Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
27 octobre 2010 3 27 /10 /octobre /2010 03:19

 

Walter-Van-den-Broeck.jpg

De jonge Pernath heeft geleden onder de scheiding van zijn ouders, maar “zijn angsten, zijn somberheid, zijn misantropie” kunnen echter niet alleen daaraan toegeschreven worden, de oorzaak ligt dieper, aldus Walter van den Broeck.

Ik denk dat we de oorzaak verder in de tijd moeten gaan zoeken. Daarom lijkt me het moment aangebroken om een bezoek te brengen aan het belangrijkste deel van het land van Pernath: het ouderlijke nest. En wie kan ons daar beter doorheen gidsen dan mijn tante Lène, Huugs moeder zelf. (Het land van Pernath, p. 18).

Vandaar dat de uiteraard verhelderende, bijwijlen onthutsende getuigenis van Grace Helen van den Broeck zowat de helft van de tekst van neef Walter in beslag neemt. Uiteraard wordt in Mijn en mijn zoons leven (een 'zelfverweer', dixit Joris Gerits) een onvermijdelijk eenzijdig beeld opgehangen, waarin het zelfportret van tante Lène als verwaarloosde en vernederde echtgenote centraal staat.

Het portret dat Pernaths moeder van haar eerste echtgenoot (en van haar schoonouders) ophangt, is allesbehalve hartverheffend – maar dat lag wel voor de hand. Ook wanneer zij als “mater dolorosa” aan het woord komt, wordt vader Charles Wouters er meteen bij betrokken:

Heel veel liefde of vriendschap kon hij [HCP] mij niet geven. Hij was heel erg beïnvloed door zijn vader die mij aanzag als een boerinneke uit Herentals. Maar in de ogen van zijn vader was ik te min en dat heeft mijn zoontje heel erg beïnvloed. (Vroeger natuurlijk). (p. 32)

Of het ouderlijke nest inderdaad “het belangrijkste deel van het land van Pernath is”, en of tante Lène de beste gids is om dat land te verkennen, laat ik hier in het midden. Het land van Pernath telt vele provinciën en het oprechte verhaal van zijn moeder, hoe aangrijpend ook, is uitermate subjectief – en juist daarom bijzonder revelerend.

Het belang van de gestoorde moeder-zoon relatie kan moeilijk onderschat worden, maar Pernath onderstreept zelf in een interview, opgetekend door Michel Bartosik, dat hij meer over de moeder schrijft omdat die figuur voor hem ook “vreemder” was, “maar de vader is overal aanwezig”.

Walter van den Broeck stelt terecht “aanvankelijk probeerde hij [Pernath] uit het puin van zijn jeugd een ik samen ter rapen”. Al te vaak laat Walter van den Broeck zich echter (onbewust) leiden door de visie van de moederlijke clan:

Culturele flarden had hij meegrekregen van zijn vader, die dweepte met Baudelaire en Rilke, maar van wie aangenomen mag worden dat hij vooral met hun namen koketteerde, om serieus te worden genomen, vooral door het schone vrouwvolk. (p. 14)

Van wie mag aangenomen worden ? Culturele flarden ? Dwepen ? Met namen kokketeren om serieus genomen te worden door het schone vrouwvolk ?

Net alsof het “schone vrouwvolk” rond Charles Wouters op de naam Rilke viel...

Henri-Floris JESPERS

(wordt vervolgd)

Partager cet article
Repost0

commentaires

S
<br /> HALAL PROBLEEM<br /> <br /> <br /> De Islam rukt op. Allah Akbar en halal klinkt overal, de soldaten van Allah gaan gewoon door ...<br /> In enkele tientallen jaren zal de moslimbevolking de meerderheid gaan vormen van steeds meer gebieden in Nederland.<br />  Het zwaard van de Islam rukt op via hun demografische oorlog. De naïviteit al zou er een gematigde Islam zijn, staat haaks op de werkelijkheid van de Koran en de hantering in de praktijk in<br /> die landen waar de islam wetgeving, de sharia, steeds meer om zich heen grijpt. In de Islam is geen vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting, zelfs eten onder de controle van de<br /> dictators!!.<br /> Ze gaan hun halal eten afdwingen. De Islam is politiek van karakter en de oorlog voorschrijft als onderdeel van het systeem tegen de andersdenkenden en absoluut niet verenigbaar met de westerse<br /> waarden en normen, zelfs niet met die van honderd jaar geleden.<br /> Moslims moeten het voedsel dat ze tot zich nemen, onderwerpen aan enkele richtlijnen uit de Koran.<br /> Halalvlees dient uitgebloed vlees te zijn van een beperkt aantal toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften geslacht worden.<br /> Onze westerse restaurants houden met die richtlijnen geen rekening. Eten in restaurants als in Nederland is voor moslims die zich aan de koran houden, geen optie. Moslims gaan nooit naar de<br /> Hollandse restaurants.<br /> De meeste westerse leiders ontkennen de connectie tussen geweld en de Islam. De elite heeft de neiging om de Islam af te schilderen als een mysterieus geloof dat tolerant en vredelievend is. Men<br /> baseert zich daarbij op de zgn. vrede-teksten en de terroristen als rand-figuren. Europese politici zullen in toenemende mate rekening moeten houden met de moslimkiezers!! Er zijn al hele gebieden<br /> waar niemand bij de verkiezingen kan winnen, als ze niet de steun hebben van de moslims...<br /> Men vergeet daarbij een verklaring te geven van het geweld dat van meet af aan de Islam heeft vergezeld, dertien eeuwen lang.<br /> Kijk naar al die dictatoriale regimes in Moslimlanden. De Islam heeft een doctrine van geweld tegen de westerse volkeren<br /> <br /> Het verlangen van de Islam is de wereldwijde overheersing met onderdrukking van alle andere volkeren. Kijk naar 25 Arabische dictators:een verplichting die de hele Moslimgemeenschap met elkaar<br /> verbindt. De ellende is dat we met het toelaten van de Moslims tot onze gemeenschap het “Paard van Troje” hebben binnen gehaald en we niet goed weten hoe we de strijders in het paard moeten houden.<br /> Moslimstaten van verschillende culturen hebben iets gemeenschappelijks en dat is de neiging om met hun buurstaten in conflict te leven. Marokko tegen de west Sahara, Turkije tegen de Armeniërs en<br /> Koerden, Op de Filippijnen zien we hetzelfde patroon. Ook in Indonesië is de strijd op de Molukken gaande. Somalie tegen de afrikaanse stammen, In Thailand en China komt nu ook de strijd. De strijd<br /> tussen de Moslims en Hindoes in India is welbekend. Soedan is een ander voorbeeld van de strijd tegen de buren voor nu al twintig jaar. Nigeria ook daar is strijd en Kenia is het volgende land. Ook<br /> in Mauritanië, Kosovo, Bosnië Albanezen, Tsjetsjenië, enz.<br /> <br /> <br /> <br /> De angsthazen leveren ons uit aan de Islam!  <br /> <br /> <br /> Denkt u soms dat de afkeer van moslims uit de lucht komt vallen?<br /> Zoals bekend wonen Islamieten van origine in de meest corrupte en ondemocratische staten ter wereld. Regimes daar gebruiken vrijwel zonder uitzondering hun belastinggelden, inkomsten uit<br /> grondstoffen etc. om bestaande machtsgroepen in stand te houden. Machtsgroepen uit regeringkringen, leger, politie, islam en industrie laten geen nieuwe groepen toe. Gevangenissen zitten overvol<br /> met politieke gevangenen waarvan velen niet overleven vanwege doodsstraf, honger, ziekte en moordpartijen.<br /> <br /> De organisatie van de Islam wordt in zulke regimes streng gecontroleerd. Imams worden zeer kieskeurig voorgeselecteerd op betrouwbaarheid, want juist zij hebben een belangrijke functie om dit<br /> regime te beschermen tegen oppositionele krachten. Vandaar dat kerk en staat nauw verbonden zijn. De middelen die gebruikt worden voor de moskee zijn om de gelovigen via een politiek van<br /> voor-wat-hoort-wat en verdeel-en-heers aan deze te binden. Op de Koranschool leren de vertrouwelingen enige jaren lezen en schrijven.<br /> De moskee houdt zich verder bezig met het hersenspoeling , maar ook met allerlei publieke zaken, doelen om hulpbehoevende trouwe aanhang te steunen. In Moslim landen lijkt een wedloop gaande tussen<br /> rijke islamitische staten om een eigen infrastructuur van moskeeën en slaventrouwe moskeebezoekers te creëren, die iedere opdracht zal uitvoeren. Dit verschijnsel is niet ongevaarlijk voor het<br /> regime van de staat waarbinnen zich deze concurrentie voordoet, want door het buitenland gefinancierde groepen met een aparte islamitische ideologie zouden de eigen staatsislam kunnen beschadigen.<br />  <br /> Moslims fokken als konijnen. Huidige demografische nachtmerrie waarbij de islam door stevig doorfokken als vanzelf de grootste partij wordt in Europa is een van de belangrijkste bedreiging. Ze gaan<br /> Europese volkeren verdrukken via hun export nog miljoenen Moslims naar alle gebieden. De integratie in het woonland moet worden tegengegaan, want hier kan het regime in het moederland last van<br /> krijgen, zowel financieel als politiek. Het met de satellietschotel uitsluitend naar tv-programma's uit het moederland kijken wordt bevorderd. Evenals nieuwe huwelijksverbindingen vanuit het<br /> woonland met bewoners van het moederland. Het propageren van de hoofddoek als uniform van de Islam maakt deel uit van het segregatiedoel. Door zich met dit "onschuldige lapje stof" te onderscheiden<br /> zal integratie geheid flink worden gehinderd. In een andere log staat beschreven welke functie de hoofddoek heeft in de vrouwengroep. In het moederland zelf heeft de moskee nòg een belangrijke<br /> functie. Zij organiseert de door massale corruptie en wanbeleid ontstane boosheid als bliksemafleider op een voor het regime veilige wijze. M.a.w. deze massa Moslims welke kweken als konijnen zijn<br /> de ondergang van onze sociale wetgeving want overbevolking brengt ramp.<br /> De huidige Moslim weet zijn zaak goed te verkopen. Ze beroepen zich op democratie en mensenrechten. Zaken welke in geen enkel Moslimland wordt gerespecteerd en wanneer ze het voor het zeggen<br /> krijgen ook onmiddellijk zullen afschaffen. Slechts bekering of onderwerping.<br /> <br /> Je moet Arabisch spreken anders kan je niet eens naar de hemel van Allah, alles wordt beheerst, je moet islamitisch eten!<br /> <br /> <br />
Répondre

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche