Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
1 août 2010 7 01 /08 /août /2010 21:33

mai2010-6993.JPG

Frank de Vos (links) in gesprek met Herman J. Claeys

In het najaar verschijnt een nieuwe bundel van Frank de Vos bij Litera-Este, de dappere Antwerpse eenmansuitgeverij die ook al werk bracht van o. a. Maris Bayar, Patricia Lasoen en Guy van Hoof.

Frank de Vos (°1956) kwam vooral als DDD (Dorpsdichter van Doel 2009-2011)in de publieke belangstelling. In samenwerking met KunstDoel vzw lanceerde hij de “Bedichting van Doel”-campagne. Meer dan zeventig dichters stuurden een gedicht in. Deze werden op witte dekzeilen overgeschreven en aan leegstaande huizen in de Pastorijstraat en aan het parochiehuis van Doel bevestigd.

Vierentwintig van deze gedichten werden gebundeld, samen met een aantal sprekende lichtdrukmalen van fotograaf Richard De Nul. De hel is geplaveid met goede bedoelingen en poëzie voor een goed doel is niet altijd doeltreffend. De literaire kwaliteit van dit elegant uitgegeven bundeltje staat echter buiten kijf. (Vermelden we hier alvast de gedichten van CDR-medewerkers of abonnees Bert Bevers, Hendrik Carette, Herman J. Claeys en Peter Holvoet-Hanssen.)

Net als Bert Bevers is Frank de Vos actief op het net en betrokken bij de organisatie van literaire en algemeen culturele evenementen. De Vos heeft reeds een paar bundels op zijn naam (Infiniti, 2007; In omstandigheden, 2009) en zetelt in de jury van de jaarlijkse Melopeeprijs van de gemeente Laarne (2.500 €).

Excisa is een bij wijlen schokkende bundel, de neerslag van de toevallige confrontatie met een aantekening in een achttiende-eeuwse parochiaal overlijdensregister, een ervaring die de historicus De Vos bijbleef en die hij nu krachtig weet te verwerken en te verwoorden. De aantekening luidde: “Excisa et baptisata est ab obstetrice” (uitgesneden en gedoopt door de vroedvrouw)

De bundel – een bezinning over het vanitas-motief – ontvouwt zich in drie bewegingen: “Excisa”, “Vervoegd” en “Einde loopbanen van tulpen”. Het eerste gedicht uit de tweede beweging onthult alvast iets over De Vos' poëtica:

 

Zoals een beeld

(Ut pictura poesis)

 

Kijk nog even, even, even, even. Even alsof het evenementen

langer was dan een kleurloze lach, een verwaaide dans.

 

Een perpetuum, steeds keert het terug.

Zij aan zij, de weemoed die wil dagen

in langere jaren, ademloos op wijzers gericht.

 

Op een tong hokt het voortvluchtig.

Voortvluchtig hokt het samen zonder overzicht.

 

Omdat het van zichzelf wordt ontroofd, de kern

nooit meer zal zijn dan strakke letters, het beeld

te rauw gehouwen en hopeloos.

 

Omdat onmacht ziet als een kind. Zijn blik ademt

de vlakke eenvoud, zijn oor het gesuis van schroeiende

stilte op zuiderse wind.

 

Hoe eenzaam kijkt de maker. Het zet zich bij, nagelt zich

aan zijn taal. En zie, het sterft in elk gedicht.

 

Henri-Floris JESPERS

 

Frank DE VOS (red.), Bedichting van een dorp, s.l., s.d. [2009], ongepagineerd. Verschenen in een beperkte oplage. Te bestellen door overschrijving van 8 € op rekeningnummer 220-050839-89 van Frank De Vos (buitenlandse overschrijvingen: IBAN BE 45220050813989 - BIC GEBABEBB). De opbrengst gaat integraal naar de vzw KunstDoel.

Partager cet article
Repost0
31 juillet 2010 6 31 /07 /juillet /2010 23:11

WOUT.jpgVan 20 augustus tot en met 31 oktober 2010 organiseert de Verbeke Foundation een grote retrospectieve Wout Hoeboer ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van zijn geboorte.

Wout Hoeboer werd geboren te Rotterdam in 1910 en stierf te Brussel in 1983. Hij nam deel aan verschillende invloedrijke artistieke bewegingen uit de 20ste eeuw zoals het dadaïsme, het surrealisme, Cobra en Arte Nucleare. Als vrijdenker werkte hij gedurende zijn hele loopbaan aan een uniek, origineel en omvangrijk oeuvre.

De geleidelijke overgang van figuratie naar abstractie vormt de rode draad doorheen de tentoonstelling Wout Hoeboer. Meerdere tientallen collages en assemblages documenteren de onafhankelijkheid en de dadaïstische inslag van zijn kunstpraktijk. Ze zullen geconfronteerd worden met werken van tijdgenoten uit de collageverzameling van de Verbeke Foundation. Daarnaast biedt de expositie voor het eerst een overzicht van Hoeboers activiteit als etser, vanaf zijn eerste houtsneden uit de jaren 1930, over zijn linosneden van de jaren 1940-50 tot zijn litho's uit de jaren 1970. Verder komen ook zijn projecten als illustrator en vormgever uitvoerig aan bod. Hij was immers bevriend met meerdere dichters (Dotremont, Broodthaers, Koenig, …) en werkte mee aan verschillende tijdschriften (Phantomas, De Tafelronde, …)

De tentoonstelling illustreert ten slotte ook de verhouding van Wout Hoeboer tot het theater, de fotografie en de film. Dankzij zijn vele contacten met de Franstalige Belgische kunstscène, was Wout Hoeboer verschillende keren nauw betrokken bij de realisatie van belangrijke foto's en films. Zo nam hij in 1959 deel aan de erg controversiële kortfilm L'imitation du cinéma van Marcel Mariën.

De Verbeke Foundation is een private kunstsite die geopend werd op 1 juni 2007 door kunstverzamelaars Geert en Carla Verbeke Lens. Cultuur, natuur en ecologie komen er samen. De ruimte herbergt een indrukwekkende verzameling van moderne en hedendaagse kunst en biedt als “kunstenvrijplaats” ook kansen aan jonge kunstenaars.

*

Vernissage: vrijdag 20 augustus 2010, 18u00.

Openingsuren: donderdag tot en met zondag, 11u00 tot 18u00. Ook op dinsdag en woensdag voor groepen (afspraak).

Tarieven: Normaal: 8 €.

Korting: 6 €.

Gratis: – 16 met ouders.

Contact:

Westakker, B 9190 Kemzeke (Stekene)

info@verbekefoundation.com

www.verbekefoundation.com

 

Partager cet article
Repost0
30 juillet 2010 5 30 /07 /juillet /2010 23:08

De mensen uit Doel meldden KunstDoel deze namiddag dat de Maatschappij een deurwaarder en een bulldozer naar de Havenweg in Doel heeft gestuurd om het installatiekunstwerk af te breken dat enkele jonge kunstenaars aan het vervaardigen waren met afval uit het dorp. Hun bedoeling met deze actie was het dorp op te schonen en het afvalmateriaal een positieve herbestemming te geven . Dit kunstwerk had tegen de Scheldewijding (8 augustus) voltooid moeten zijn.

De kunstenaars dienden voor dit initiatief een rijkelijk gemotiveerde aanvraag in bij de Maatschappij voor Linkerscheldeoever, met een gedetailleerde conceptbeschrijving, powerpointpresentatie en de belofte na de Scheldewijding alles terug te ontmantelen. Pas gisteravond kregen zij een mailtje terug dat hen geen toestemming verleend werd. Zij lazen dit bericht pas vanavond, na de deurwaardersactie, omdat zij voor PC-gebruik afhangen van welwillende Doelbewoners. Zonder enige vorm van dialoog krijgen deze jongeren nu meteen te maken met een deurwaarder en bedreigingen met dwangsommen.

Indien de betrokken overheid haar inspiratie voor dit initiatief uit het recente arrest van het Gentse Hof van Beroep put en het dorp in de toekomst consequent van iedere vorm van vandalisme wil vrijwaren, zou KunstDoel het betreuren dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen goedbedoelende kunstenaars en vandalen, maar verder weinig bezwaren uiten.

Onbeteugeld vandalisme uit een erg recent verleden noopt ons echter tot scepticisme wat betreft de ware intenties van de overheid. Dit riekt ons inziens naar een beleid met twee maten en gewichten…

Wij houden u via onze kanalen op de hoogte van verdere ontwikkelingen en de juiste toedracht van dit dossier.

http://www.kunstdoel.net/nl/nieuws/maatschappij-linkerscheldeoever-stuurt-deurwaarder-af-op-jonge-kunstenaars-doel

Partager cet article
Repost0
27 juillet 2010 2 27 /07 /juillet /2010 04:20

 

BertBevers.jpg

In het najaar verschijnt er niet alleen nieuw werk van Vera Alexander Beerten en Marleen de Crée-Roex (zie vorige blogs), maar ook een nieuwe bundel van Bert Bevers.

De Nederlandse dichter en beeldend kunstenaar Bert Bevers (°1954), reeds lang woonachtig te Antwerpen, is ook actief op het net (zijn weblogs beveel ik ten zeerste aan) en als drijvende kracht achter en/of medewerker aan talrijke uitgeversinitiatieven en publieksevenementen in Vlaanderen en Nederland. Hij affirmeert daarbij, wars van het dominante consensuele denken, een aparte en eenzelvige, maar altijd sterke poëtische persoonlijkheid.

*

In het najaar verschijnt bij Litera-Este de bundel Andere taal, waarvan hier alvast het negende gedicht van de cyclus “Gelovige gedichten”:

 

Hoofd omhoog. Er zijn stoute schoenen genoeg,

met mensen erin. Twijfelen kost tijd, maar mag.

Van wachten echter wordt geduld soms dol.

 

Vol kalmte verkruimelen dan projecties, waarin

inzicht talmt. Hij heeft te snel gedroomd misschien,

maar het is hij die alles opslaat waarmee ik voort kan.

 

Helder omzoomd is deze vinder van dingen. O, blijf

ons nabij. Mompelen volstaat in geen geval. Er zijn heus

wel goden zonder scepters maar geen scepters zonder goden.

Annmarie Sauer gewaagde geheel terecht van een intrigerende, geraffineerde poëzie.

Henri-Floris JESPERS

Partager cet article
Repost0
24 juillet 2010 6 24 /07 /juillet /2010 06:40

Panorama van de Vlaamse republiek der letteren gezien
vanuit de korf van een laag zwevende luchtballon


Un homme qui n’aime pas les livres est une sorte de monstre. Un homme qui substitue les livres à la vie est, lui aussi, une sorte de monstre.

Gabriel Matzneff,  Le Taureau de Phalaris

Patrick Lateur; almaar hard labeur in de antieke wereld van de grote klassieken of onze goede Ouden.

*

Luc Devoldere; jezuïtische jongeling met jansenistische trekjes. Goede orator, kan dan ook dienst doen als hogepriester van het Woord. Weet veel, maar niet alles over Marguerite Yourcenar.

*

Christine D’haen; deze lyrische harpiste en stokoude harpij is onlangs overleden en daarom geen kwaad woord over haar.

*

Paul Claes; onze Vlaamse Umberto Eco. Geen familie van Ernest Claes.

*

Frans Deschoemaeker; heeft de onderhuidse lach van de landjonker behouden, maar leidt al bij al een zeer burgerlijk bestaan in het oude Oudenaarde.

*

Gaston Durnez; wordt elk jaar een jaartje ouder, maar ondervindt van dit feit als fijne, eerder ongevaarlijke, humorist en groot bewonderaar van Chesterton niet echt last.

*

Dirk van Bastelaere; Vlaams poëticaal genie zonder die zo geniepige valse bescheidenheid of in het Frans : ce n’est pas la modestie qui l’étrangle. Heeft met zijn beruchte bloemlezing Hotel New Flandres in elk geval wel een daad van rechtvaardigheid gesteld.

*

Robin Hannelore; peutert nog altijd voort in Grobbendonk (ligt in de stille Kempen).

*

Frans Depeuter; maakt opnieuw heibel in het stille Kempenland.

*

Jean-Pierre Dumoulin; staat voor een serieus dilemma : nog drinken en niet meer schrijven of niet meer drinken en wel schrijven.

*

Hedwig Speliers; vindt gelukkig elke keer weer een gloednieuwe dada (na Johan Daisne, Gerard Reve en Stijn Streuvels is het nu Maurice de Guérin), maar is beslist geen dadaïst.

*

Wilma (eigenlijk Wilhelmina Johanna) Stockenström; hier verdwaald als mijn geliefde Zuid-Afrikaanse dichteres (alleen al die mooie voornaam) is een beetje bijziend maar ziet soms helderder dan Antjie Krog.

*

Herman Brusselmans; nooit een mooie jonge god geweest, wel altijd een rauwe humorist met hilarische onderbroekenhumor (dit niet geheel terzijde, zoude ik denken).

*

Stefan Hertmans; heeft een directe telefoonlijn met de stad Miletet en het dorp Merelbeke, heeft een directe lijn met zijn schoonvader, de bebaarde almaar lachende professor H. Bousset.

*

Jan van der Hoeven; virtuoos van de taal, schreef scherpe pikante epitafen maar is alsnog gezwicht voor zijn eigen grafgedicht.

*

Leopold M. van den Brande; een dode mythe, maar leeft nog voort als een zeldzame Mechelse koekoek.

*

Kristien Hemmerechts; geen gewone nudiste, poseerde toch ooit naakt voor haar zelfs niet geschokte of zelfs niet opgehitste lezers en lezeressen.

*

Monika van Paemel; wel een Belgische barones, helaas geen Vlaamse gravin.

*

Hugo Brems; de Leuvense professor bij de Leuvense stoof met zijn twee knappe dochters. Heeft Patricia de Martelaere driemaal verraden.

*

Charlotte Mutsaers; charmante originele dame die soms resideert in de witte badstad Oostende. Elke keer dat ik daar op de zeedijk kreeft eet, denk ik aan haar en haar heerlijke kreeftenboek Koetsier Herfst.

*

Aleidis Dierick; de dichtende dame die tijdens de tweede wereldoorlog helaas geen verpleegster aan het Oostfront is geweest.

*

Roger M.J. de Neef; een notoir jazzkenner en zeer cerebraal dichter.

*

Alain Delmotte; de grote premiejager in die zo noest wroetende provincie aan de zoom van de zee.

*

Raf Seys; werd onlangs gesignaleerd in Koekelare als le roi du village.

*

Patricia de Martelaere; vergeten minnares, vergeten schrijfster, vergeten martelares op het altaar van de Vlaamse mediocriteit.

*

Benno Barnard, zoon van een dichtende dominee, is een zwaar gebelgde Nederlander of een Nederlander die boos is omdat hij geen Engelsman of een echte oude Belg kan worden.

*

Henri-Floris Jespers; minstens één eeuw te laat geboren, had moeten leven in de negentiende eeuw in Parijs. Ik zie hem zo al copieus dineren met Victor Hugo of Honoré de Balzac, maar toch vooral ook met die zo giftig roddelende en geestige gebroeders Edmond en Jules de Goncourt.

*

Geert van Istendael; aristocratisch gedreven Brusselaar, maar houdt paradoxaal genoeg van dikke Duitse worst en van de voormalige D.D.R. (niet te verwarren met de Dietse Democratische Republiek).

*

Leonard Nolens; zeer monomaan dichter, al bij zijn leven heilig verklaard, bewierookt, gebalsemd en puur vergeestelijkt. Tussen Henric van Veldeke en Leonard Nolens waren de eeuwen doordrongen van een mystieke Limburgse stilte.

 

*

Paul de Wispelaere, de kleine reus van Maldegem, verschuilt zich als literaire smokkelaar al vele jaren in die grensstreek waar smokkelaars thuis zijn.

*

Hubert van Herreweghen; wijze nestor die evolueerde van Gezelliaan naar een verlate postmodernist. Of de dichtende landsman van ’t Brabants land.

*

Renaat Ramon; heeft opnieuw het vierkant uitgevonden, de kubus, en het vierkant in het vierkant. En ook de edele en onedele metalen kennen geen geheimen meer voor deze zoeker die al veel gevonden heeft.

*

Herman J. Claeys; let op die beginletter van zijn tweede voornaam die niemand kende, die bijna niemand kon verklaren.

*

Luuk Gruwez; gezellige dichter die in het gezellige Hasselt rondwaart, waar iedereen tot ver buiten deze bronsgroene provincie deze lange slungelachtige dichter zo gezellig vindt.

*

Patrick Conrad; sliep ooit met de mooie filmdiva Charlotte Rampling, maar slaapt nu al jaren toch voornamelijk met zichzelf.

*

Adriaan Peel; monnik of dichter? Botanist of boeddhist? Geen probleem, hij is al in het Nirwana.

*

Piet Thomas; de letterlievende priester bij wie ik niet zo graag zou willen biechten.

*

Lucienne Stassaert; houdt van haar poezen en van haar Hadewijch. Niets menselijks is haar vreemd.

*

Bart Vonck; een querulant met een paar vonken, maar te weinig spatten.

*

Ben Klein; de harde naakte waarheid is al hoorbaar in zijn naam.

*

Koen Stassijns; zwaar geparfumeerde epigoon die de brute pech heeft dat Herman de Coninck al jaren dood is.

*

Willie Verhegghe; sympathieke man die eigenlijk een Flandrienof een hard rijdende wielrenner in de Hel van het Noorden had willen zijn, maar dan zonder doping.

*

Mark Meekers; veelvuldig literaire prijzenwinnaar, maar helaas niet echt een groot dichter, wat nogmaals bewijst hoe onbekwaam onze Vlaamse literaire jury’s zijn.

*

Tom Lanoye; verblijft nu en dan graag in het heerlijke subtropische Zuid-Afrika, niets ongewoons, gewoon een homofiel bij de bruinmense. (Grapje, flauw grapje)

*

Rob Goswin; verkocht ooit een paar druppels van zijn bloed in een doosje. Sindsdien kent hij de eeuwige liefde en kennen wij de verlossing.

*

Claude van den Berge; diep onder het ijs vloeit zijn alles zuiverende woordrivier.

*

Erik Spinoy; academicus die leeft van de tranen van Trakl en ook de kussen van Suzette en de Umnachtung van Hölderlin zijn hem zeer vertrouwd.

*

Max Kazan; heeft Jack Kerouac overleefd, maar heeft hem helaas nooit ontmoet.

*

Lut de Block; wandelde ooit samen met haar dochter op de Meir in Antwerpen en schreef daarover een mooi ontroerend gedicht.

*

Charles Ducal; kent als geen ander het korset van het huwelijk en de hinderlijke dwangbuis van de rijmende poëtentaal.

*

Mark van Tongele; sympathieke dichter die heel snel woorddronken wordt. Heeft geneeskunde gestudeerd, maar kan ook zichzelf niet genezen.

*

Serge Largot; woont nu op de Nederlandse Antillen. Of een vergeten Bruggeling beland bij vergeten bosnegers.

 

*

Bert Popelier; een dwerg op veel te hoge poten.

*

Ivo Michiels; een Antwerpse kosmopoliet die in het zuiden van Frankrijk woont, meer bepaald in de landsstreek die door Julius Caesar en zijn tijdgenoten als de provinciewerd omschreven.

*

Joris Denoo; schrijft al te veel en te snel en kreeg daardoor dan ook al heel vroeg een zeer witte witgrijze haardos.

*

Jozef Deleu; een omhooggevallen onderwijzer die een machtige cultuurpaus werd.

*

Gwy Mandelinck; gelooft en droomt waarlijk dat hij een groot dichter is, maar helaas nee, o nee, ’t is helaas niet zo.

*

Eriek Verpale; goede verteller en brievenschrijver die maar al te graag koketteert met zijn joodse origine (zijn grootmoeder zou een joodse uit Litouwen zijn), maar als hij een Jood is, dan ben ik een Fransman.


Hendrik CARETTE

Partager cet article
Repost0
23 juillet 2010 5 23 /07 /juillet /2010 06:23

 

Frank Hellemans is een alerte lezer van de elektronische editie van de Mededelingen van het CDR. In Knack Boekenburen typeert hij de Mededelingenals “een bonte verzameling van geleerde en luchtige bespiegelingen én in memoriams”, die altijd wel “iets aparts” bevatten.

Onder de titel “Hendrik Carette fileert (vilein) Vlaamse schrijvers”, verwijst hij meteen naar de jongste aflevering (nummer 161), waarin de 64-jarige dichter een “Panorama van de Vlaamse republiek der letteren gezien vanuit de korf van een laag zwevende luchtballon” publiceert, een verzameling one- of twoliners.

In de editie van 19 juli pakt dichter Hendrik Carette uit met een soms hilarische, soms voorspelbare typologie van de Vlaamse schrijvers. Van Herman Brusselmans tot Tom Lanoye, van Jozef Deleu tot Gwy Mandelinck: iedereen krijgt wel een veeg uit de pan.

Carette typeert zijn collega's aan de hand van one- of twoliners, waarvan Frank Hellemans enkele representatieve voorbeelden citeert, te lezen op:

http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/boeken/hendrik-carette-fileert-vilein-vlaamse-schrijvers/article-1194778247707.htm

*

Ziehier alvast wat Carette over uw dienaar schreef:

Henri-Floris Jespers; minstens één eeuw te laat geboren, had moeten leven in de negentiende eeuw in Parijs. Ik zie hem zo al copieus dineren met Victor Hugo of Honoré de Balzac, maar toch vooral ook met die zo giftig roddelende en geestige gebroeders Edmond en Jules de Goncourt.

Frank Hellemans merkt daarbij op: “Allicht geldt deze laatste typering ook voor Carette zelf...” Ik kan het niet laten hier “ook” mentaal te vervangen door “vooral”. In zijn dichtbundel Niet zomaar niets (Gent, Yang, 1981) bekende Frank Hellemans (°1957): “ik zal het schaken nooit verleren”. Ik eigen mij dit citaat graag toe...

*

Een lezeres van Knack Boekenburen reageerde alvast zuur:

Vrij flauw en mediocre, zulk een 'typering' van Vlaamse schrijvers. Al hebben een aantal onder hen wellicht een veeg uit de pan verdiend. Merkwaardig genoeg worden schrijvers die door hun beperkte uitstraling in het buitenland weinig of geen aandacht krijgen en dus typisch Vlaamse heimatschrijvers zijn, hier nogal ontzien : Herman Brusselmans, Ivo Michiels, ... Wie heeft er buiten de kliekjes aanbidders van eigen bodem al van deze auteurtjes gehoord? In ieder geval is dit een zeer Vlaamse manier om auteurs te typeren : in enkele oneliners, hét Vlaamse stijlmiddel bij uitstek. Nu over naar interessante boeken, aub, en het hoeft echt niet Vlaams te zijn.

Ivo Michiels een typisch Vlaamse heimatschrijver met beperkte uitstraling in het buitenland? Tja, het net biedt iedereen de mogelijkheid zonder enige dossierkennis onzin te spuien...

*

Lezers van de blog Mededelingen vroegen mij waarom de tekst van Carette hier niet verscheen. Laat mij het een en ander verduidelijken.

De Mededelingen het CDR verschijnen in principe tweemaal per maand. Het tijdschrift wordt verstuurd naar de medewerkers van het Centrum voor Documentatie & Reëvaluatie en naar de betalende abonnees, die de keuze hebben tussen de papieren en de elektronische editie.

De papieren editie wordt als brief per slakkenpost verstuurd, de elektronische editie wordt per snelweg als pdf-exemplaar verzonden.

De blog “Mededelingen van het CDR” die u thans raadpleegt, staat onafhankelijk van het tijdschrift. Hier leest u enerzijds berichten die mogelijk niet verschijnen in het tijdschrift, anderzijds een keuze uit de bijdragen opgenomen in het tijdschrift.

De blog dient als uithangbord voor de papieren of elektronische editie van het tijdschrift.

*

Vermits de tekst van Hendrik Carette niet alleen in KnackBoekenburen maar ook op FaceBook voor reacties zorgt, zal hij morgen hier integraal gepubliceerd worden.

(HFJ)

Partager cet article
Repost0
20 juillet 2010 2 20 /07 /juillet /2010 22:53

overlijden-Joanna-Bel-008.jpg

Daniëlla Mariën: “je moederhart verlaat mij niet, weggegaan maar toch dichtbij”


Als voorzitter drukte John Bel (1925-2008) een onuitwisbare stempel op de werking van de literaire kring ExLibris. In feite was het zijn zuster Joanna (°Borgerhout, 22 februari 1923) die met Bert Peleman (1915-1995) de kring op gang bracht, aanvankelijk een vriendenkransje. De bijeenkomsten vonden plaats in café Exlibris aan de Boterlaarbaan te Deurne. Ik herinner me nog levendig de bijzondere sfeer van dit volkscafé, uitgebaat door Joanna's zoon Johnny Volders (1949-1997). Terwijl de club vergaderde en lezingen gehouden werden bleef de kroeg uiteraard open, en af en toe bleek een toevallige tooghanger plots geïnteresseerd in wat gezegd werd. Dat deed me denken aan het roemruchte Celbeton te Dendermonde. Na de dood van Johnny verhuisden we naar de deftige Taverne Rochus, eveneens te Deurne.

De kunstminnende Joanna Bel – die ook zowat fungeerde als “power behind the throne... – vervulde haar rol van gastvrouw met voorname en warme vanzelfsprekendheid.

*

Bij de viering van haar 75ste verjaardag kreeg Joanna Bel op 4 maart 1998 een fraaie bibliofiele uitgave aangeboden, geïllustreerd door Frank-Ivo van Damme, Antoon Vermeylen, Horvath Hermina en Walter Baplue. Het literaire luik werd verzorgd door Jack Apers, Ugo en Anne-Marie Beirens-Verbeke, Joke van den Brandt, Liane Bruylants, Beatrijs van Craenenbroeck, Guy Didelez, Roger Geerts, Hector van Gijsel, Katelijne Van der Hallen, Daniëlla Mariën, Werner Spillemaeckers, Jos Vandeloo, Jos Van der Veken, Antoon Vermeylen, Erik Verstraete en Gert Vingeroets.

Uit dit kleinood, dat in een beperkte oplage van 50 exemplaren verscheen, het huldegedicht van Werner Spillemaeckers (°1936):

 

Joanna is jarig

 

Joanna, het licht was vanmiddag zo fel en de zon

lag zo wit op de statige gevels der leien gepleisterd,

en laag op haar klamme kasseien. Het bouwwerk van

Baekelmans, van baksteen zacht gloeiende achter der

bomen geblakerde bast, stond te wachten op de tram.

 

Staart gij bij het open venster naar der kale

kruinen kracht van eiken en van beuken

achter Van Baurscheit zijn klassiek kasteel nu?

Het is er nog, het is er weer, het verstorvene

weleer van de familie Cogels en de echo van

soldatenlaarzen feldgrau. En nu een home der

likmijnwonden- en verzorgingsmaatschappij.

Rijzende en ruisende pracht als dat dra weer open

springt?

 

Gij werd met de lente verwacht en nu verwacht u

de lente opnieuw in een tuil van lentes van jaren.

Aan welke sproke denkt gij, Joanna? Welke man

stapt daar rustig naar het kasteel? Fel blikkert uw ogenblik

in het scheerlicht op de kasseien,

 

Joanna.

*

Joanna Bel is zacht ingeslapen bij haar thuis te Deurne, in het bijzijn van haar dochter Daniëlla, op 14 juli 2010.

Gisteren werd van haar afscheid genomen. De uitvaartliturgie vond plaats in de Sint-Rochuskerk te Deurne – op een steenworp van de vertrouwde taverne waar de kring die haar zo na aan het hart lag maandelijks vergadert... – en werd bijgewoond door o.m. Walter Baplue, Joke van den Brandt, Willy Braspenninckx, Irene Broer, Wim en Min De Cock, Julien en Agnes De Cuyper, Frank-Ivo Van Damme, Hélène Van Dyck, Alice Geerts, Herwig Van Horebeeck, Jan Van Oostende, Dries Timmermans, Jan Vaes, Erik Verstraete, Jos Vervloet en Gert Vingeroets.

Joanna's familieleden vinden hier mijn oprechte blijken van deelneming en medeleven: dochter Daniëlla Mariën en zoon Stevie; zoon Leo Volders; Janke Geers, weduwe van Johnny Volders; Jeanine, weduwe van John Bel en kinderen Linda en Marc.

Henri-Floris JESPERS

overlijden-Joanna-Bel-023.jpg

*

Over ExLibris en John Bel:

http://mededelingen.over-blog.com/article-26244833.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-33184108.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-26278105.html

http://mededelingen.over-blog.com/article-34146337.html

Partager cet article
Repost0
20 juillet 2010 2 20 /07 /juillet /2010 01:58

Luc Pay heeft mij hier (Mededelingen 161 van 19 juli, pp. 8-10) al nieuwsgierig gemaakt naar Vulkaanvrucht, de debuutroman van de 22-jarige Y. M. Dangre die in september bij Meulenhoff / Manteau verschijnt.

In het najaar verschijnen er ook enkele sterke dichtbundels. Zo publiceert uitgeverij P nieuwe gedichten van Marleen de Crée-Roex (°1941) die al kan terugblikken op wat gerust een oeuvre mag genoemd worden. Net als bijv. Hubert van Herreweghen (°1920) en Lucienne Stassaert (°1936) kan ze gerekend worden bij de dichters die zich zelden herhalen maar alert blijven werken aan de verdieping van hun poëticale en persoonlijke problematiek. Ziehier alvast een gedicht uit de nieuwe bundel van Marleen de Crée, Het is niet de lava:


Süsze Stille


de winter speelt zijn parten.

staat op hoge poten te blikkeren.

Bloed bevriest. woorden stollen

in de mond. stilte in het hart.


Het wachten is begonnen, een rimpel

in de sneeuw. takken zingen de

droge noten. stemmen staan strak.

de een gaat niet naar de ander.


wit verslaat het zwart. ijs dooft

het water, stropt de keel, sluit.

in het donker glinstert het wak.


geen enkel geluid dwaalt nog

over de vlakte. we zwijgen

nu samen, ademen in, ademen uit.

*

Na Dooraderd licht (1998) en Kantelingen (2006) brengt uitgeverij P een derde bundel van Vera Alexander Beerten (°1957), een dichteres die zuinig en bedachtzaam publiceert maar telkens opnieuw weet te verrassen door een geheel eigen zegging. Dat is nu ook het geval met de sterke, donkere en bij wijlen hooghartige bundel Slechts kwaad wind.

Hier, uit de cyclus 'Het lijkt alsof winter een uitverkoren grafsteen is', in memoriam W. A. & M. B., het gedicht 'Het lijkt...':


Mensen op tram 6 vinden het niet erg

Om geen verdriet te hebben –


Op dit uur is het veel te vroeg

En bovendien nog winter.


Aan hun ontbijt ontbraken niet

De vrienden dichters –


Ze hebben geen last van lood in de tong,

Van woede die alsmaar over boeken streelt


En luistert naar Brahms, Bartók of Bach

Terwijl licht zich licht verdeelt en valt.


Aan diepgang schijnbaar geen behoefte –

Ze keffen wat, schikken hun haar, ruiken.


Het liefst van al geven ze pootjes

Dat loont.

(HFJ)

Partager cet article
Repost0
19 juillet 2010 1 19 /07 /juillet /2010 06:08

Redactioneel

mdd.png

De raadselachtige Geert van Bruaene kwam in de Mededelingen van het CDR al vaker terloops ter sprake. Als primeur kregen de abonnees ook in exclusiviteit de integrale editie van de brieven van “le petit Gérard” aan Paul van Ostaijen te lezen.1 Ook eerder geheel onbekende gegevens over de wederwaardigheden van die baanbrekende “kunst”-handelaar tijdens de bezettingsjaren werden hier voor het eerst bekendgemaakt.2

De tussentijdse studie van Henri-Floris Jespers verscheen zopas als tuimeldruk in het Nederlands en in het Frans bij de Brusselse uitgeverij Connexion. Het boek wordt feestelijk voorgesteld op 15 september in Goudblommeke in papier, de legendarische kroeg destijds geanimeerd door Van Bruaene (Cellebroedersstraat 53-55, 1000 Brussel). De abonnees krijgen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging met vermelding van het programma.(Zie de rubriek “Door de leesbril bekeken.”)

*

In De duim van Alva, de jongste roman van Kisling & Verhuyck (Arbeiderspers, 2010, p. 96)), is er sprake van “Les nains volants”:

De vliegende dwergen, vertaalde Lea. Dat is een tijdje heel populair geweest, dwergwerpen. Want ze vlogen natuurlijk niet echt. Ze werden gegooid. Tot het werd verboden. […] Ze hadden anders een behoorlijk inkomen, en ze hebben ook fel geprotesteerd tegen het verbod. Ze beschouwden zichzelf als acrobaten. Werpen kon iedereen, maar

geworpen worden was de kunst, zeiden ze. Het mocht niet baten. Nog geen maand later zaten ze allemaal te kniezen in de bijstand […].


 

Van Ton van Reen (°1941), voortreffelijke uitgever en veelzijdige schrijver die beslist meer aandacht verdient van het zelfgeproclameerde (tijdelijke) literaire establishment dan hem tot nu te beurt viel, ontvingen we het gedicht ' Dwergwerpen in 'Het Vlaamsche Schnitzelparadijs' – “een gedicht voor de Belgen”. [Over Ton van Reen, zie de rubriek “Door de leesbril bekeken”.]

Op de weblog van Mededelingen van het CDR verscheen op 3 augustus 2009 een beklijvend gedicht van Ton van Reen opgedragen aan Remco Campert, dat nu ook in de eerstvolgende papieren editie opgenomen zal worden.

Poëzie van de tegendraadsheid”?3 Inderdaad.

*

Vanuit de korf van een laag zwevende ballon”werpt Hendrik Carette (°1946) op de hem zo eigen (en bij wijlen onthutsende) manier een scherpe blik op de republiek der letteren .

Laat Carette nog zweven, zijn aforistisch oordeel is soms treffend en alleszins het overwegen waard – al was het maar omdat hij (onbewust) heel wat onthult over zijn eigen verdroomd universum...

*

De publicatie en verzending van de papieren editie van de Mededelingen liet de voorbije maanden te wensen over.

Maatregelen worden getroffen om daaraan te verhelpen.

Inhoud

 

Gedicht

Ton VAN REEN: Dwergwerpen in 'Het Vlaamsche Schnitzelparadijs'

Kritisch

Hendrik CARETTE: Panorama van de Vlaamse republiek der letteren gezien

vanuit de korf van een laag zwevende luchtballon.

Luc PAY: Omtrent Y. M. Dangre

Caleidoscopisch

Lucienne STASSAERT: 'De tuin van Marcel'

Guido's galerie

Ruth Lasters

Door de leesbril bekeken

Lezen ministers tijdens de vakantie?

Achteruitkijkspiegel

Henri-Floris JESPERS: Geert van Bruaene


1Henri-Floris JESPERS, 'Van Ostaijen, Van Bruaene en Schirren: enkele nieuwe gegevens', in: Mededelingen 115, 8 april 2008, pp. 5-13.

2 Henri-Floris JESPERS, 'Geert van Bruaene: de bezettingsjaren', in: Mededelingen 145, nr. 145, 30 september 2009, pp. 4-6.

3Chrétien BREUKERS, 'De poëzie van de tegendraadsheid', in: Adrie MOLIN et al., Toon van Reen. Schrijver, verteller en wereldburger, Breda, De Geus, 2008, pp. 115-124.

Partager cet article
Repost0
18 juillet 2010 7 18 /07 /juillet /2010 08:08

MvMinvitVoor de hommage van HAM (Honest Art Movement) aan Marcel van Maele, georganiseerd in de prachtige binnentuin van het Hof van Ryhove, was er enorm veel belangstelling.

De eerste sporen van het gebouw dateren van het midden van de XIIde eeuw. Omstreeks 1518 werd het Steen omgevormd tot een luxueus hof. In de XVIIIde en XIXde eeuw werden diverse interieurs aangepast aan de toen heersende stijl. De stad verwierf het pand in 1976. Thans huisvest het gerestaureerde Hof van Ryhove, ook Simon sRijkensteen genaamd, verschillende stadsdiensten.

Presentator Xavier Roelens leidde de gastsprekers in en las af en toe ook enkele verzen voor. Freek Neirynck bracht een kort overzicht van de werkzaamheden en prestaties van HAM, waarbij de mens steeds op de voorgrond moet staan, wat ooit de aanleiding was geweest om het werk van Marcel van Maele te bekronen.

Buiten de onvermijdelijke anekdotes had dichter Roel Richelieu van Londersele het over de vier Marcels die ons cultureel landschap hebben bepaald en beïnvloed: Duchamp, Broodthaers, Mariën en Van Maele. Hij legde vooral het accent op Van Maele's “waakzaamheid”, of hoe hij met argusogen al wat er in onze samenleving gebeurt op de voet volgde om dat dan op zijn onnavolgbare manier met humor van dadaïstische oorsprong te brandmerken.

Voor een indringend muzikaal intermezzo zorgde Koen De Cauter met een eigen interpretatie van het aan Guido Gezelle opgedragen gedicht “Bevlogen en bevangen”.

Het was toen de beurt aan galerist Adriaan Raemdonck om het plastisch werk van Van Maele te belichten. In zijn uiteenzetting kwamen vooral de uitgaven van verschillende mappen met Fred Bervoets ter sprake, wel of niet in verband met een tentoonstelling in galerie De Zwarte Panter. Hij portretteerde Marcel als een man voor wie de tijd, als regulerende factor, niet scheen te bestaan.

Muzikant Mike Smeulders bracht vervolgens uitsluitend muziek van Erik Satie op zijn accordeon – de enige muziek die genade kon vinden in Marcels oren.

Wie er, na een korte afsluiting door schepen Lieven Decaluwe, nog niet de gedichten had gelezen – een zestiental gedichten op grote borden die als vlekkeloos witte grafzerken in het gras waren neergelegd, kreeg nu de kans om van het ene gedicht naar het andere te wandelen. In een hoek stonden ook nog vijf muziekstandaards met foto's van Marcels plastisch werk, opgesteld in de vorm van een strijkerskwintent. De stem van de dichter galmde dan weer uit tot in de hall waar een portretfoto van Stefan Vanfleteren alle aandacht opeist; Marcel staat er als een vermoeide reus op afgebeeld.

Voor de liefhebbers viel er ook nog een metershoge graffiti te bekijken van Steve Locatelli, gebaseerd op het vers “maar ik, ik waak naakt en toch geborgen”. Nee, ik speel niet mee,de documentaire van Marc J. Ghens en Rudy Willox, werd eveneens vertoond.

Toen ik de receptie verliet, waar een honderdvijftigtal genodigden zich te goed deden aan Gentse kop, bier en jenever, liep ik nog even terug naar een aanpalende woning met in de vitrine een aantal van Marcels meestermoppen zoals het ironische Pennevrucht, of twee strijkijzers waartussen een stel boeken. Zijn stem bleef me koppig eraan herinneren dat men nooit genoeg waakzaam kan zijn.

Lucienne STASSAERT

Hof van Ryhove, Onderstraat 20, Gent. In de etalage van Onderstraat 26 wordt een selectie van plastisch werk getoond.

De tentoonstelling loopt tot en met 25 juli, van 11 tot 18u.

Zie ook de blogs van 30 juni en 12 juli

 

Partager cet article
Repost0

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche