Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
7 janvier 2015 3 07 /01 /janvier /2015 15:32

 

"Wie geen respect heeft voor de taal van een volk,

respecteert ook dat volk niet." (Frans Depeuter)

"Wie niet nauwkeurig is in hoé hij iets zegt,

kan evenmin nauwkeurig zijn in wát hij zegt." (Frans Depeuter)

 

Je kent toch Elke Sleurs? Elke is sinds 11 oktober 2014 Staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een Beperking, Bestrijding van de Fiscale Fraude en Wetenschapsbeleid. Dat is een hele sacoche vol, maar daar deinst een potig dametje niet voor terug, o nee.

Overigens, Elke is 'gedreven', zoals elke politicus. Zowel inzake prenatale echografie en euthanasie als de ontwikkeling van de nieuwe draagraketten Ariane 6 en Vega-C laat ze van zich horen. En mitsgaders is ze draagster van een sociale betrokkenheid die haar "van thuis uit met de paplepel werd ingegeven", zegt ze.

Maar nu heeft Elke geblunderd, en nog niet zo'n klein beetje. Van de PS had ze al uit de emmer gekregen dat haar beleidsverklaring over fiscale fraude te ideologisch gekleurd zou zijn, en nu ligt haar "algemene beleidsnota omtrent personen met een beperking" weer in de modder. Niet zozeer om wát erin staat, maar om hoé het er staat. De Nederlandse basistekst werd vertaald in "français avec des cheveux sur", jawel.

Wat er fout gelopen is, daar hebben we het raden naar. Maar dát er wat fout gelopen is, staat "comme un poteau au-dessus de l'eau". Heeft zij de Nederlandse versie gewoon door Google Translate gehaald? Of waren de tolken allemaal in staking wegens wanbetaling? Of is Elkes kennis van het Frans dan toch zo belabberd?

Nee, dat laatste weigeren we te geloven. Om het tot staatssecretaris/minister te schoppen moet je méér verstand hebben dan een konijnenstaart. Hoewel… er zijn bewijzen voorhanden dat een IQ van rond de 100 al ruim voldoende is. Maar in aanmerking genomen dat Elke tevens arts en gynaecologe is en een bijkomende specialisatie behaalde aan de Michigan State University, mogen we veronderstellen dat de vertaling "est couru de la main".

Hoe dan ook, het gebezigde taaltje dat Elke de wereld inzendt, is schabouwelijk. Niet verwonderlijk dat het onze naaste buren "a chassé sur l'armoire". De nota barst van de fouten: grove spel- en grammaticafouten, rampzalige zinsconstructies, te letterlijke vertalingen, verkeerde woorden, noem maar op. De in elkaar geflanste tekst neemt een loopje met de meest elementaire regels van de Franse taal. De overeenkomst van adjectieven en participes, de vervoeging van het werkwoord, het verschil tussen participe en infinitief, tussen adjectief en bijwoord, tussen de betrekkelijke voornaamwoorden qui en que, tussen verbes pronominaux en non-pronominaux, het gebruik van de samengetrokken lidwoorden, kortom tegen zowat alles wat fouten kan genereren, worden met verbluffende nonchalance fouten gemaakt.

Een paar voorbeelden mogen volstaan:

Mes collègues qui sont compétent

une politique coordonné

les règles actuel

cette collection devrait être fait…

Le nombre des cartes de stationnement qui expire

Je demande d'élaboré une proposition

les dirigeants politique et administratifs

La réforme de la loi de 1987 et son exécution sera concentrer

un savoir-faire qui, par exemple, les accompagnateurs des ateliers protégés possèdent

au thématiques

je vais se joindre à eux

aux secrétaire d'État précédent

Cette loi est devenu datée

nous avons tout d’abord donner la priorité

Est-ce que les données reçues?

Pour qui est l’échange de données n’est pas géré?

le principe "Handistreaming" perpétue

la suivi sera assuré

etc.

Of zullen we een paar langere citaten onder de loep nemen?…

"Begin 2015 wordt een vergadering georganiseerd waar onder meer de aanbevelingen overlopen en toegewezen zullen worden en ook besproken zal worden hoe de opvolging verzekerd zal worden. Het coördinatiemechanisme dat bij de FOD Sociale Zekerheid opgericht werd, zal hierbij de inhoudelijke coördinatie verzekeren." – Dat wordt: "Une conférence sera organisée en début 2015 où, entre autres, les recommandations vont être débordant et assignés et discute aussi comment la suivi sera assuré. Le mécanisme de coordination mis en place par la SPF Sécurité Sociale, ce sera d'assurer la coordination du fond."

"Dergelijke ingewikkelde effecten, die moeilijk begrijpbaar zijn en derhalve een impliciete werkloosheidsval vormen, lijken mij enkel te kunnen worden weggewerkt door een sterke vereenvoudiging van de reglementering." – Dat wordt: "Ces effets complexes, que sont difficiles à comprendre et par conséquent une forme de piège du chômage implicite, me paraissent pouvoir être enlevée que par une forte simplification de la réglementation."

"Om er voor te zorgen dat iedere persoon met een beperking krijgt waar hij recht op heeft zonder veel administratieve overlast, wil ik werk maken van administratieve vereenvoudiging." – Dat wordt: "Pour s'assurer que chaque personne handicapée obtient ce qu'il a le droit sans beaucoup des inconvénients administratives, je veux travailler sur la simplification administrative."

Jaja, hoor ik de Vlaamse diehards al zeggen, jaja, maar wij hebben al zo lang draken van officiële teksten te lezen gekregen die vertalingen waren uit het Frans in een kreupele kromtaal. En gelijk hebben ze, dat wel. Ik herinner me hoe de burgervader van de Brusselse baronie Sint-Gillis, Charles Picqué, de Nederlandstalige kinderen voor een feestje inviteerde met een uit het Frans 'vertaalde' brief, die zo klonk: "Jij woont in Saint-Gilles en jij heeft tussen 3 en10 jaar. Ons nodigen je uit op de heruitgave van het Feest van de Kinderen dat op het thema van dieren zal plaatsvinden. Bij deze gelegenheid zal de Stadhuis van gangmakers en acteurs binnengedrongen zijn om het feest te doen. (…) Verschillende verrassingen wachten je op en een voorstelling definitief alles in kleuren.” En als uitsmijter: “Hopend je te ontmoeten er, verzoek ik om te aannemen mijn bijzondere hoogachting.”

Maar toch… het is niet omdat de Franstalige politici, met Di Rupo op kop, de vleesgeworden verkrachting van het Nederlands zijn, dat Vlamingen nu hun reputatie van zeer goede meertaligheid te grabbel moeten gooien.

De taal van Molière is mooi, punt uit, glanzend, sierlijk. Heel wat fraaier zelfs dan de taal van Vondel, uitstekend geschikt voor literaire producten, 'oraisons funèbres' en 'discours politiques'. Uiteraard vragen wij van onze politici geen literair stuk, maar een correcte tekst zou wel mogen, veel meer dan de miljarden transfers van noord naar zuid is dat een uiting van respect (die ons bovendien niets kost).

In plaats van een nota voorPersonen met een Beperking lijkt de vertaling veeleer een nota vanPersonen met een Beperking. 'Chaque Ornières', zoals Elke Sleurs volgens Google Translate heet, "a frappé une figure ridicule", zoveel is zeker.

Frans DEPEUTER

P.S. Wie in een Vlaams privébedrijf in een dergelijk schabouwelijk Frans de klanten aanschrijft krijgt stante pede een C4 of wordt in de eerste plaats niet eens aangenomen. De staatssecretaris heeft in de Kamercommissie sorry gezegd, met het excuus dat haar medewerkers verkeerdelijk een kladversie van haar beleidsnota hadden ingediend. Alsof een kladversie die bulkt van de fouten, een bewijs is van hoogstaande professionaliteit…

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de CDR-Mededelingen
  • : Nederlandse en Franse literatuurgeschiedenis, onuitgegeven teksten, politieke en culturele actualiteit
  • Contact

Recherche