Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
25 novembre 2012 7 25 /11 /novembre /2012 15:43

 

b.mesotten.photo

Vrijdag 23 november ontsliep Bart Mesotten o. praem. Bij een breed publiek verwierf hij literaire bekendheid als promotor van de haiku in de Lage Landen.

Bart Jozef Mesotten (°Diepenbeek, 19 maart 1923) studeerde aan de pauselijke Gregoriana Universiteit van de jezuïeten te Rome (1947-1950), waar hij het licentiaatsdiploma in de theologie behaalde. Daarna werd hij licentiaat in de klassieke letteren (KUL). Zijn verhandeling ging over Klaudios' Ptolemaios' Tetrabiblos - met een appendix over de goddelijkheid van de hemellichamen in de antieke filosofie.  Claudius Ptolemaeus' verhandeling, ontstaan in de tweede eeuw, bleef eeuwenlang in het Westen het meest toonaangevende werk over astrologie. De keuze van dat onderwerp illustreert al meteen de intellectuele nieuwsgierigheid van priester (1948) en klassieke filoloog Bart Mesotten.

Het gemeenschapsleven, niet alleen binnen de abdijmuren maar ook in de profane wereld, staat centraal in de spiritualiteit van de premonstratenzers, norbertijnen of witheren (een kloosterorde van reguliere kanunniken van de Orde van Prémontré). Bart Mesotten werd dus in1954 als leraar gezonden naar het Sint-Michielscollege te Brasschaat. In 1969 werd hij tot rector benoemd van de Zusters van Overijse-Mechelen. Tegelijk werd hij tot in 1983 godsdienstleraar aan het Vrij Technisch Instituut te Overijse. Samen met de Zusters verhuisde hij in 2005 naar Berlaar. Op 16 november 2010 keerde hij terug naar de abdij van Averbode, waar hij op 23 november overleed.

ExLibrisBart.jpg

De door mijn achtbare vriend Frank-Ivo van Damme ontworpen exlibris (1974) illustreert de synthese van de verschillende perioden uit het leven van Bart Mesotten: de torenspits van Averbode, het gevleugelde paard Pegasus als symbool voor literatuur, het naar het Christus-teken omhoog steigerende paard als priesterschap en een tros druiven, omdat hij toen in de druivenstreek Overijse woonde. Voorop staat echter de (elektrische) schrijfmachine, sprekend symbool van het indrukwekkende oeuvre dat de erudiete Bart Mesotten pedagogisch bijeenschreef.

*

De plechtige uitvaartliturgie wordt gevierd in de abdijkerk van Averbode op vrijdag 30 november 2012 om 11.00 uur.

HFJ


Hier werd bij herhaling aandacht gevraagd voor het oeuvre van Bart Mesotten. Zie o.m.

http://mededelingen.over-blog.com/article-luc-pay-over-valse-profeten-74710954.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-luc-pay-over-bart-mesotten-en-zijn-rari-nantes-52900169.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-bij-het-herschikken-van-een-bibliotheek-vi-smcbrasschaat-102860912.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-bart-mesotten-haikoes-ramayana-en-etymologische-verkenningen-109915300.html

Partager cet article
Repost0
22 novembre 2012 4 22 /11 /novembre /2012 18:44

 

Vermeersch.jpg

De meest markante moraalfilosoof van België heeft geen spelletje nodig om de slimste mens ter wereld te zijn, want het eigen land, zou Etienne zeggen, is voor de meeste mensen de wereld, nietwaar?

 

Terwijl ik de eerste regels schrijf is Etienne Vermeersch, emeritus hoogleraar universiteit Gent, op weg naar het UZGent voor een riskante hartoperatie. Ik reis met hem mee, kan hem volgen want ik ken de weg. Beiden zijn we hartpatiënten en zijn vertrouwd met het team dat de ingreep zal uitvoeren. Het gekke is dat ik ongeruster ben over de ingreep die hij moet ondergaan dan eerder welke ik ooit zelf heb meegemaakt. De reden is niet ver te zoeken. Hoewel ik nooit college bij hem heb gevolgd, heb ik veel van hem geleerd. Hij had nu eenmaal de kracht en de kennis om de vechtlust van een mens van de vuist naar de tong te verleggen. Deze jongen is daar het mooiste voorbeeld van. Zijn kracht lag openlijk voor het grijpen in twee sleutelwoorden: logica en poëzie.

 

Je moet geen metselaar zijn om te weten of een muur goed gebouwd is. Als je aandachtig genoeg toekijkt weet je het wel. Hetzelfde geldt voor poëzie. Voor professor Vermeersch staat poëzie op gelijke hoogte met filosofie. Ze staan los van elkaar en zijn toch nauw met elkaar verwant. Dat bewees hij door een stelling te laten beginnen met een vers. In het Grieks, Latijn, Engels, Frans, Duits… en er dan meteen de vertaling op te laten volgen. En was het niet bij aanvang, kon het midden in een pleidooi zijn, of als slot van een mening. In het eerste hoofdstuk van zijn milieufilosofisch essay De ogen van de panda citeert hij Sophocles, ‘polla ta deine, k’ouden antrāpou deinoteron pelei’: ‘veel is geweldig, maar niets is geweldiger dan de mens’. Waarop volgt tot wat de mens gerealiseerd heeft en in staat is dankzij zijn denkvermogen. Maar op kousenvoeten komt hij tot het besluit dat het gevleugeld denken, zoals hij het noemt, van de mens ook een gevaar voor de wereld én de aarde is. Dat hij verworden is tot een opbouwende vernietiger.

 

Maar niet enkel de klassieke poëzie verwerkt hij in zijn opinies. Ook de hedendaagse lag hem na aan het hart. Vooral de poëzie van Hugo Claus inspireerde hem, al vergat hij niet af en toe kritisch te zijn, om via kritiek Claus’ dichterlijk meesterschap te onderstrepen. ‘Het verrassende bij Claus is,’ zei hij, toen ik hem interviewde voor de Poëziekrant [4 – 2002], ‘dat hij van het ene been op het andere kan springen. Op een verheven vers volgt een banaal vers. Of hij schuift er weer een cliché tussen. Hij speelt met de verrassing.’

Hier verraadt zich niet enkel de poëzieminnaar maar ook de filosoof en zijn rationaliteit. De passionele liefde was hem totaal vreemd. Hooguit een vage vorm van melancholie, die hij mathematisch benaderde en zijn analyse aansluitend bestempelde als een persoonlijke kwestie. Vanuit die mix kon hij prachtig twee tegengestelde dichters zo tegen elkaar uitspelen dat je er werkelijk niet zo’n klein beetje slimmer van werd. Bijvoorbeeld Leonard Nolens versus Paul van Ostaijen.

 

Aan het lezen van Etienne Vermeersch / een zoektocht naar waarheid, een interviewboek van Dirk Verhofstadt uit 2011 heb ik heel veel plezier beleefd. Dirk Verhofstadt is erin geslaagd het universele denken van Etienne Vermeersch te bundelen in 24 hoofdstukken. Bij momenten hoopte ik dat de interviewer dieper ingaat op een kwestie. Die hoop ontstond door het gevoel dat de geïnterviewde de interviewer uitdaagt. Verhofstadt neemt de uitdaging aan, helaas niet altijd. En, mijns inziens, heeft Etienne Vermeersch er ook zo over gedacht, maar paste, omdat je dan niet één fors boek nodig hebt maar een veelvoud er van.

 

Professor Vermeersch was / is altijd een uitdager geweest. Niet zozeer om zijn gelijk bevestigd te zien, maar om via een sterk tegenargument zelf uitgedaagd te worden zijn gelijk te verstevigen. Daarin bewijst zich de waarde van een debater. Moraal moet / moest voor Vermeersch altijd onderwerp van discussie zijn. Want moraal is geen staaldraad maar een veer. Om dat te bewijzen viste hij in de vijver van de geschiedenis en wist altijd de juiste praktische of morele gebeurtenis te voorschijn te toveren. Toveren is het juiste woord, wegens het feit dat hij de geschiedenis achter de geschiedenis kende / kent.

 

De grootste moeite heb ik gehad, bij het schrijven van deze simpele hommage, om het gebruik van de tijdsvorm. Waarschijnlijk is de ingreep momenteel aan de gang. Ik hoop werkelijk dat hij het haalt en dat de verleden tijd nog niet voor Etienne is. Nog lang niet. Want net als Louis Paul Boon heeft professor Vermeersch de mensen een geweten trachten te schoppen. Zij het op een andere manier. Via de weg van de moraalfilosofie. Ik wil dat hij dat nog verder kan doen. Dat hij ontwaakt, herstelt en nieuwe energie vindt. Om blijvend kritiek te geven. Die was nooit beledigend en zal nooit beledigend zijn. Daarvoor had hij te veel respect voor de mens. Elke mens. Die van de volksbuurt stond / staat [verdomde tijdsvorm] voor hem op gelijke hoogte met die van de aula.

 

Aan het slot van het interviewboek Van Dirk Verhofstadt relativeert Etienne zijn aandeel in de benadering van de moraal in eeuwigdurende beweging. Ten onrechte, maar het is zijn recht dat te doen. Wat hem dierbaarder is het belang van de relativering in ons zijn en denken. Waarop hij zijn eindbesluit begint met ‘Ik zou het liefst hebben dat een aantal mensen zegt dat ze mij een goed mens vonden. Meer moet dat niet zijn.’

 

Etienne, vanaf mijn klavier aan de rand van jouw en mijn geliefde Gent, hoop ik dat ik vanavond een fles Pomerol mag ontkurken en niet met een droef hoofd in een hoekje moet kruipen. Jij hebt het denken van zo velen aan het bruisen gebracht. Niemand is onmisbaar, maar een kleine minderheid van de bevolking verdwijnt maar langzamer. Jij behoort tot die kleine maar heerlijke club. Heel langzaam verdwijnen, ooit, maar nog lang niet, door de sociale waarde van je moraal in verstandhouding met de kunst, in het bijzonder de muziek en de poëzie, waarin je, zoals je ooit tegen me zei, ‘In het lezen van een gedicht vind ik rust. Innerlijke rust.’

Guido LAUWAERT

Partager cet article
Repost0
22 novembre 2012 4 22 /11 /novembre /2012 10:08

 

Willem-Persoon--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: Bert Bevers


Zie: www.detafelvan1.blogspot.com

Partager cet article
Repost0
20 novembre 2012 2 20 /11 /novembre /2012 10:00

 

Maud Vanhauwaert (foto Bert Bevers)

Foto: Bert Bevers


Zie: www.detafelvan1.blogspot.com

Partager cet article
Repost0
15 novembre 2012 4 15 /11 /novembre /2012 10:00

 

Rudy-Witse--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: Bert Bevers


Zie: www.detafelvan1.blogspot.com

Partager cet article
Repost0
13 novembre 2012 2 13 /11 /novembre /2012 05:01

 

Joachim-Pohlmann--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: Bert Bevers


Zie: www.detafelvan1.blogspot.com

Partager cet article
Repost0
10 novembre 2012 6 10 /11 /novembre /2012 11:00

 

Dighter1.jpg

Zoals gewoonlijk geen intellectualistische blabla of diffuse programmatische pamfletten, maar rechttoe rechtaan letteren in Digther’ In zijn bijdrage van 20 februari 2012 in Mededelingen signaleerde dichter Bert Bevers reeds de uitzonderlijke kwaliteit en de mooie vormgeving van het literaire tijdschrift Digther  dat tweemaal per jaar verschijnt. (1)

Enkele dagen geleden stak het tweede nummer van deze jaargang in de bus met een begeleidend schrijven van redactiesecretaris Hugo Verstraeten met de melding dat de papieren versie van Digther ophoudt te bestaan. De activiteiten worden verder gezet via de webstek http://digther.blogspot.be

 

De reden? ’Het blijkt steeds moeilijker met de beschikbare middelen een kwaliteitsvol literair tijdschrift de wereld in te sturen’, aldus Verstraeten. Weerom sneuvelt een literair tijdschrift bij gebrek aan of beter niet toegekende middelen. In het Letterenland zijn deze er wel maar ze worden opmerkelijk “gespreid”. De eerlijke evenredigheid blijft dus zoek en is er verloren gelopen. Wat overigens het even uitmuntende tijdschrift Gierik&NVT in 2008 mocht ondervinden. (2)

 

Naast veel poëzie, beschouwingen en recensies wordt in dit nummer met de rubriek “Wie blogt die blijft’ uitgebreid aandacht besteed aan Mededelingen van het Centrum voor Documentatie en Reëvaluatie. (Ik wil er even op wijzen dat kortelings naar aanleiding van de tweehonderdste aflevering een extra lijvige feesteditie zal verschijnen.) (3)

 

Met spijt in het hart neem ik afscheid van Digther en van zoveel moois op papier.

Frank DE VOS

  1. http://mededelingen.over-blog.com/article-tijdschriften-dighter-99779767.html

  2. http://mededelingen.over-blog.com/article-23487042.html

  3. http://mededelingen.over-blog.com/article-record-aantal-bezoekers-en-gelezen-pagina-s-112025877.html

Partager cet article
Repost0
9 novembre 2012 5 09 /11 /novembre /2012 07:03

 

Bert Bevers en Guido Lauwaert

Twee trouwe medewerkers van de Mededelingen gisteren gekiekt  op de Boekenbeurs.

Twee zielen, één gedachte? Weet ik zo niet. De nuchter en afstandelijk noterende Bert Bevers en de eigenzinnig opiniërende Guido Lauwaert?

'Bien étonnés de se trouver ensemble'? Misschien, maar tenslotte zijn ze toch allebei vaste en vlijtige medewerkers van de Mededelingen.

Geheimzinnige samenzwering over de even nakende als voorlopig geheim gehouden invoering van een directiecomité en vaste redactie? Neen, het lichtdrukmaal is duidelijk geposeerd, geen snapshot. Gesprek met open vizier en in klaarlichte dag....

Een toevallige ontmoeting? Waarschijnlijk. Guido koestert bij wijze van brevier een exemplaar van zijn Spookrijder van de Lemméstraat. Bert staat er onbewogen bij. Overweegt hij de roman van E.H. Guido te bespreken?

HFJ

Partager cet article
Repost0
8 novembre 2012 4 08 /11 /novembre /2012 18:53

 

CohenBIO.jpg

Een biografie is net als een wiskundige formule. Aan het eind moet de rekening kloppen. Jaren na lancering mag ergens een fout in de redenering worden gevonden, toch blijft de stelling onaangetast. Dat is niet het geval met de biografie van Leonard Cohen, I’m Your Man, van de Britse muziekjournaliste Sylvie Simons. De formule klopt niet en van de logica is in geen velden of wegen te bekennen, want de speurneus is geen jager geweest, maar een spotter die in zijn broek pist als hij een exemplaar van een uitgestorven gewaande apensoort voor zijn lens krijgt.

 

Als er slechte biografen in overvloed zijn, zijn de goede zeldzaam. In het Nederlandse taalgebied is er maar één. Wat Joris Van Parys met zijn biografie van Cyriel Buysse geleverd heeft, is godenwerk. Dat is bijvoorbeeld niet het geval met het [driedelig] werk van Nop Maas, die zich ruim een decennium over en in Gerard Reve heeft gestort. Het resultaat is een samenraapsel van anekdotes waarin geen lijn te trekken valt, dan de lijn die een student ook kan trekken, namelijk van vóór de geboorte tot na de dood. Zo stijf en recht als een kolonel.

 

Bijkomend probleem voor een goede biografie is dat het onderwerp onsterfelijk, maar onweerlegbaar dood moet zijn. En liefst langer dood dan de biograaf oud is. Dan pas wordt nuchterheid neutraliteit en wint afstand het van adoratie. Bijkomend voordeel om tot een onloochenbaar kunstwerk te komen is dat de biograaf de pen moet hebben van een thrillerauteur. Een goede biografie is spannend. Een goed voorbeeld is Rimbaud van Graham Robb. Of, en dan houden we op met vergelijken, Tot roem gedoemd / Het leven van Samuel Beckett van James Knowlson.

 

Leonard Cohen is niet dood – gelukkig maar want ik wens hem nog veel gedichten en prachtige liedjes die wereldwijd succes kennen – en omdat hij nog in leven is, is wat de auteur van I’m Your Man als een biografie bestempelt onwaar. Ze mag dan wel beweren dat ‘Zonder het geduld, het vertrouwen, de openhartigheid, de grootmoedigheid en het goede humeur van Leonard Cohen had dit boek niet kunnen worden wat het nu is.’, het resultaat is niet meer dan een ellenlang, langs alle mogelijke kanten uitgerekte reportage met knipsels uit interviews die háár visie ondersteunen. Haar kijk op haar onderwerp is net als deze van Bernadette Soubirou: de Maagd Maria als de opperste heilige, een godenstatus waardig. En saai! Van spanning is geen moment sprake. Eerlijk gezegd heeft het mij drie, vier sessies – met lange tussenposen – gekost, vooraleer ik de laatste pagina bereikte.

 

De lezer van een biografie moet niet weten wat de schrijver van zijn slachtoffer vindt. Hij moet geïnformeerd worden zoals een chirurg na een heikele ingreep het opvolgend team brieft, koel en inspelend op de essentie. Het enige verschil met de chirurg is dat de biograaf zich af en toe mag vergalopperen en terecht komen in details die er in wezen niet toe doen maar wel leuk zijn. Sylvie Simons kan helaas niet paardrijden en verdwaalt dan ook in het struikgewas. Wat werkelijk essentieel is, gaat er door verloren. Tenzij de lezer de opperste aandacht behoudt. Wat in het geval van I’m Your Man een zeer vermoeiende bezigheid is. De indruk ontstaat dat Leonard Cohen geduldig, openhartig, grootmoedig en goedgehumeurd was, omdat hij voor geen goud wilde dat het geheim van zijn talent en het wezen van zijn bestaan aan de grote klok werd gehangen. Daardoor is het boek van Sylvie Simons niet meer dan een groot promoboek voor de dichter van het zijden lied.

 

De goede lezer moet ook niet weten waarom Cohen jarenlang aan de drank, de drugs en de vrouwen zat, maar door wat. Het aantal van zijn depressies kan Sylvie Simons schatten, maar van geen enkele de oorzaak opdelven. Niet eens vermoedens poneert zij. Haar nek steekt ze dus niet uit. Zijn joodse afkomst schonk hem geen rust. De auteur zegt het niet, maar de lezer ruikt het wel. Of het de geur van gebakken uien of look is, daar heeft hij het raden naar. Wie wil weten hoe zijn brood gebakken is, doet er beter aan zijn dichtbundels en romans te lezen. Daarin valt meer te ontdekken dan in deze valse biografie. Zijn literair werk is de basis van zijn songs en zijn liederen zijn fragmentarische portretten van de ingesteldheid van zijn onvoltooide tijdsbalk.

 

Ergerlijk zijn de momenten met het naaiwerk met grove steek van roddelmagazines: ‘Leonard at geen vlees, maar legde zich minder beperkingen op als het ging om zijn begeerte “naar vrouwelijk gezelschap en de seksuele expressie van vriendschap”’. Ander voorbeeld: ‘Pas halverwege de zomer van 1985 keerde Leonard eindelijk terug naar zijn woning in LA. In zijn nog steeds nauwelijks gemeubileerde helft van de duplexwoning pakte hij zijn koffer uit, opende hij een fles wijn en warmde hij een kant-en-klaarmaaltijd op.’ Een laatste voorbeeld, want er mag al eens gelachen worden: ‘ Sean Dixon [een jonge vriendin,gl] was in Leonards huis getuige van een tweede demonstratie van zijn kunnen nadat een leger mieren zijn keuken was binnengevallen. “Het hele aanrecht zat onder de mieren. Ik zocht naar iets om ze mee dood te spuiten, maar Leonard zei: Nee, wacht. Ik krijg ze wel weg. Let maar op. – Hij boog zich naar de mieren toe, stak zijn vinger naar ze uit en waarschuwde ze: Nu ogenblikkelijk mijn keuken uit, allemaal. Wegwezen en wel meteen! – Zo deed hij een paar minuten en toen, echt waar, gingen alle mieren weg. Ze zijn nooit meer teruggekomen. Hij is een kattenfluisteraar en een mierenfluisteraar bovendien!”’

 

De manke stijl krijgt een extra knauw door de vertaling. Het oorspronkelijke boek is gescand en vervolgens vertaald door de computer. Een eindredacteur heeft de kromste zinnen rechtgetrokken. Algauw zag hij in dat het hem jaren zou kosten en heeft de klus doorgeschoven naar een collega. Twee vertalers, René van Veen en Anke ten Doeschatte, dat betekent haast- en spoedwerk of knoeiboel. Beide samen kan ook. En een register en wat foto’s kon er niet meer bij. De verkoopprijs moest mordicus onder de twintig euro blijven.

 

Elk boek heeft zijn waarde. I’m Your man / Het leven van Leonard Cohen is er een uit de laagste categorie. Voor wie een verzamelaar is: Wacht op de ramsj. Die zal er snel zijn.

Guido LAUWAERT

 

I’m Your Man / Het leven van Leonard Cohen – Nijgh & Van Ditmar – 570 blz. 19.95. € – ISBN 978 90 447 32 603

Partager cet article
Repost0
8 novembre 2012 4 08 /11 /novembre /2012 10:00

 

Chris-Van-de-Rijck--foto-Bert-Bevers-.JPG

Foto: Bert Bevers


Zie: www.detafelvan1.blogspot.com

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche