 1 17 /10 /octobre /2011 20:25

 

Bert-Bevers-en-Wilfried-Adams.jpg

Bert Bevers en Wilfried Adams (1947-2008), SG van het CDR

 

Op zaterdag 5 november wordt in het literaire café Den Hopsack aan de Grote Pieter Potstraat 24 in hartje Antwerpen Arrondissementen voorgesteld. Dat is de nieuwe dichtbundel van Bert Bevers. Het boekje bevat 20 gedichten die geschreven werden bij de 20 arrondissementen van Parijs.

Gerrit Westerveld van Uitgeverij Kleinood & Grootzeer uit Bergen op Zoom, die de bundel ook illustreerde, zal de auteur het eerste exemplaar overhandigen waarna Wim van Til, directeur van het Poëziecentrum Nederland, de bundel in zal leiden. Bert Bevers leest vervolgens enkele verzen uit Arrondissementen voor waarna er gelegenheid is het glas te heffen. Pianist Marc Clement draagt dan zorg voor een passend muzikaal decor.

Bert Bevers (º 1954, Bergen op Zoom) woont reeds sedert de vorige eeuw in Antwerpen en publiceerde eerder bundels als Ware Grootte, Afglans, In de buurt van de wereld, Onaangepaste tijden en Lambertus van Sint-Omaars beschrijft de wereld. Hij gaf het tijdschrift voor poëzie De Houten Gong uit, en stelt regelmatig bloemlezingen samen. Bert Bevers is medewerker van het Nederlandse KEMP=MAG, de Belgische Mededelingen van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie en het Zuid-Afrikaanse Versindaba.

De voorstelling van Arrondissementen in Den Hopsack begint om 16.00 uur.


www.bertbevers.com

www.kleinood-en-grootzeer.com

Partager cet article
Repost0
17 octobre 2011 1 17 /10 /octobre /2011 02:31

 

Lulu

Portret van Lucienne Stassaert door Jan Scheirs

Drempeltijd, de nieuwe bundel van Lucienne Stassaert, wordt voorgesteld op zaterdag 22 oktober om 20u30 in De Zwarte Panter, Hoogstraat 70-74, Antwerpen.

Prof. em. dr. Joris Gerits leidt in, Lucienne Stassaert leest voor en wordt muzikaal begeleid door Jean Demey.

Luciennetekent

5 april 2011: Lucienne Stassaert signeert het Gulden Boek van de Stad Antwerpen

 

Bart Stouten over Lucienne Stassaert

http://mededelingen.over-blog.com/article-28529644.html

Roger M.J. De Neef over Lucienne Stassaert

http://mededelingen.over-blog.com/article-roger-m-j-de-neef-over-lucienne-stassaert-45015710.html

Stad Antwerpen huldigt Lucienne Stassaert

http://mededelingen.over-blog.com/article-stad-antwerpen-huldigt-lucienne-stassaert-71178085.html

Partager cet article
Repost0
13 octobre 2011 4 13 /10 /octobre /2011 16:42

 

FoqueExLibris.jpg

Van l. Naar r.: dr. Paul Hoffbauer, Frank-Ivo van Damme,

Richard Foqué en zijn vrouw Laura

(Foto: Willy Braspennincx)


Voor de achtste lezing van dit jaar ontving de Culturele kring Exlibris architect, cultuurfilosoof en dichter prof. em. Richard Foqué. Hij is de oprichter en erevoorzitter van FDA-Architectenbureau (nu OSAR) dat vooral gespecialiseerd is in gebouwen voor de gezondheidszorg (ziekenhuizen, bejaardentehuizen enz.). Hij doceerde aan het Hoger Instituut H. Van de Velde, universiteit Antwerpen en aan de Technische Hogeschool te Delft.

Richard Foqué is een interdisciplinaire denker die in zijn geschriften architectuur, kunst, design en wetenschap integreert. Hij is de auteur van het boek Building knowledge in Architecture.

Aan de hand van een duidelijk schema overliep Richard Foqué de geschiedenis, vanaf het mytisch denken (godsdienst enz.) langs het atomaire denken (oorzaak en gevolg) tot het systeemdenken (waarbij de relatie tussen de elementen belangrijk is) om zo te komen tot de postmoderne paradox die de traditie in vraag stelt.

Op vraag van de aanwezigen liet Richard Foqué ons ook even proeven van zijn dichtkunst die op subtiele wijze aansluit bij zijn gedachtengoed.

 

Dit land wil ik niet meer bewonen

deze krimpende vlakte waarin

je niet kan verdwalen waar leegte

aan de middelmaat gemeten wordt

eigenwaan in brons gegoten. Verder

zijn er de kaalgeslagen kleihopen

 

die in schuldig verzuim schaamteloos

de eeuwigheid begrenzen het licht niet

in de ogen dulden. Wind en lage wolken

beloven er de hemel naar de vallei moet

je zoeken waar water stroomt en leven

het uitzicht is er weidser.

 

Een boeiende en door het talrijke publiek gesmaakte lezing die aanleiding tot levendig napraten.

JvdB

Exlibrislezingen elke eerste woensdag van de maand in Taverne Rochus, St Rochusstraat te Deurne om 20.30. Mogelijkheid om de maaltijd te gebruiken vooraf.

2 november is de dichter Frank de Vos te gast.

Over Rochard Foqué:

http://mededelingen.over-blog.com/article-nieuwe-bundel-van-richard-foque-bij-kleinood-grootzeer-68633573.html


http://mededelingen.over-blog.com/article-richard-foque-rentree-op-het-poeziepodium-72204837.html

Partager cet article
Repost0
9 octobre 2011 7 09 /10 /octobre /2011 20:58

 

Erwin-Steyaert.jpg

De jury van de Melopee-Poëzieprijs riep 'De moeder van de zelfmoordterrorist' van de 52-jarige Bruggeling Erwin Steyaert uit tot het meest beklijvende – in een literair tijdschrift – gepubliceerde gedicht van 2010 uit.

De gemeente Laarne sponsort de prijs (2.500 €), een initiatief dat alle lof en navolging verdient.

Het bekroonde gedicht verscheen in het tijdschrift Plebs. Ik moet tot mijn schande bekennen dat ik nog nooit gehoord had van Erwin Steylaert of van Plebs.

Een bericht op de website van Knack brengt zalf op de wonde. De alerte Frank Hellemans bekent immers dat Steyaert, die klassieke filologie en filosofie studeerde in Gent en Leuven, 'vooralsnog een nobele onbekende [is] in het wereldje'.

Een laatbloeier?

Hellemans weet alvast mee te delen:

Hij vertelde dat hij ondertussen toch al 24 gedichten in diverse periodieken heeft gepubliceerd en hoopt natuurlijk op termijn op een debuutbundel. Hij is momenteel ook bezig met het schrijven van een roman waarin een stokoude pater terugkijkt op zijn roeping en op de zin van religie überhaupt.

Het tijdschrift Plebs ontdek ik nu op het net: http://www.plebs.be/

Ziehier het bekroonde gedicht.


De moeder van de zelfmoordterrorist

 

Ik verzamel hem in mijn geest.

Hoe hij mijn buik opblies en

later hoe hij was als kind, voetbal

spelend met een blik in de steeg

 

of snoep stelen bij blinde

marktkramers. Hoe hij begon te

ruiken naar een man, gedachten

kreeg die ik niet begreep.

 

Elke nacht puzzel ik hem samen.

Verwrongen kinknagels haal ik

uit zijn vlees en stapel ze op in mijn

bed. De brandgeur spoel ik weg

 

met rozenwater. Mijn kam

vol vragen haal ik door zijn haren.

Ik tel zijn tenen, overtuig

mezelf ervan dat niets ontbreekt.

 

Dan hou ik me stil. Ik weet:

zolang ik niet aan hem denk, blijft

hij gaaf. Goed dat ik hem vergeet of

hij explodeert weer in mijn

 

herinnering. Adem na adem

zoek ik rust op mijn spijkerberg.

En steeds opnieuw kerft in

mijn moederborst het radioverslag:

 

alleen stoffelijke schade, geen

slachtoffers. Woede davert in de

keel. Mijn verzet haalt de slagpin

over. Hoe hou ik hem heel?

*

De jury, onder voorzitterschap van prof. dr. Frans-Jos Verdoodt, bestond uit: Anne-Marie Segers, Herman Elegast, Frank De Vos, Jan De Meester, Trees Veeckman, Achiel Janssens, Dorothea Van Hoyweghen, Marc Reynebeau en de Laarnese Schepen Dirk Clericks.

HFJ

    Vorige prijswinnaars: Charles Ducal, zie http://mededelingen.over-blog.com/article-36620829.html 

Marc Tritsmans, zie

http://mededelingen.over-blog.com/article-marc-tritsmans-conformisme-is-onze-schaduw-66334246.html


Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche